17. dubna, 19:00

Setkání farníků nad textem nedělního evangelia

Nově vznikající společenství přátel farníků má setkání nad textem nedělního evangelia ve středu 17.4.2024 od 19h na faře. Vzájemná inspirace podnícená textem evangelia. Průběh: naladění, zpřítomnění, inspirace v Duchu svatém, četba, povídání a naslouchání, podnět pro život, dozvuky.

další události v pusté polomi

8. května, 08:00

Farní zájezd 8.5.2024

Farní zájezd umožňuje během jednoho dne chlácholit duchovní, duševní i...

Zasdílejte akci svým známým