Browse By

PROMLUVA Z 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – DRUHÝ SYN

Ježíš vypráví tři krásná podobenství: podobenství o ztracené ovečce, o ztracené minci a o ztraceném synovi. Asi bude dobré si připomenout, za jakých okolnosti Ježíš ta podobenství říká: „Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: Přijímá hříšníky a jí s nimi.“ Kolem Krista se scházela divná společnost: sem tam prostitutka, sem tam celník, různé zkrachovalé existence. A farizeové a celníci to neuměli rozdýchat. A Ježíš vypráví tři příběhy o

PROMLUVA Z 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – ODRAZUJE JEŽÍŠ LIDI?

Kdyby byl Ježíš politikem, asi by mluvil jinak. Víme, jak to bývá: Stačí pár lidí, kteří jsou ochotni naslouchat, a už se jim slibují hory doly, téměř ráj na zemi… Všimněme si v dnešním úryvku evangelia: Ježíš neměl jen pár lidí. Evangelista jasně říká, že Ježíše doprovázely velké zástupy. A Ježíš nic nesliboval. A to si ani nemusel nic vymýšlet nebo lidem lhát. Stačilo mluvit o radostech v nebi, o tom, co čeká každého, kdo bude Krista následovat. A on

PROMLUVA Z 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – PÝCHA VERSUS POKORA

S tím, o čem vypráví dnešní první čtení i evangelium, se nepochybně často setkáváme: boj o moc, o „korýtka“, o popularitu, sebevědomá gesta, osobní ambice, snaha „sedět co nejvýš“. A není to jenom v politice. I v běžném životě. A nemusí jít jenom a aktivní „boj o korýtka“ nebo o sápání se po čestných místech. Pýcha může mít i podobu vyvyšování svého JÁ vytrvalým ponižováním, „shazováním“ druhého, vykazováním posledních míst, byť člověk není zvoucím, ale jenom pozvaným na hostině, když

KONCERT V HRABYNI

Jste srdečně zváni 14. září 2019 na koncert skupiny GOOD WORK, známé spíše pod dřívějším názvem PAPRSKY.

PROMLUVA Z 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – KVÓTY NEJSOU

Někdo se Ježíše ptá, kolik bude těch spasených, jestli jich bude málo… Představme si, že by Ježíš řekl nějaké konkrétní číslo. Jakou by to s postupujícími dějinami mohlo vyvolávat úzkost! Jak by lidé počítali, kolik miliard lidí bylo před námi, kolik miliard lidí žije na světě dnes, kolik miliard lidí bude třeba ještě žít po nás. Jak by se s obavou ptali, jestli ještě mají šanci, jestli ještě vejdou do toho počtu, do té kvóty. Ježíš jako velký učitel života

DEN KOSTELŮ ANEB FARNÍ VÝLET

Srdečně zveme všechny na výlet za duchovním obohacením i za poznáním. V neděli 22.9.2019 nás čeká cesta do kostela Narození Panny Marie v Andělské Hoře. Vyjedeme autobusem v 7.30 hod. z Kyjovic od hasičárny, v 7.35 hod. z Pusté Polomi, parkoviště pod kostelem a v 7.40 z Hlubočce – za křižovatkou na Podvihov. Mši svatou oslavíme s místním farním společenstvím v 9.45 hodin, p oté se podél zastavení křížové cesty vydáme vzhůru k poutnímu kostelíku sv. Anny na Annabergu, který

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

Kaplová rada v Kyjovicích připravila k 90. výročí posvěcení místní kaple výtvarnou soutěž pro děti, ke které jsou zvány děti a mládež ze všech obcí farnosti. Více na přiloženém plakátku. Zapojte se!

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

Děti a mládež zveme opět do vyučování náboženství. ZDE již naleznete přihlášku a na druhé straně také témata, z nichž si děti a mládež na 2. stupni ZŠ budou sami volit, o čem bude řeč. Přihlášky můžete odevzdávat svému faráři již nyní. Kdo bude nejrychlejší, vyhrává 1. cenu, jen ještě nevím jakou. Asi ústní pochvalu 🙂