Browse By

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 24. ŘÍJNA 2021

Milí přátelé misií, příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve 

PROMLUVA Z 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ZAHÁJENÍ SYNODÁLNÍHO PROCESU

V dnešním evangeliu slyšíme, jak nějaký mladík se Ježíše ptá: „Co mám dělat, abych získal věčný život?“ To je otázka, kterou bychom si často měli klást. Ať už jako jednotlivci (Co mám dělat, abych získal věčný život? Samo mi to do klína nespadne!), ať už jako rodiny (Co máme dělat, abychom se právě s těmi našimi nejbližšími, nejdražšími jednou u Boha setkali?), ale také jako církev: Co máme dělat, abychom získali věčný život a abychom pro věčný život s Ježíšem

PROMLUVA Z 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – KLADIVEM PO HLAVĚ

Evangelium dnešní neděle je docela jasné. Ježíš jasně a přímočaře říká: Jestliže se muž rozvede se ženou a ožení se s jinou, je to cizoložství. Jestliže se žena rozvede s mužem a provdá se za jiného, je to cizoložství. Na druhou stranu si musíme přiznat, že tato myšlenka evangelia byla někdy v církvi používána takovým způsobem, že nejednomu člověku ublížila, nejednoho člověka zranila a nejednoho člověka vyhnala z církve. Jeden německý benediktýn (jeho jméno jsem neuchoval), napsal před pár lety

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ŘÍJNOVÉ ČÍSLO

ZDE naleznete elektronickou podobu říjnového čísla našeho farního časopisu a něm mj. zamyšlení nad tím, co to znamená dát za Boží království vše, zamyšlení nad snahou dávat Bohu to nejlepší, odpověď na dotaz o vývoji procenta žáků v náboženství z celkového počtu žáků ZŠ, pozvání k setkání pro mladé ve věku 15 až 20 let, program farnosti na říjen a především změnu pořádku bohoslužeb platnou od 4. října.

PROMLUVA Z 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – USEKNI RUKU, USEKNI NOHU, VYLOUPNI OKO

Můžeme si všimnout, že ten dnešní úryvek evangelia má vlastně dva vrcholy. Jeden je hned na začátku, kde Ježíš říká: „Kdo není proti nám, je s námi.“ A ten druhý vrchol najdeme potom ve druhé polovině tohoto úryvku, kde je řeč o tom sekání rukou a nohou a o vyloupávání očí… U obojího bude dobře aspoň trochu se zastavit. Takže k tomu prvnímu vrcholu: Je tam řeč o nějakém člověku, který není Ježíšovým učedníkem, a přesto v jeho jménu dělá

DIECÉZNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ

Jak možná víte, děkanátní poutě za duchovní obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání nahradila jednotná diecézní pouť na stejný úmysl. Poprvé se budou mít možnost věřící této diecézní pouti zúčastnit v sobotu 2. října ve Frýdku. Program bude připraven pro děti, mládež i dospělé. ZDE naleznete bližší informace a také plakátek.

PROMLUVA Z 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – TOUŽÍ ŽÍT Z PŘIJETÍ

Minulou neděli jsme uvažovali nad tím, jak se Ježíš ptá učedníků, za koho jej lidé pokládají a pak se ptá, za koho jej pokládají učedníci. Petr odpovídá správně: „Ty jsi Mesiáš!“ A my jsme možná byli překvapeni, proč Ježíš přísně zakázal učedníkům, aby o tom mluvili. Říkali jsme si: Oni to věděli, ale nebyli s tím ještě ztotožněni. Tak co mohli lidem říkat? A dnes můžeme být překvapeni taky. Slyšíme, že Ježíš s učedníky procházel Galilejí, ale nechtěl, aby o