Browse By

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – VÝLET MINISTRANTŮ NA MOTOKÁRY

Den navíc, tak můžeme nazvat 29. únor 2020 v letošním přestupném roce, jsme s malou partou 5 ministrantů vyrazili do E-MOTION parku v Ostravě-Zábřehu. Byla to odměna za jejich ministrantskou službu. Cílem byla jízda na elektromotokárách. Po cestě auty na místo samé (zatím v roli pasažérů) se kluci zaregistrovali a usedli za volanty elektromotokár, tentokrát jako závodní jezdci. Pedály a volant v rukou se jim velmi líbily a opravdu si toho užili. Ještě jim to však nestačilo, a tak po

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE POSTNÍ (A,B,C) – (NE)POSLUŠNOST A (NE)DŮVĚRA

Budeme dneska uvažovat nad jednou ne příliš populární záležitostí: Nad poslušností vůči Bohu. Slyšíme to v evangeliu: Bůh říká o svém Synu: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení, toho poslouchejte!“ A to je někdy velký problém. Už když otevřeme Bibli, tak hned na prvních stránkách čteme o neposlušnosti prvních lidí. Četli jsme to a uvažovali jsme nad tím minulou neděli. Ale z toho my žijeme – z plodů té jejich a samozřejmě i té naší neposlušnosti. To,

PROMLUVA Z 1. NEDĚLE POSTNÍ (A) – TY SÁM SI NASTAVÍŠ

Je působivé to dnešní první čtení… Známe ho určitě ještě z dětských let. A taky děti ho dobře znají: Jak první lidé chtivě sahají po zakázaném ovoci. Staří církevní otcové říkávali, že ráj byl ztracen nestřídmostí. My se samozřejmě musíme stále znovu vracet k podstatě tohoto biblického úryvku. Jde o obraznou řeč. Vůbec nejde prioritně o to, jestli tam první lidé něco snědli nebo vypili, nebo jestli to bylo jablko nebo třeba pomeranč. Jde hlavně o ten motiv. O to

POSTNÍ KAPKY 2020

Doba postní je tady. Jejím cílem je připravit nás na setkání s Pánem. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. „Postní kapky“ jsou každodenní inspirace, které mohou „osvěžit“ náš život. Evangelium a zamyšlení kardinála Tomáše Špidlíka Liturgická modlitba pro daný den Biblický citát s inspirativní myšlenkou O svátosti smíření Otázky ke zpytování svědomí Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz.

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – BŘEZNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu březnového čísla našeho farního časopisu. Začíná i končí připomínkou slavnosti svatého Josefa, zabývá se odpuštěním i církevními budovami a naleznete v něm, čím jsme žili v uplynulých měsících i k čemu se chystáme ve dnech postní doby. Příjemnou četbu!

PROMLUVA ZE 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – MILUJ SVÉHO NEPŘÍTELE!

Vzpomínal jeden kněz na určitou dívenku, která měla takovou zvláštní kostku. Na jednotlivých ploškách té kostky nebyla čísla od jedničky do šestky, jako to běžně bývá, ale na každé plošce té kostky byl biblický citát. A ta dívenka si každé ráno hodila tou kostkou, a jaký citát jí padl, to se snažila pak ten den zvláštním způsobem žít. Může to být hezká inspirace i pro nás. Možná bych moc nedoporučoval kostku – tam těch citátů moc nevejde, ale bylo by