Browse By

PROMLUVA Z 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – CELÝ TVŮJ!

Ježíš zdůrazňuje základní a první přikázání: Miluj Pána, svého Boha! Všimněme si, jak se čtyřikrát v jediné větě opakuje slovo CELÝ: celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou! Sv. otec Jan Pavel II. nás naučil dvěma nepatrným slovům, jejichž význam je závratný: TOTUS TUUS, celý tvůj. Bůh se nám dává celý, jeho láska je dokonalá. Pohleďme na kříž a v úžasu uvidíme, že si Ježíš neponechává nic pro sebe. Dává se nám bezvýhradně celý,

PROMLUVA Z 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – DUCHOVNĚ SLEPÍ A HLUŠÍ

Duchovní otcové rádi srovnávají slepotu a hluchotu těla se slepotou a hluchotou duše, která nevidí, neslyší, nechce vidět, nechce slyšet Boží věci, Boží záměry s člověkem. Slyšeli jsme v evangeliu, jak ten slepec musel křičet (a opakovaně!): „Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Pak jej Ježíš uzdravuje. Jak často těm duchovně slepým a hluchým Ježíš úplně až nadbíhá, režíruje okolnosti života, aby uviděli, uslyšeli, pochopili… Svědectví z kněžských exercicií. Vyprávěl jeden kněz: Nepotřeboval Boha. Vše měl doma. Nejen co do věcí,

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – LISTOPADOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu. Je „dušičkově“ laděný, ale naleznete v něm též mj. zamyšlení nad vztahem rodičů k dospělým dětem, sdělení našich biskupů ohledně závazků mešních fundací, program měsíce či pozvání stát se andělem pro naše biřmovance.

PROMLUVA Z MISIJNÍ NEDĚLE 2018 – MISIE VLASTNÍHO SRDCE

Začal bych dnešní naše zamyšlení otázkou: Co si člověk vybaví, když se řekne „misijní neděle“? Možná si vybavíme sbírku na misie – a to není špatně! Nicméně náš papež František na generálním shromáždění Papežských misijních děl v Římě řekl i tato slova: Dobře znáte mé obavy, aby se vaše dílo neomezilo na pouhou finanční dimenzi materiální pomoci, která by z vás učinila agenturu jako mnoho jiných, jakkoli křesťansky inspirovanou. Toto řekl papež František už vícekrát, že církev se nesmí stát

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 2018

Drazí bratři a sestry, protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich

POLOMSKÝ ORIENŤÁK

KDU-ČSL a oddíl skautů Pustá Polom vás zve tuto sobotu 13. října ve 14.00 hod. na benefiční akci pod názvem Polomský orienťák. Veškeré vstupné bude věnováno na podporu výstavby Komunitního centra v Pusté Polomi. Máte příležitost vyzkoušet si opravdový orientační závod, ale přizpůsobený úplným začátečníkům. Přihlásit se můžou malí, velcí, mladí, staří, jednotlivci i rodiny s malými dětmi. Pro ty bude přichystaná speciální „dětská“ trasa a nebudou závodit na čas. Pro závodníky je občerstvení zdarma a na vítěze čekají zajímavé

PROMLUVA Z 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – OPRAVOVAT VZTAHY

Kdosi krásně řekl: Pokud se manželství vydaří, je to jedna z nejskvělejších záležitostí v životě – jak pro manžele samotné, tak i pro jejich děti a okolí. Jenže: Co když se manželství nevydaří? Co když to manželům spolu „přestane klapat“? Každého to může potkat! Ať nám napoví zamyšlení kněze a psychologa P. Pavla Moravce, který pracuje právě v naší diecézi v Centru pro rodinu, kde jako kněz a psycholog v jedné osobě pomáhá zvláště manželům v krizi: Tu a tam

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Nemáte někdy cestu do Ostravy? Tak to se můžete stavit v katedrále a až do 26. října v ní shlédnout zajímavou výstavu velkoformátových fotografií Člověk a víra. Více na přiloženém plakátku.