Browse By

PROMLUVA Z 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) – A DÝCHAT MÁŠ ČAS?

Pán Ježíš používal tak nádherných, jednoduchých příkladů… Jeden z nich slyšíme dnes v evangeliu. Mluví o kmeni, o ratolestech. Sám to vysvětluje: On je ten kmen, my jsme ratolesti. A být s ním spojený, být spojený s tímto kmenem – to není nadstandard – to je životní nutnost! Čerpat mízu z toho kmene, aby se člověk nestal suchou ratolestí, aby člověk přinesl plody, které Bůh od něho čeká. Jak nám musí záležet na tom, abychom to spojení s Kristem, které

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – KVĚTNOVÉ ČÍSLO

ZDE naleznete elektronickou podobu květnového čísla našeho farního časopisu. Vychází opět po několikaměsíční odmlce a stále má ještě spíše provizorní podobu informátoru, který poskytuje především informace trvalejšího charakteru pro tuto dobu.

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A,B,C) – DOBRÝ PASTÝŘ? OPRAVDU?

4. neděle velikonoční bývá vždy slavena jako „Neděle dobrého pastýře“. O každé 4. neděli velikonoční slyšíme jednu část evangelia o Ježíši – dobrém pastýři. Chci vám na toto téma dnes nabídnout jedno čtené zamyšlení. Je aktuální nejen k této neděli, ale i k době, kterou nyní prožíváme: „Já jsem pastýř dobrý…“ (srov. Jan 10,11) „Bůh je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstvuje mou duši. Vede mě po

POZVÁNÍ PRO RODINY

Jak víme, papež František od slavnosti svatého Josefa vyhlásil rok věnovaný zvláště rodinám a manželstvím. Asi ještě delší čas nebude možnost mimo bohoslužby společně se scházet ve větších počtech. Papežem a jeho spolupracovníky je však připraven hezký program, který je možno prožívat i v jednotlivých rodinách. Vychází z papežovy exhortace Amoris laetitia (Radost z lásky). Zvláště v této době, kdy rodiny čelí různým tlakům z vnějšího světa, je krásné projít společnou pouť, při které budeme společně přemýšlet nad tím,

NOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY OD 26. DUBNA 2021

Zdá se, že jsou na obzoru dobré zprávy, tedy alespoň pokud jde o bohoslužby. ZDE naleznete více. Co to znamená konkrétně pro naši farnost, naleznete v záložce „Ohlášky“. Vzhledem k podstatným změnám prosím doručte tyto informace i ohlášky ve svém okolí také všem, kdo se s internetem nekamarádí. Těším se na vás…

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) – MÁME PŘÍMLUVCE

Minulou neděli jsme se snažili alespoň trošku nahlédnout na neproniknutelné Boží milosrdenství. Dnes v tom můžeme volně pokračovat. Budeme to dělat pod zorným úhlem dnešního 2. čtení, kde svatý apoštol Jan říká: „Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého.“ Možná jste se i vy někdy v životě setkali s někým, kdo měl druhého tak rád, že byl ochotný „pálit si pro něho prsty“ tím, že se za něho přimlouval u někoho, kdo

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A,B,C) – NEPRONIKNUTELNÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

Máme Neděli Božího milosrdenství, a jak jsme slyšeli znovu v evangeliu, Boží milosrdenství se nejvíce projevuje odpouštěním hříchů. Apoštolka Božího milosrdenství sv. Faustyna Kowalská mluví o „neproniknutelném Božím milosrdenství“. Říká, že věčnost na to bude krátká, abychom dostatečně pochopili Boží milosrdenství. Tím spíš ho plně nepochopíme zde na zemi. Ale přesto se pokusíme alespoň trochu na něj nahlédnout. Víte, kdo pochopí Boží milosrdenství? Boží milosrdenství pochopí člověk, který pochopil hřích. K tomu pochopení hříchu nám výborně může napomoci krásný a

MŠE SVATÉ VE VENKOVNÍM PROSTORU

S přibývajícími hezkými dny bude jistě dobře zmínit možnost účastnit se mše svaté venku dle vládního nařízení platného od 12. dubna 2021 – cituji: 7. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že: a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, b) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene c), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej

BOHOSLUŽBY PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Jak oznámil otec biskup Martin, od pondělí 12. 4. 2021 končí nouzový stav, ale nekončí pandemie. Na základě pandemického zákona může vláda dále vydávat mimořádná opatření, což také učinila. Z toho, které platí od pondělí vyplývá, že se ve vztahu k bohoslužbám zatím nic nemění a zůstává omezení počtu účastníků bohoslužby na 10% obsazené kapacity míst k sezení při dodržení hygienických opatření (roušky, rozestupy, desinfekce rukou) a omezení hromadného zpěvu. ČBK ve spolupráci s ERC se snaží jednat s novým