Browse By

ZRUŠENÍ VEŘEJNÝCH BOHOSLUŽEB

Oznamujeme, že vzhledem k nařízením vlády jsou počínaje čtvrtkem 22. října až do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby. Bližší informace k životu farnosti budou zveřejněny.

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÉ MODLITBĚ ZA ODVRÁCENÍ PANDEMIE

Odedávna je dobrým zvykem v dobách ohrožení semknout se ke společné modlitbě s důvěrou v Ježíšův příslib: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tak jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20) Což teprve, když se k modlitbě sejde celá diecéze! Přijměme pozvání otce biskupa Martina, které poslal ve čtvrtek 15. října nám kněžím a skrze nás také každému z vás: Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, rád bych vás a věřící našich farností pozval ke společné modlitbě

ŽIVOT FARNOSTI OD 14. ŘÍJNA

Oznamujeme, že vzhledem k vládním nařízením se s platností od 14. října snižuje počet účastníků bohoslužeb na maximálně 6 osob. Ostatní informace zveřejněné k 12. říjnu zůstávají v platnosti.

ŽIVOT FARNOSTI OD 12. ŘÍJNA 2020

ZDE naleznete program farnosti platný od pondělí 12. října. Věnujte prosím pozornost případným změnám a novým informacím, které budou vyplývat z vládních nařízení, a které budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách. Také prosím: Dodávejte tyto informace zvláště též seniorům a nemocným ve vašich rodinách a okolí, kteří se s internetem nekamarádí.

BOHOSLUŽBY V NEDĚLI 11. ŘÍJNA

Bohoslužby v neděli 11. října zůstávají ještě podle obvyklého pořádku. Kapacita je omezena na 100 lidí. Omezení kapacity na 10 lidí začíná od pondělí 12. října. Další informace budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách.

PROMLUVA Z 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – NEDOKONČENÝ PŘÍBĚH

Nevím, jestli to vnímáme, ale už 3. neděli po sobě k nám z evangelia zaznívá motiv vinice. Před dvěma týdny jsme slyšeli, jak Pán vinice najímá dělníky, někteří pracují od rána, někteří se přidají později, jiní třeba až poslední hodinu před setměním. Minulou neděli byla řeč o tom, jak otec posílá své dva syny pracovat na vinici. Jeden říká, že se mu nechce, ale pak jde, druhý říká, že půjde, ale nakonec nejde. No a dnes slyšíme o zakládání vinice,