Browse By

PRO MLÁDEŽ

ZDE naleznete inspiraci pro křesťanskou mládež: Nejen webové stránky pro volný čas, ale také třeba odkazy na webové stránky církevních škol – to zvláště pro ty, kdo již pomalu nebo rychle uvažují, kam dál po základní škole.

PRO SENIORY – SENIORSKÉ OKÉNKO

Ani senioři se bohužel nyní příliš scházet nemohou. Ale nezapomíná se ani na ně. Leckteří jsou již zdatní i v užívání počítačů. Právě pro ně diecézní kaplan pro seniory se svými spolupracovníky od září připravují elektronický měsíčník Seniorské okénko, které dle ohlasů rádi čtou nejen senioři. Těm, kteří nemají osobní e-mail, mnohdy pomáhají děti, vnoučata či přátelé, na jejichž emailovou adresu měsíčník posílají. Jedno z čísel naleznete ZDE. Mj. zde naleznete jeden z posledních (možná poslední) článek P. Adama

PROVOZ POZASTAVEN

Moji milí, s politováním oznamuji, že z důvodu příznaků respiračních onemocnění jsem byl opět poslán na testy na COVID-19 a minimálně do obdržení výsledku jsem byl dán do karantény. Z tohoto důvodu minimálně do neděle 17. ledna (včetně) se ruší všechny mše svaté i příležitosti ke sv. zpovědi a ke svatému přijímání. Využijte prosím televizní či internetové přenosy a chvíle ke společné modlitbě v rodině. A nějakou tu modlitbu můžete utrousit i za mě 🙂 Děkuji za pochopení! P. Zdeněk

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – LEDNOVÉ ČÍSLO

ZDE naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu a v něm především informace, které se na přelomu roku zpravidla čekají: ohlédnutí zpět i výhled vpřed. Jak se zdá, koronavirus nás tak úplně nezastavil. A to je fajn! Díky Pánu Bohu i díky mnohým z vás!

PROMLUVA ZE SVÁTKU KŘTU PÁNĚ (A,B,C) – KŘTÍT MALÉ DĚTI?

I když křest, který uděloval svatý Jan Křtitel, a který přijal i Ježíš, jak jsme to slyšeli v dnešním úryvku evangelia, byl něčím úplně jiným, než svátostný křest, který dnes přijímáme my, přesto to tak nějak svádí, abychom se zamýšleli právě nad svátostí křtu. Chtěl bych se dnes zastavit u jedné takové praktické záležitostí, u které se lidé někdy pozastavují, na kterou se někdy ptají. Někteří lidé říkají: Proč vlastně křtít malé děti, které z toho ještě nemají rozum? Není

PROGRAM FARNOSTI OD 09.01. do 17.01. 2021

Jak se zdá, nabídka zhruba odpovídá poptávce, proto budeme i tomto období pokračovat se stejným nastavením, jaké jsme vyzkoušeli v uplynulém týdnu. ZDE naleznete podrobný program. Opět prosím, informujte okolí, které se s internetem nekamarádí.

PROGRAM FARNOSTI OD 02.01. DO 10.01. 2021

ZDE opět naleznete, co a jak by v naší farnosti mělo být v následujících dnech. Jako vždy: Dá-li Pán Bůh a dovolí-li koronavirus Prosím: Informujte, případně vytiskněte a předejte informace těm, kdo se ve vašem okolí s internetem nekamarádí, zvláště naší dříve narozené generaci.