Browse By

POSTNÍ KAPKY 2020

Doba postní je tady. Jejím cílem je připravit nás na setkání s Pánem. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. „Postní kapky“ jsou každodenní inspirace, které mohou „osvěžit“ náš život. Evangelium a zamyšlení kardinála Tomáše Špidlíka Liturgická modlitba pro daný den Biblický citát s inspirativní myšlenkou O svátosti smíření Otázky ke zpytování svědomí Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz.

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – BŘEZNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu březnového čísla našeho farního časopisu. Začíná i končí připomínkou slavnosti svatého Josefa, zabývá se odpuštěním i církevními budovami a naleznete v něm, čím jsme žili v uplynulých měsících i k čemu se chystáme ve dnech postní doby. Příjemnou četbu!

PROMLUVA ZE 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – MILUJ SVÉHO NEPŘÍTELE!

Vzpomínal jeden kněz na určitou dívenku, která měla takovou zvláštní kostku. Na jednotlivých ploškách té kostky nebyla čísla od jedničky do šestky, jako to běžně bývá, ale na každé plošce té kostky byl biblický citát. A ta dívenka si každé ráno hodila tou kostkou, a jaký citát jí padl, to se snažila pak ten den zvláštním způsobem žít. Může to být hezká inspirace i pro nás. Možná bych moc nedoporučoval kostku – tam těch citátů moc nevejde, ale bylo by

PROMLUVA Z 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CO JE V SRDCI, NA TOM ZÁLEŽÍ

Ježíš začíná dnešní úryvek evangelia větou, která může docela překvapit. Říká svým učedníkům a říká i nám: „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší, než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.“ To může překvapit, protože učitelé Zákona a farizeové, to byli lidé nejen znalí Božího zákona, ale byli to lidé, kteří se Zákon snažili do puntíku a mnohdy až do extrémů zachovávat. V čem byla ta jejich spravedlnost malá? A v čem má být naše spravedlnost větší? Oni totiž

PROMLUVA Z 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – JEŽÍŠ NÁM DAL SVOJE SVĚTLO

Jak žít to dnešní evangelium? Co dělat pro to, abychom byli světlem světa, o kterém Ježíš mluví? Zjednodušující, často používaný výklad říká: Dělej dobro, žij podle své víry a budeš světlem. Žít podle své víry, dělat dobro – to je všecko strašně důležité! Mluvilo o tom i Boží slovo dnešní neděle. Ale to není to nejsilnější myslitelné světlo v našem životě! Pojďme se na dnešní úryvek evangelia podívat trochu hlubším způsobem. Setkal jsem se s takovým zajímavým komentářem, který říká: