Browse By

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT

Centrum pro rodinný život v Olomouci 5x ročně vydává a naší pozornosti svěřuje časopis určený zvláště rodinám Rodinný život. Kromě hlavního tématu a rozhovorů obsahuje pravidelné rubriky, které se týkají především rodiny, duchovního povzbuzení, výchovy a dalších. Čtenáři v něm najdou tipy na další literaturu a nezapomíná ani na děti (dětská stránka, babiččina teologie či čtení na dobrou noc – ukázka z dětské knihy s ilustracemi dětí). V elektronické podobě si jeho jedno číslo můžete zde prolistovat, a pokud zaujme,

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (A) – KŘEST DUCHEM SVATÝM A OHNĚM

To je ale teda docela drsné evangelium, že? Člověku se ani pomalu nechce věřit, že by Bůh skrze svého proroka Jana Křtitele mohl toto říct. Je tam řeč o plemenu zmijí, je tam řeč o sekeře, která je už přiložená stromům ke kořenům, je tam řeč o ohni, je tam řeč o lopatě, kterou Pán pročistí obilí na svém mlatě… Pokusme se dneska „přijít na kloub“ tomu, co nám tady Bůh chce říct. Především a na prvém místě to nejsou

PROMLUVA Z 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (A) – TAJEMSTVÍ DRUHÉ POLOVINY ŽIVOTA

Ve farním kostele máme dnes mši svatou zvláště pro rodiny s dětmi, tam se budu věnovat hlavně mladé generaci, a tak zde bych se dnes pokusil oslovit zvláště generaci střední a starší. Víme, že doba adventní je dobou, která nás má připravit na Ježíšův příchod. Nejen na jeho příchod o Vánocích, ale zvláště na jeho příchod ve chvíli naší smrti a při posledním soudu. Anselm Grün – německý katolický kněz, benediktinský mnich, ekonom, filosof a teolog, žák Karla Rahnera, mimořádně

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – PROSINCOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu prosincového čísla našeho farního časopisu. Provede nás adventem a částečně i dobou vánoční. Položí nám otázku, co budeme slavit o Vánocích, pozve nás k předvánoční svátosti smíření i k vánočním bohoslužbám, přiblížíme si v něm, co jsou to roráty, ohlédneme se zpět k událostem uplynulých týdnů ve farnosti, podíváme se i dopředu, co je před námi, a Desatero papeže Jana XXIII. nám poskytne impulsy pro život nejen v době adventní a vánoční. Příjemnou četbu!

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (C) – BRUTÁLNÍ EVANGELIUM

Vždycky nás asi znovu zarazí, když o slavnosti Krista Krále slyšíme tak neslavnostní, nekrálovské a brutální evangelium o Kristu opuštěném, potupeném, bezmocném, umírajícím na kříži. Proč církev na tento dnešní krásný svátek vybírá tak brutální evangelium? Co to má s Kristem Králem společného? Pozorný čtenář nebo posluchač jistě zachytil, že zmínky o králi v tomto úryvku evangelia jsou. Je tam řeč o cedulce, která visela na kříži nad Ježíšovou hlavou, a na které byl nápis: „To je židovský král.“ Je

PROMLUVA K 30. VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1989 – DNY HNĚVU A NADĚJE

Slavíme dnes výročí, které bychom v našem zamyšlení neměli pominout. Je to dnes přesně 30 let, kdy se po čtyřicetileté totalitě začala rodit naše novodobá svoboda. Můžeme říct, že to byly dny hněvu a dny naděje. Byly to dny hněvu, protože to, co jsme slyšeli v evangeliu, to nejsou jenom záležitosti, které budou předcházet konci světa. To byly záležitosti i let 1948 až 1989, kdy nejenom že národ povstal proti národu, ale kdy i Čech povstal proti Čechu, kdy lidé

PROMLUVA Z 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – MÍT TO V HLAVĚ SROVNANÉ

Prožili jsme tzv. dušičkový oktáv, kdy jsme tak jaksi více mysleli na naše zemřelé, chodili jsme na hřbitovy, za naše zemřelé jsme se modlili, věnovali jim plnomocné odpustky. Ten dušičkový oktáv je jistě jenom každoročním vrcholem naší péče o naše zemřelé, ale jistě se za ně modlíme i během celého roku. Možná denně. Čím byli bližší našemu srdci, tím víc. Proč to děláme? Protože věříme, že věčnost existuje. My jsme dnes slyšeli dvě diametrálně odlišná čtení. V prvním čtení slyšíme