Browse By

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE POSTNÍ (C) – HONBA ZA ŠTĚSTÍM A ZAPLAVENOST ŠTĚSTÍM

Evangelista svatý Lukáš píše, že když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. Napadlo nás někdy představit si, jak se ta Ježíšova tvář změnila, co v ní bylo vidět, jak asi musela vypadat, o čem to ten svatý Lukáš tady vlastně píše? Evangelista ukazuje Ježíše zaplaveného štěstím. Ukazuje Ježíše zaplaveného štěstím ze spojení s Otcem. Ježíš se na tu horu nešel proměnit! On se šel modlit! A to proměnění a ta zaplavenost štěstím byla

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2019

Opět se chystá pro děti letní stanový tábor, letos znovu v Kujavách u Nového Jičína, tentokrát v termínu 14.-24. července. Více na přiloženém plakátku. Hlaste se brzy!

PROMLUVA Z 1. NEDĚLE POSTNÍ (C) – NECHAT SE PROVÉST ŽIVOTEM I POUŠTÍ

Asi všichni cítíme, že to už bylo hodně „za čarou“, když ďábel Ježíše pokoušel, aby On – Boží Syn se sklonil před ďáblem. Ale možná si řekneme: Co ta ostatní dvě pokušení? Co tam jako mělo být špatně? Co by se stalo tak hrozného, kdyby si Ježíš udělal z kamenů chleby? Přece ten půst nemusel být až tak drastický! Vždyť později Ježíš dělal jiné zázraky! A dokonce i ty chleby později opakovaně rozmnožil! A kdyby z vrcholku jeruzalémského chrámu skočil

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen 2019

– Abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srv. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství. Pokud člověk žije jako dítě Boží, pokud žije jako člověk vykoupený, pokud se nechává vést Duchem Svatým (srov. Řím 8,14) a dokáže poznávat a uvádět do praxe Boží zákon, počínaje zákonem vepsaným do jeho srdce a do přírody, pak koná dobro i pro stvoření a spolupracuje na jeho vykoupení. Proto si stvoření, jak říká svatý Pavel, toužebně přeje, aby se

PROMLUVA Z 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – ŘÍCT TAKY NĚCO DOBRÉHO

Opět náročná slova Ježíšova k nám zaznívají. Ježíš mluví o přehrabování se v třískách druhých lidí a nevnímání vlastních trámů. Používá označení „pokrytec“. A jeho slovo vrcholí připomínkou úst, která mluví to, čím přetéká srdce. Mnoho lidí si vůbec nepřipouští, jak strašně moc mohou ublížit právě svými ústy. Víme, že právě náš papež František je takový hodně háklivý na různé pomluvy, klevety, přetřásání druhých. Kdysi dokonce v kontextu myšlenek Písma svatého nazval ty, kdo pomlouvají a šíří drby, křesťanskými vrahy.

POSTNÍ KAPKY 2019

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce.“Postní kapky“ jsou každodenní inspirace, které mohou „osvěžit“ tvůj život. Myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru Liturgická modlitba pro daný den Biblický citát s inspirativní myšlenkou Nedělní liturgické texty a zamyšlení Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky2019.maweb.eu Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit

PROMLUVA ZE 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – MODLIT SE ZA TY, KDO NÁM UBLIŽUJÍ?

Náročné věci dnes od nás Ježíš v evangeliu žádá: Žehnat těm, kdo nás proklínají, modlit se za ty, kdo nám ubližují. Ježíš má právo to žádat, protože to sám žil. Na kříži se za své vrahy (!!!) přimlouval a ještě je omlouval: „Otče, odpusť jim“ (přimlouvá se), „neboť nevědí, co činí“ (omlouvá je). Co my s tím? Jako povzbuzení pro dnešní neděli i pro celý náš život nad náročnými slovy Ježíšovými jsem vybral silná slova papeže Františka, která před časem

PROMLUVA Z 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – LÉKY NA DIAGNÓZU ODSTUPOVÁNÍ OD HOSPODINA

Minulou neděli jsme slyšeli v evangeliu, jak se lidé na Ježíše tlačili. Uvažovali jsme nad tím, proč se v našich farnostech, v naší zemi, v naší Evropě lidé na Krista netlačí. I dnešní první čtení mluví o člověku, který odstupuje od Hospodina, který za svou oporu pokládá smrtelníka, který je jako jalovec na pustině, nic dobrého se mu neukáže, svůj domov má v suchopárné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Ale mluví také o člověku, který doufá v Hospodina,

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA

Nechcete se letos v listopadu také vydat na národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České? Bližší informace naleznete na plakátku.