Browse By

DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA VELEHRADĚ

Ztišit se, rozjímat, odpočívat, hledat Boží vůli ve svém životě, čerpat, abychom mohli dávat. To jsou exercicie – duchovní cvičení. Exerciční dům Stojanov na Velehradě nabízí termíny pro celý rok 2020. Nechcete si už předem nějaký zablokovat? Stojí to za to!

PROMLUVA ZE SVÁTKU KŘTU PÁNĚ (A,B,C) – NEZBYTNOST KŘTU

Ježíšův křest byl samozřejmě něčím jiným, než svátostný křest, který jsme přijali my. Nicméně ten dnešní svátek přímo vybízí, abychom nad svým křtem a nad hodnotou svátostného křtu uvažovali. Abychom uvažovali nad svým vlastním křtem. Tak si říkám: Poděkovali jsme už někdy v životě Bohu za to, že jsme pokřtěni? Řekli jsme někdy v modlitbě: „Bože, já ti fakt za to děkuju, že se mi dostalo daru a milosti křtu“? Jestli jsme to Bohu nikdy neřekli, řekněme mu to dnes!

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ (A,B,C) – BOŽÍ MLČENÍ NAD DAREM ČLOVĚKA

V dnešním úryvku evangelia vidíme mudrce, jak za Kristem váží hodně dalekou cestu. To se děje i dneska. Lidé se vydávají třeba i na pěší poutě – a někdy daleko: Ze Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn na Velehrad, nebo přes půl republiky do Slavkovic k Božímu milosrdenství nebo do Santiaga de Compostela. A když s těmito lidmi třeba televize dělá rozhovor, tak nejedenkrát slyšíme: „Potřebuju sobě nebo někomu ze svých drahých něco vyprosit, tak jdu.“ Člověk si dokáže udělat i

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – VÁNOČNÍ A LEDNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu lednového čísla našeho farního časopisu. Vychází ještě o Vánocích, proto je takto i laděn. Snad pohladí po duši! Vychází o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, a tak jistě nazaškodí říci si něco třeba i o uzdravení manželství neplatných před Bohem. K rodinám patří děti, třeba i ty adoptované. Také k naší farní rodině patří. Dovíte se o nich něco víc. Farní časopis vychází ještě před Silvestrem, takže v něm najdete i větší porci křesťanského

PROMLUVA ZE SVÁTKU SVATÉ RODINY (A,B,C) – PRAMEN BOŽÍCH DARŮ V RODINĚ

O čem nám ten dnešní svátek vypráví? Vypráví o Svaté rodině nazaretské – o Ježíši, o Marii, o Josefovi. Ale také vypráví o našich rodinách. Můžeme říct, že svátek Svaté rodiny nazaretské je i svátkem našich rodin. Dává nám ten dnešní svátek možnost znovu si uvědomit, jakým darem je pro mě moje rodina – můj životní partner, moji rodiče, moje děti. Pouvažujme nad tím dneska v klidu doma… Ale dává nám také ten dnešní svátek možnost znovu si uvědomit, jak

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – NÁVŠTĚVA TRAMPOLÍNOVÉHO CENTRA

Něco po dětech chtít a něco jim nabídnout – to je filozofie pastorace dětí v naší farnosti. V sobotu 7. prosince 2019 se uskutečnila některými dětmi dlouho očekávaná akce – návštěva Trampolínové arény ENHA Freestyle Ostrava pro děti, které navštěvují vyučování náboženství. Po společné cestě autobusem se děti rozcvičily a šlo se do akce. Nejednalo se však jen o „hopsání“ na trampolínách. Naše parta měla také objednané 2 trenéry, kteří nejen hlídali bezpečnost dětí, ale kteří se také po celou

PROMLUVA Z PŮLNOČNÍ MŠE SVATÉ – KDYŽ SPASITEL PŘINÁŠÍ SPÁSU

Začal bych toto naše dnešní zamyšlení oslovením, které v církvi bývá hojně používáno, ale nebývá vždy plně chápáno a doceněno. Je to oslovení: „Bratři a sestry!“ To není fráze! Ani to není jenom nějaké výplňové slovíčko. Skrze Ježíšovo narození v lidském těle a potom zvláštním způsobem skrze náš křest jsme se opravdu stali Ježíšovými lidskými bratry a sestrami a tím i zcela zvláštními bratry a sestrami k sobě navzájem. Takže, milí bratři a sestry, ještě jednou buďte vítáni na dnešní

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (A) – DOVOLIT BOHU, ABY NÁM MLUVIL DO ŽIVOTA

Jak víme a jak už to tak bývá, i dnešní první čtení myšlenkově souvisí s evangeliem, ale přesto jsou tato dvě čtení diametrálně odlišná. V prvním čtení slyšíme o Achazovi, což byl král izraelského národa někdy v 7. století před Kristem. Tento král byl v těžké situaci. Izraelskému národu hrozilo vojenské napadení dvěma sousedními králi. Těžká situace! A do této situace přichází Bůh a říká mu: Já ti pomůžu! Já vím, že Izraeli hrozí nebezpečí. Ale já jsem se zavázal