Browse By

PROMLUVA Z 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – MÍT TO V HLAVĚ SROVNANÉ

Prožili jsme tzv. dušičkový oktáv, kdy jsme tak jaksi více mysleli na naše zemřelé, chodili jsme na hřbitovy, za naše zemřelé jsme se modlili, věnovali jim plnomocné odpustky. Ten dušičkový oktáv je jistě jenom každoročním vrcholem naší péče o naše zemřelé, ale jistě se za ně modlíme i během celého roku. Možná denně. Čím byli bližší našemu srdci, tím víc. Proč to děláme? Protože věříme, že věčnost existuje. My jsme dnes slyšeli dvě diametrálně odlišná čtení. V prvním čtení slyšíme

PROMLUVA Z 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – KRIZE STŘEDNÍHO VĚKU?

Zacheus… V Bibli nemáme uvedený jeho věk. Jeden kněz říkal: „Já si ho představuji jako člověka tak kolem 40, 45 let.“ Víte proč? Tak byl to vrchní celník, takže asi nějaký moc mladý „cumel“ to nebyl. Byl hodně bohatý, takže v jeho době to ještě asi přece jenom nějakou dobu trvalo, než si člověk „nahrabal“, byť nepoctivě. No a především když je člověk v rozpuku sil a hrabe a daří se mu, že by chtěl vidět nějakého potulného kazatele, byť

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – LISTOPADOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu listopadového čísla našeho farního časopisu. Je dušičkově laděný a dovíte se z něj též nejen, co jsou to relikvie a relikviář, ale také třeba to, zda je možno někoho někdy zabít a nemít přitom hřích. Pravidelnou dávku informací na měsíc listopad doplní i informace o termínu farního plesu v příštím roce.

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – MISIJNÍ NEDĚLE 2019

Děti (a nejen ony) pomáhají dětem (a nejen jim). Tak tomu bylo i v naší farnosti. Skauti připravili perníčky a výtěžek z jejich prodeje 4.405 korun putuje s úmyslem dělit se o svůj chléb a o svou víru s našimi bratry a sestrami v chudých zemích na účet Papežských misijních děl. A spolu s dospělými připravili mladí i krásnou liturgii. Moc díky!

PROMLUVA Z 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – KTERÝ Z TĚCH DVOU JSEM JÁ?

„Dva lidé přicházeli do chrámu. Jeden byl turista, který si chtěl prohlédnout památky, které nám zanechaly předcházející generace a druhá byla žena s kbelíkem a hadrem, která si říkala, že ten kostel trochu povytírá.“ Možná právě těmito slovy by Ježíš začínal svoje podobenství dnes. Protože i v místech, kde kostely bývají přes celý den otevřené, mluvit o tom, že mimo mši svatou se jde někdo do kostela modlit – ta skutečnost moc častá není. Farizeus a celník se šli do

POZVÁNKY NA AKCE CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Centrum pro rodinu a sociální péči při biskupství ostravsko-opavském připravuje (nejen) na listopad zajímavá setkání. Přijmete pozvání? 1. Odpolední seminář pro ženy v Opavě – 12.11.2019, Seminář se uskuteční v Opavě, v minoritském klášteře od 17.00 – 20.00. Téma: Od problému k řešení, lektorka: Mgr. Irena Smékalová. Cena: 250,- Kč, Přihlášky: jdostalo va@proro diny.cz, 731625617 2. Duchovní obnova pro ženy – Uskuteční se 16. 11.2019 v minoritském klášteře v Opavě, od 9.00 do cca 18.00. Duchovní obnovu povede P. Vítězslav

BEZLEPKOVÉ HOSTIE

Oznamujeme všem, kteří mají bezlepkovou dietu, že v naší farnosti v Pusté Polomi a v Kyjovicích je běžná možnost používat bezlepkové (přesněji řečeno nízkolepkové) hostie odpovídající normám potřebným pro celiaky. Je pouze zapotřebí před mší svatou (pokud možno alespoň 10 minut předem) požádat kostelníky o přichystání bezlepkové hostie k proměnění při mši svaté. Celiak pak přistupuje ke sv. přijímání jako první. Pokud vyplyne pravidelná potřeba používat tyto hostie také v Hlubočci, je možno také tam tuto možnost zřídit. Stačí dát