Browse By

PROMLUVA ZE SVÁTKU KŘTU PÁNĚ (A,B,C) – KŘESTNÍ VODOZNAK

Máme dnes svátek Ježíšova křtu, tak můžeme uvažovat i nad svým vlastním křtem. K čemu nám to bylo? K čemu nám to je? Pokusím se to přiblížit něčím, co se křtem na první pohled vůbec nesouvisí, a přece pak zjistíme, že souvislost tady je, a že je velmi významná. Mám tady dneska takovou zvláštní záložku. Je to lístek z takové legrácky, která se jmenuje „zápisník pro milionáře“. Je to takový bloček, kde každý lístek má na jedné straně napodobeninu pětitisícové

DUCHOVNÍ OBNOVA

Přijměte pozvání k duchovní obnově s P. Adamem Ruckim v sobotu 19. ledna. Program pro mládež i pro dospělé. Bližší informace na plakátku.

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ (A,B,C) – TŘI SVĚTY ANEB HLEDAT ČI NEHLEDAT?

Můžeme říct, že od nepaměti příběh mudrců fascinoval lidovou zbožnost. Mudrci mají svoje pevné místo i v různých těch vyobrazeních Betléma. Ale ta cesta mudrců nebyla proto, abychom měli další figurky v Betlémě. Ta cesta mudrců má pomoci nám k pochopení naší cesty. Cesty hledání nebo nehledání. Evangelium nám dneska ukazuje tři světy. Svět mudrců, svět krále Heroda a jeho lidí a svět velekněží a učitelů Zákona. Svět mudrců neboli moudrých lidí ukazuje tu touhu, se kterou hledají Krista. Nejdřív

NOVOROČNÍ PROMLUVA – ÚZKOST A NADĚJE

Tak jsme přežili další silvestrovskou noc… Někdy říkám: Proč všechno to hrozné řádění kolem nás? Možná to přináší pocit úlevy, že jsme to všecko vloni přežili. Je to samozřejmě i jakýsi styl života, touha bavit se, být se svými přáteli… Ale možná, že člověk tak i jaksi překřikuje úzkost, která se taky ozývá, když člověk stojí na začátku něčeho neznámého. To je jako když člověk má cestovat někam hodně daleko a někam hodně do neznáma. Možná se na to i

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – VÁNOCE 2018

Hlavní vánoční svátky jsou za námi. Pojďme se alespoň v několika fotografiích ohlédnout za dětskou mší vánoční a rozdáváním Betlémského světla.

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – LEDNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu lednového čísla našeho farního časopisu. V prosincovém čísle jsme se zamýšleli nad uměním čekat. V lednovém čísle budeme uvažovat nad uměním nečekat. Najdete zde také zamyšlení nad farní rodinou, vysvětlení exercicií a pozvání na ně, pozvání na duchovní obnovu farnosti s P. Adamem Ruckim, program měsíce ledna a ještě něco… Neprozradím. Přečtěte si!

VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA

Vážení a milí přátelé v diecézi, bratři a sestry, včera večer jste jistě trávili ve svých rodinách krásné společenství kolem stromečku. Děti by teď mohly soutěžit, kdo měl stromeček krásnější, ale určitě se nebudou chlubit a někomu říkat, že ten jejich je hezčí než sousedův. Všechny vánoční stromečky jsou krásné, protože vyrostly z vůle Stvořitele a byly ozdobeny láskou našich nejbližších.        Také můžeme vzpomínat, které Vánoce byly nejkrásnější. Mně je 70 let a stále rád vzpomínám na ty dětské Vánoce,

PROMLUVA Z PŮLNOČNÍ MŠE SVATÉ 2018 – SLÁVA BOHU A POKOJ LIDEM

Rád bych zde dnes připomněl jednu událost, která se stala před 160 lety, a která na první pohled s Vánocemi vůbec nesouvisí, ale pak zjistíme, že ta souvislost tam je, a že je velmi významná. V roce 1858 se podařila úžasná věc. Podařilo se propojit dva světadíly: Evropu a Severní Ameriku. Podařilo se tyto dva světadíly propojit podmořským kabelem, který musel být položen na dno Atlantského oceánu, aby umožnil okamžitou telegrafickou komunikaci mezi oběma kontinenty. Stálo to obrovské úsilí tehdejší

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (C) – PŘEDVÁNOČNÍ MEDITACE

A ty, Betléme Efratský… Betlém. Město omilostněné. Město prorokem předpovězené. Město zaslíbené. Město, kde z Hvězdy vyjde Slunce. Tak to zaznívá v rorátní písni. Maria je Hvězda. Z ní vzešlo Slunce. A přesto: Vyvolené, omilostněné město. Betlém. Ve své drtivé většině úplně minul i Hvězdu i Slunce, když před nimi zavřel dveře. Bylo plno. Ale pár obyčejných pastýřů a pár vznešených mudrců, pár lidí, to Slunce přijalo. To Slunce prozářilo jejich životy. Dveře před Sluncem se zavírají i dnes. Je