Browse By

PROMLUVA Z 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (C) – HOSPODA SVĚTA A CESTA DOMŮ

Jak nám to připomněla i píseň, kterou dnes zpíváme, „Slovo Boží jitří, hojí, těší nás i burcuje…“. Boží slovo k nám mluví různým způsobem: Někdy nás potěší, pohladí, protože to taky potřebujeme slyšet. Někdy nás burcuje, snaží se nás posunout někam dál. Jindy nás zase učí o něčem, co jsme nevěděli. Kdybych vám teď položil otázku: Do které kategorie patří evangelium dnešní neděle? Je to velice jednoduché: V dnešním úryvku evangelia jsou všechny tři prvky. V první třetině toho úryvku

PROTIPANDEMICKÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 26.11.2021

Také po zpřísnění epidemiologických opatření od 26. listopadu platí, že k bohoslužbám není třeba prokazovat ani očkování, ani prodělanou nemoc, ani test bezinfekčnosti. Taktéž není omezen počet účastníků bohoslužeb. Podrobnosti naleznete ZDE.

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – PROSINCOVÉ ČÍSLO

ZDE naleznete elektronickou podobu prosincového čísla našeho farního časopisu. Je adventně laděný a naleznete v něm tentokrát opravdu mnoho informací – ať už ze „zpětného zrcátka“ ale hlavně také s výhledem toho, co zamýšlíme na advent a Vánoce. No – jak si to často říkáme: Dá-li Pán Bůh a dovolí-li koronavirus…

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (B) – ZNEUŽITÍ MOCI

Můžeme říct, že slavíme dneska svátek, který někdy bývá spojen s velkým nepochopením. S nepochopením nejenom od lidí světa, ale někdy i s nepochopením ze strany samotných křesťanů. Možná bude dobře zamyslet se nad tím, co zarezonuje v našem srdci, když se řekne „Kristus Král“. Někomu to možná vyvolá na tváři úsměv, protože si vzpomene na pohádku. Někdo možná zakroutí hlavou, protože na něj zavane něco neskutečně muzeálního, někoho možná zamrazí v zádech, když si vzpomene na nějaké zneužití moci

PROTIPANDEMICKÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 22. LISTOPADU 2021

Vzhledem k otazníkům nad zpřísněnými epidemiologickými opatřeními platnými od 22. listopadu sdělujeme, že BOHOSLUŽEB SE ZPŘÍSNĚNÍ NETÝKÁ! K bohoslužbám tedy není třeba prokazovat ani očkování, ani prodělanou nemoc, ani žádný test bezinfekčnosti. Stejná zásada platí rovněž pro církevní pohřby, neboť jejich součástí je bohoslužba, na kterou je umožněn svobodný přístup. Více níže v e-mailu od otce biskupa Martina: Milí spolubratři, od pondělí 22. 11. 2021 začínají platit zpřísněná opatření v boji proti pandemii, jejich dopad na bohoslužby by však neměl

PROMLUVA Z 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – VĚŘÍŠ MI? TAK SE PUSŤ!

Ježíš v dnešním úryvku evangelia mluví o zkouškách, které budou předcházet konci světa. Tehdy se má osvědčit víra učedníků. Na jiném místě (jak to uslyšíme o 1. neděli adventní) Ježíš dokonce řekne: „Až to začne, napřimte se a zvedněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“ My jsme minulou neděli uvažovali nad vírou. Říkali jsme si: Víra není jenom vědomím toho, že nějaký Bůh je. Víra není jenom zapsáním se do kolonky „náboženství“ při sčítání lidu. Víra musí být důvěrou. Opravdu

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE 2021

O slavnosti svatého Martina jsme se po dvou letech opět sešli také ke Svatomartinskému odpoledni. Počasí bylo krásné, účast hojná, občerstvení bohaté, nechyběl průvod a letošní odpoledne bylo spojeno také s možností poznat blíže budování i přítomnost komunitního centra. Podívejte se…

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – MINISTRANTSKÁ POUŤ 2021

Po dvouleté covidové pauze jsme vyrazili i s našimi služebníky oltáře na Diecézní ministrantskou pouť. Tentokrát byla pojata jako oslava 25. narozenin naší diecéze. Nechyběla slavnostní mše svatá s otcem biskupem, ale byl i vpravdě slavnostní oběd a nechyběl ani narozeninový dort. Ministranti si při té příležitosti prohlédli katedrálu, biskupství, televizi Noe a navštívili též salesiánské středisko Don Bosko. A někteří (jako třeba právě ti naši) se s otcem biskupem i vyfotili. Fajn akce!

PROMLUVA Z 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – DŮVĚRA TAŤKOVI

Jak si to často říkáme, tak i dnes mezi prvním čtením a evangeliem je myšlenková souvislost. Obě čtení spojuje postava vdovy a obě vdovy spojuje obrovská víra. Obě vdovy opouštějí svoje lidské jistoty a vsadí na tu největší jistotu – vsadí na Boha. Budeme dneska uvažovat nad tím, co to je víra. Vzpomínám si na jednoho našeho profesora na Teologické fakultě. On byl známý tím, že dokázal velice razantně ze zkoušky člověka vyhodit. Někdy vyhodil i celou „várku“, která tam