Browse By

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A,B,C) – NEPRONIKNUTELNÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

Máme Neděli Božího milosrdenství, a jak jsme slyšeli znovu v evangeliu, Boží milosrdenství se nejvíce projevuje odpouštěním hříchů. Apoštolka Božího milosrdenství sv. Faustyna Kowalská mluví o „neproniknutelném Božím milosrdenství“. Říká, že věčnost na to bude krátká, abychom dostatečně pochopili Boží milosrdenství. Tím spíš ho plně nepochopíme zde na zemi. Ale přesto se pokusíme alespoň trochu na něj nahlédnout. Víte, kdo pochopí Boží milosrdenství? Boží milosrdenství pochopí člověk, který pochopil hřích. K tomu pochopení hříchu nám výborně může napomoci krásný a

MŠE SVATÉ VE VENKOVNÍM PROSTORU

S přibývajícími hezkými dny bude jistě dobře zmínit možnost účastnit se mše svaté venku dle vládního nařízení platného od 12. dubna 2021 – cituji: 7. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že: a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, b) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene c), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej

BOHOSLUŽBY PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Jak oznámil otec biskup Martin, od pondělí 12. 4. 2021 končí nouzový stav, ale nekončí pandemie. Na základě pandemického zákona může vláda dále vydávat mimořádná opatření, což také učinila. Z toho, které platí od pondělí vyplývá, že se ve vztahu k bohoslužbám zatím nic nemění a zůstává omezení počtu účastníků bohoslužby na 10% obsazené kapacity míst k sezení při dodržení hygienických opatření (roušky, rozestupy, desinfekce rukou) a omezení hromadného zpěvu. ČBK ve spolupráci s ERC se snaží jednat s novým

PROMLUVA Z VELIKONOČNÍHO PONDĚLÍ – PRÁZDNÉ HROBY

Velikonoční evangelia vyprávějí o prázdném hrobu. O prázdných hrobech budeme dnes přemýšlet i my. O prázdném hrobu Ježíšově i o prázdných hrobech našich. To je důležitá součást naší víry a k tomu je třeba stále se vracet. V modlitbě Věřím v Boha vyznáváme, že věříme ve vzkříšení těla. Věříme, že až zemřeme, duši Bůh povolá hned a na konci světa vzkřísí i naše těla. I naše hroby budou jednou prázdné. Jistě všichni známe evangelium o vzkříšení Lazara. V tom úryvku

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (A,B,C) – SVÁTKY PROMĚNY

Nechejme o dnešní slavnosti promluvit pastýře naší diecéze – otce biskupa Martina. Ten před několika týdny napsal dopis nemocným k letošní postní době a k Velikonocům. Podstatná část tohoto dopisu však může oslovit každého z nás. Nechejme se jím povzbudit: Milí přátelé, sestry a bratři, zdravím vás na prahu Velikonoc, které prožíváme v roce 25. výročí založení naší diecéze. Zkusme se každý z nás vrátit ve vzpomínkách o čtvrtstoletí zpátky a připomenout si, kde jsme byli a co jsme prožívali

PROMLUVA Z VELKÉHO PÁTKU – CO Z TOHO MÁM?

Napadla vás někdy v různých oblastech života otázka „Co z toho mám?“ Můžeme si dnes položit takovou zdánlivě nejapnou otázku, ale za chvíli zjistíme, že ona vůbec nejapná není a že je pro nás velmi důležitá: Co z toho mám? Co z toho mám, že Ježíš pro mě zemřel na kříži? Možná si vzpomeneme na to, co jsme se kdysi učili v náboženství, že Ježíš nám svojí smrtí na kříži otevřel nebe, že on trpěl to, co jsme měli trpět

NABÍDKA PRÁCE V HRABYNI

Zveřejňujeme aktuální pracovní nabídku z Charity. Jedná se o místo pracovníka sociální péče v charitních střediscích pečovatelské služby a osobní asistence v Hrabyni. Zajímavá a smysluplná práce na plný úvazek je zaměřena na pomoc lidem se zdravotním postižením.