Browse By

SLOVO BISKUPA A FARÁŘE K OBNOVENÝM BOHOSLUŽBÁM

Drazí bratři a sestry, chtěl bych vás všechny nejprve upřímně pozdravit. Uvolňování protiepidemických opatření nám dovolilo vrátit se ve stanoveném počtu do našich kostelů. Jistě jste po týdnech u televizních přenosů mší svatých radostně prožili přítomnost vzkříšeného Pána v Božím slově, v eucharistii, ale také ve společenství věřícího lidu. Kéž vás tato radost provází i nadále a kéž si uchováte onu touhu po eucharistii, která vás dnes na mši svatou přivedla. Ano, některá omezení stále trvají: hygienická opatření, nošení roušek,

FARNÍ OHLÁŠKY

Upozorňujeme, že záložka „OHLÁŠKY“ na našich webových stránkách je již opět pravidelně aktualizována a najdete v ní v této době především aktuální časy a úmysly mší svatých.

DIECÉZNÍ ČASOPIS OKNO – KVĚTNOVÉ ČÍSLO

Tištěná vydání diecézního časopisu jsme se s našimi spolupracovníky ve farnosti opět pokusili předat a rozvézt všem, kdo mají časopis objednaný. Všichni ostatní máte během koronavirové krize možnost tento zajímavý časopis si prolistovat on-line na webových stránkách diecéze nebo na tomto odkazu. Pokud vás zaujme, stále platí nabídka celobarevný časopis na měsíce červen až prosinec 2020 za úsměvné předplatné 60 Kč (10 Kč za jedno číslo) objednat do konce května na e-mailové adrese rkf.pustapolom@doo.cz nebo na tel. čísle 603

DOPIS FARNÍKŮM – INFORMACE K 03.05.2020

Farní časopis Přístav je dočasně stále nahražen příležitostnými dopisy farníkům s (pokud možno) nejaktuálnějšími informacemi, které se velmi rychle mění. V dnešním listu naleznete informace o (ne)rozšíření kapacity bohoslužeb, o bohoslužbách v tomto týdnu, pozvání ke svátosti smíření a také veledůležité informace o tom, jak správně přijímat Eucharistii na ruku.

PROSBA K FARNÍKŮM – DEZINFEKCE KOSTELA A KAPLÍ

Milí farníci, jednou z velmi důležitých podmínek konání bohoslužeb je pravidelné provádění dezinfekce kostela (kaple) po každém jejich použití. Nechci tuto záležitost nechávat na starých lidech. Proto moc prosím všechny mladé (mládež a dospělé v produktivním věku), aby se k této potřebné službě přihlásili. Dezinfekce je a bude k dispozici, jde jen o její fyzické provádění, tedy o čištění všech dotykových ploch (zvláště lavic a klik) po každé bohoslužbě. Děkuji dvěma mladým ženám, které se k této službě již přihlásily

KOMUNITNÍ CENTRUM

Komunitní centrum zvnějšku stále ještě vypadá jako stavba. A opravdu ještě stavbou je. Uvnitř je už ale docela útulné. Někteří jste si jej prohlédli už během postní duchovní obnovy a všichni můžete nakouknout teď alespoň skrze malý náhled. A snad ještě jedna prosba: Jsou před námi teď dva velké úkoly: dokončení fasády a položení venkovní dlažby. S tím je spojena i tato prosba: Předpokládaný zhruba čtvrtletní výpadek sbírek je a bude docela dost poznat. Pokud jste během nedělí, kdy sbírky