8. května, 08:00

Farní zájezd 8.5.2024

Farní zájezd umožňuje během jednoho dne chlácholit duchovní, duševní i fyzickou stránku člověka. A proto nabídka: mše svatá nebo prohlídka zříceniny hradu, oběd (vlastní nebo restaurace), odpoledne na výběr: prohlídka zámku Linhartovy a okolí nebo výstup na rozhlednu "dvě věže" u Města Albrechtic nebo pro menší děti procházka "krtečkovou cestou" nad Městem Albrechtice. Společně v podvečer setkání v kapli v klášteře sester Karla Boromejského v Městě Albrechticích. A to nejdůležitější objevujeme a tvoříme křesťanský styl života.

další události v pusté polomi

Zasdílejte akci svým známým