Browse By

4. NEDĚLE POSTNÍ (C) – POSTNÍ KAJÍCÍ MEDITACE PŘED TVÁŘÍ OTCE

Hříšný syn? Nebo milující Otec? Kdo je zde důležitější? Býváme zvyklí v přípravě na svátost smíření myslet hlavně na sebe a na své hříchy. Jenže ani my sami ani naše hříchy nejsou tím nejdůležitějším. Nejdůležitější je Bůh, který je dobrý. Otec. Jsem před Bohem a vím, že jsem hříšný člověk. Bůh to ví také – lépe než já. A přece si mne vyvolil – vybral – už před stvořením světa, aby mne křtem připojil ke Kristu. Jsem hříšný člověk a

PASTÝŘSKÝ LIST KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU

Drazí bratři a sestry, zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu. Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE POSTNÍ (C) – HONBA ZA ŠTĚSTÍM A ZAPLAVENOST ŠTĚSTÍM

Evangelista svatý Lukáš píše, že když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. Napadlo nás někdy představit si, jak se ta Ježíšova tvář změnila, co v ní bylo vidět, jak asi musela vypadat, o čem to ten svatý Lukáš tady vlastně píše? Evangelista ukazuje Ježíše zaplaveného štěstím. Ukazuje Ježíše zaplaveného štěstím ze spojení s Otcem. Ježíš se na tu horu nešel proměnit! On se šel modlit! A to proměnění a ta zaplavenost štěstím byla

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2019

Opět se chystá pro děti letní stanový tábor, letos znovu v Kujavách u Nového Jičína, tentokrát v termínu 14.-24. července. Více na přiloženém plakátku. Hlaste se brzy!

PROMLUVA Z 1. NEDĚLE POSTNÍ (C) – NECHAT SE PROVÉST ŽIVOTEM I POUŠTÍ

Asi všichni cítíme, že to už bylo hodně „za čarou“, když ďábel Ježíše pokoušel, aby On – Boží Syn se sklonil před ďáblem. Ale možná si řekneme: Co ta ostatní dvě pokušení? Co tam jako mělo být špatně? Co by se stalo tak hrozného, kdyby si Ježíš udělal z kamenů chleby? Přece ten půst nemusel být až tak drastický! Vždyť později Ježíš dělal jiné zázraky! A dokonce i ty chleby později opakovaně rozmnožil! A kdyby z vrcholku jeruzalémského chrámu skočil

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen 2019

– Abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srv. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství. Pokud člověk žije jako dítě Boží, pokud žije jako člověk vykoupený, pokud se nechává vést Duchem Svatým (srov. Řím 8,14) a dokáže poznávat a uvádět do praxe Boží zákon, počínaje zákonem vepsaným do jeho srdce a do přírody, pak koná dobro i pro stvoření a spolupracuje na jeho vykoupení. Proto si stvoření, jak říká svatý Pavel, toužebně přeje, aby se

PROMLUVA Z 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – ŘÍCT TAKY NĚCO DOBRÉHO

Opět náročná slova Ježíšova k nám zaznívají. Ježíš mluví o přehrabování se v třískách druhých lidí a nevnímání vlastních trámů. Používá označení „pokrytec“. A jeho slovo vrcholí připomínkou úst, která mluví to, čím přetéká srdce. Mnoho lidí si vůbec nepřipouští, jak strašně moc mohou ublížit právě svými ústy. Víme, že právě náš papež František je takový hodně háklivý na různé pomluvy, klevety, přetřásání druhých. Kdysi dokonce v kontextu myšlenek Písma svatého nazval ty, kdo pomlouvají a šíří drby, křesťanskými vrahy.

POSTNÍ KAPKY 2019

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce.“Postní kapky“ jsou každodenní inspirace, které mohou „osvěžit“ tvůj život. Myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru Liturgická modlitba pro daný den Biblický citát s inspirativní myšlenkou Nedělní liturgické texty a zamyšlení Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky2019.maweb.eu Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit