Browse By

OTEVŘENÉ CHRÁMY

Chystáte se také letos v létě navštívit některý ze skvostných chrámů naší diecéze? Zde naleznete jejich otevírací doby v rámci projektu Otevřené chrámy 2019.

SLEZSKÁ LILIE 2019

Je fajn, že také v naší farnosti zaujal každoroční mezinárodní křesťanský festival Slezská lilie. Velmi zajímavý program s velmi zajímavými hosty se chystá také letos, a to od 14. do 16. června. Zde naleznete podrobný program. Zúčastníte se taky?

PASTÝŘSKÝ LIST K VÝROČÍ NAROZENÍ P. RICHARDA HENKESE

Milovaní bratři a sestry, dnešní Ježíšova slova v evangeliu nás vedou k samé podstatě života učedníka. Je to život ponořený do tajemství Nejsvětější Trojice. Milovat Syna znamená zachovávat jeho slovo, a současně zakoušet jeho přítomnost i lásku Otce a Ducha svatého. V tomto postoji je možné si uchovat citlivost pro působení Ducha Svatého, který nás naučí všemu a připomene každé Ježíšovo slovo. V pravý čas. S jeho pomocí dovedeme správně hodnotit každou situaci života, v jeho světle dovedeme přijmout vše,

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA KE SVÁTKU MATEK A SBÍRCE NA PODPORU PRORODINNÝCH AKTIVIT

Drazí bratři a sestry, dnešní neděle je v liturgii církve nazývána Neděle Dobrého pastýře. Název je odvozen od samotných slov Pána Ježíše, který se v evangeliu představuje jako Dobrý pastýř, jako ten, který zná svoje ovce a miluje je. Proto je tato neděle také tradičně dnem modliteb za duchovní povolání. Protože je to letos současně druhá neděle v květnu, připomínáme si také svátek všech maminek. Dobrý pastýř, dobrý kněz, dobrá matka, či otec rodiny – ti všichni mají něco společného

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (C) – ROMÁN PETRŮV A ROMÁN NÁŠ

Můžeme říct slovy Tomáše Halíka, že do evangelií je vepsán román apoštola Petra. On má pak samozřejmě ještě pokračování ve Skutcích apoštolů a apoštolských listech. Ale pokud jde o „Petrův román“ na stránkách evangelií, nevím, jestli nás někdy napadlo, že začátek i konec tohoto románu se nápadně podobají. Odehrávají se na stejném místě a ve stejné situaci – na břehu Galilejského neboli Tiberiadského moře, při rybolovu, při lovu ryb, který je marný, je neúspěšný. Apoštolové mají prázdné sítě, prázdné ruce.

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A,B,C) – AKTUALIZACE BOŽÍHO SOFTWARU V NÁS

Máme dneska svátek Božího milosrdenství. A Boží milosrdenství se nádherným způsobem projevuje právě ve svátosti smíření. Říká se (a nejenom říká, ale je to tak), že svátost smíření je největší dar vzkříšeného Krista. Kdyby Ježíš chtěl, mohl nás v těch našich hříších nechat. Mohl říct: „Člověče, ty jsi věděl, do čeho jdeš. Hřích, aby byl hříchem, musí být vědomý. Takže pokud sis ve svém životě vědomě zvolil zlo, tak si nechej, co sis zvolil a nes si to životem a

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – KVĚTNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu květnového čísla naše farního časopisu. Je zaměřený ke svátku maminek, naleznete v něm ohlédnutí za uplynulými týdny v naší farnosti i výhled dopředu a dovíte se třeba i to, jak dopadla Velká kostelnická krize. Oddechnout si pak můžete u několika dost dobrých vtipů. Něco z toho napsal i sám život 🙂