Browse By

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – LISTOPADOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu. Je „dušičkově“ laděný, ale naleznete v něm též mj. zamyšlení nad vztahem rodičů k dospělým dětem, sdělení našich biskupů ohledně závazků mešních fundací, program měsíce či pozvání stát se andělem pro naše biřmovance.

PROMLUVA Z MISIJNÍ NEDĚLE 2018 – MISIE VLASTNÍHO SRDCE

Začal bych dnešní naše zamyšlení otázkou: Co si člověk vybaví, když se řekne „misijní neděle“? Možná si vybavíme sbírku na misie – a to není špatně! Nicméně náš papež František na generálním shromáždění Papežských misijních děl v Římě řekl i tato slova: Dobře znáte mé obavy, aby se vaše dílo neomezilo na pouhou finanční dimenzi materiální pomoci, která by z vás učinila agenturu jako mnoho jiných, jakkoli křesťansky inspirovanou. Toto řekl papež František už vícekrát, že církev se nesmí stát

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 2018

Drazí bratři a sestry, protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich

POLOMSKÝ ORIENŤÁK

KDU-ČSL a oddíl skautů Pustá Polom vás zve tuto sobotu 13. října ve 14.00 hod. na benefiční akci pod názvem Polomský orienťák. Veškeré vstupné bude věnováno na podporu výstavby Komunitního centra v Pusté Polomi. Máte příležitost vyzkoušet si opravdový orientační závod, ale přizpůsobený úplným začátečníkům. Přihlásit se můžou malí, velcí, mladí, staří, jednotlivci i rodiny s malými dětmi. Pro ty bude přichystaná speciální „dětská“ trasa a nebudou závodit na čas. Pro závodníky je občerstvení zdarma a na vítěze čekají zajímavé

PROMLUVA Z 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – OPRAVOVAT VZTAHY

Kdosi krásně řekl: Pokud se manželství vydaří, je to jedna z nejskvělejších záležitostí v životě – jak pro manžele samotné, tak i pro jejich děti a okolí. Jenže: Co když se manželství nevydaří? Co když to manželům spolu „přestane klapat“? Každého to může potkat! Ať nám napoví zamyšlení kněze a psychologa P. Pavla Moravce, který pracuje právě v naší diecézi v Centru pro rodinu, kde jako kněz a psycholog v jedné osobě pomáhá zvláště manželům v krizi: Tu a tam

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Nemáte někdy cestu do Ostravy? Tak to se můžete stavit v katedrále a až do 26. října v ní shlédnout zajímavou výstavu velkoformátových fotografií Člověk a víra. Více na přiloženém plakátku.

PROMLUVA Z 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – VŽDYCKY S KRISTEM, NIKDY PROTI!

Dávali jste pozor na dnešní evangelium? Tak schválně. Jak zněla ta Ježíšova věta: „Kdo není proti nám, je s námi“? Nebo: „Kdo není s námi, je proti nám“? Správná odpověď zní: „Kdo není proti nám, je s námi.“ Ale určitě není bez zajímavosti, že na jiných místech evangelií Ježíš říká opak: „Kdo není se mnou, je proti mně.“ Tak nad tím budeme dneska uvažovat, jak to vlastně je. Vyjdeme ze zamyšlení olomouckého emeritního biskupa Josefa Hrdličky a pak ještě krátké

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ŘÍJNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu říjnového čísla našeho farního časopisu. Je zaměřen na měsíc svatého růžence. Naleznete zde i další zamyšlení nad křesťanskou výchovou, svědectví účastnic Katolické charismatické konference, pozvání k seznámení s dílem Mary´s Meals, pozvání k účasti na předání ocenění za zásluhy v diecézi kostelníkovi našeho farního kostela, pozvání na benefiční koncert, víkendová setkání pro ministranty, program měsíce i pár vtipů z církevního prostředí.

LIST OTCE BISKUPA K VOLBÁM 2018

Bratři a sestry v Kristu, každý člověk alespoň trochu touží po tom, aby byl viditelný, aby si ho lidé všímali, aby ho dobře hodnotili. Pán Ježíš nám dnes sám dává jasné poučení a svatý Marek nám to připomíná v dnešním úryvku. Apoštolové se dohadovali, kdo z nich je největší a odpověď na jejich dohadování je naprosto jasná. V očích Božích je totiž vše úplně jinak, než v našem lidském uvažování: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá…“