Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FARNÍ PLES 2023

Farnost Pustá Polom pořádá dne 28. ledna od 20.00 hod. v kulturním domě v Podvihově farní ples. Vstupenky i večeře si můžete zakoupit v Pusté Polomi u Krajzlů, v Budišovicích u Pchálků, v Hlubočci u Dáši Trojančíkové, v Kyjovicích u pana Jarka Grygara a v Podvihově u Pavla Zajíčka. Na těchto místech také budeme rádi, když přispějete darem do tomboly. Bude zajištěn hromadný odvoz autobusem. Více informací na plakátku. Jste všichni srdečně zváni.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT V HLUBOČCI

Jste srdečně zváni na Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli 08.01. v 16.00 hod. v kapli v Hlubočci. Součástí vánočních zpěvů bude i Živý Betlém. Vstupné dobrovolné; výtěžek z koncertu bude věnován Charitě Hrabyně v rámci Tříkrálové sbírky.

VÁNOČNÍ KONCERT

Jste srdečně zváni na Vánoční koncert kyjovické scholy, který se uskuteční v neděli 25.12. v 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích. Zazní klasické koledy i moderní vánoční písně. Výtěžek bude věnován rodině Moravcové z Těškovic na nákladnou léčbu ochrnulého syna Dominika. Více na www.dominikopetnanohy.cz.