Browse By

FARNÍ ČASOPIS – KORONAVIROVÉ VYDÁNÍ

Zde naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu, který po kratší odmlce opět vychází a zahrnuje měsíce duben až červen. Je vpravdě „koronavirový“, ale nebojte se ho otevřít, nic na vás „neskočí“! Naleznete v něm ohlédnutí zpět i výhled vpřed, najdete v něm odsloužené úmysly mší svatých za dobu, kdy bohoslužby byly slaveny neveřejně, můžete se naučit přijímat Eucharistii na ruku a zvláště se také můžete ohlédnout za našim milým zemřelým panem kostelníkem. Jo – a je tam jedna chyba: V

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ – STAVEBNÍ A MAJETKOVÝ REFERENT

K 30. 6. 2020 ukončí zaměstnanecký poměr s biskupstvím pan Ing. Radek Kubík, technik pro děkanát Hlučín a část děkanátu Opava. Děkujeme mu za obrovský kus práce, který vykonal i pro naši farnost, předevších ve stavebních záležitostech (zvl. při stavbě komunitního centra) a při odborném i logistickém zajišťování oprav našich budov i vybavení. Hledá se nástupce. Náplň práce, požadavky i další informace naleznete v příloze. Pokud víte o někom vhodném, kdo v daném oboru hledá práci či třeba změnu

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (A) – PROBLÉM NEBO ŠANCE?

Slyšíme dnes v evangeliu Ježíšovu výzvu, že máme učit, hlásat, získat druhé pro Krista. Nejen tehdy apoštolové. I dnes my. Papež František říká, že evangelizace je jediným důvodem existence církve. Člověk by možná řekl: V dnešním ateistickém a materialistickém světě? Pane Ježíši, jak? Vždyť ti lidé žijí něčím úplně jiným! Pán Ježíš učil často v příbězích. Nechejme se i my inspirovat jedním hezkým příběhem, který byl před časem otištěn právě v časopisu pro novou evangelizaci Milujte se! Vypráví o tom,

FARNÍ TÁBOR – PŘÍPRAVY POKRAČUJÍ

Po covidové odmlce bylo už vyjasněno, zda se tábory v létě budou moci konat. Oznamujeme, že přípravy letního farního stanového tábora pokračují. Stále je možno se přihlašovat. Více informací naleznete na přiloženém plakátku.

SLOVO BISKUPA A FARÁŘE K OBNOVENÝM BOHOSLUŽBÁM

Drazí bratři a sestry, chtěl bych vás všechny nejprve upřímně pozdravit. Uvolňování protiepidemických opatření nám dovolilo vrátit se ve stanoveném počtu do našich kostelů. Jistě jste po týdnech u televizních přenosů mší svatých radostně prožili přítomnost vzkříšeného Pána v Božím slově, v eucharistii, ale také ve společenství věřícího lidu. Kéž vás tato radost provází i nadále a kéž si uchováte onu touhu po eucharistii, která vás dnes na mši svatou přivedla. Ano, některá omezení stále trvají: hygienická opatření, nošení roušek,

FARNÍ OHLÁŠKY

Upozorňujeme, že záložka „OHLÁŠKY“ na našich webových stránkách je již opět pravidelně aktualizována a najdete v ní v této době především aktuální časy a úmysly mší svatých.

DIECÉZNÍ ČASOPIS OKNO – KVĚTNOVÉ ČÍSLO

Tištěná vydání diecézního časopisu jsme se s našimi spolupracovníky ve farnosti opět pokusili předat a rozvézt všem, kdo mají časopis objednaný. Všichni ostatní máte během koronavirové krize možnost tento zajímavý časopis si prolistovat on-line na webových stránkách diecéze nebo na tomto odkazu. Pokud vás zaujme, stále platí nabídka celobarevný časopis na měsíce červen až prosinec 2020 za úsměvné předplatné 60 Kč (10 Kč za jedno číslo) objednat do konce května na e-mailové adrese rkf.pustapolom@doo.cz nebo na tel. čísle 603

DOPIS FARNÍKŮM – INFORMACE K 03.05.2020

Farní časopis Přístav je dočasně stále nahražen příležitostnými dopisy farníkům s (pokud možno) nejaktuálnějšími informacemi, které se velmi rychle mění. V dnešním listu naleznete informace o (ne)rozšíření kapacity bohoslužeb, o bohoslužbách v tomto týdnu, pozvání ke svátosti smíření a také veledůležité informace o tom, jak správně přijímat Eucharistii na ruku.