Browse By

PROMLUVA Z 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CO JE V SRDCI, NA TOM ZÁLEŽÍ

Ježíš začíná dnešní úryvek evangelia větou, která může docela překvapit. Říká svým učedníkům a říká i nám: „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší, než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.“ To může překvapit, protože učitelé Zákona a farizeové, to byli lidé nejen znalí Božího zákona, ale byli to lidé, kteří se Zákon snažili do puntíku a mnohdy až do extrémů zachovávat. V čem byla ta jejich spravedlnost malá? A v čem má být naše spravedlnost větší? Oni totiž

PROMLUVA Z 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – JEŽÍŠ NÁM DAL SVOJE SVĚTLO

Jak žít to dnešní evangelium? Co dělat pro to, abychom byli světlem světa, o kterém Ježíš mluví? Zjednodušující, často používaný výklad říká: Dělej dobro, žij podle své víry a budeš světlem. Žít podle své víry, dělat dobro – to je všecko strašně důležité! Mluvilo o tom i Boží slovo dnešní neděle. Ale to není to nejsilnější myslitelné světlo v našem životě! Pojďme se na dnešní úryvek evangelia podívat trochu hlubším způsobem. Setkal jsem se s takovým zajímavým komentářem, který říká:

PROMLUVA ZE SVÁTKU UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – HROMNIČKY ANEB POJĎME POZVAT KRISTA

Dnešní svátek nese název „Uvedení Páně do chrámu“. Připomínáme si, jak Maria s Josefem přinášejí narozeného Ježíše do jeruzalémského chrámu a stařeček Simeon z vnuknutí Ducha Svatého právě v tu chvíli do chrámu přichází, bere Ježíše do náručí a vyznává o něm, že On je SVĚTLO. Už minulou neděli jsme uvažovali nad tím, že Ježíš je Světlo a že neexistuje temnota, kterou by ON nemohl prozářit. A to nám právě připomínají i ty svíce – hromničky, hromniční svíce, které dnes

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

O 3. neděli v mezidobí jsme z podnětu papeže Františka poprvé prožili Neděli Božího slova. Připomněli jsme si ji nejen větším množstvím biblických citátů v promluvě, ale také třeba krásnou „dekorací“ z Biblí před oltářem v Hlubočci. Nejde jen o dekoraci! Je to připomínka důležitosti Božího slova v našem životě. Na fotky se podívejte, a kéž jsou pro nás výzvou. Vždyť zároveň celý letošní rok je Rokem Bible…

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – PŘIŠEL NA SVĚT JAKO SVĚTLO

Vypráví se takový vtípek, jak se tři řeholníci modlili spolu breviář. Pravda: Tehdy to ještě neměli v mobilních aplikacích, ale v obyčejných knihách. Najednou zhaslo světlo, byla tma, do knih už neviděli, tak co teď?! Napřed povstal jezuita (o jezuitech se říká, že jsou přísní) a velmi vážně varoval všechny přítomné před věčnou temnotou, kterou prožívají všichni zavržení v pekle. Pak povstal dominikán (dominikáni jsou známí svojí velkou vzdělaností ve věcech víry) a pronesl dlouhou a odbornou přednášku na téma

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ÚNOROVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu únorového čísla našeho farního časopisu a v něm především duchovní, pastorační i ekonomické statistiky uplynulého roku, výhled na tento rok, ale především vše potřebné pro měsíc únor.