Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

DUCHOVNÍ PODPORA

Jak připomíná papež František, duchovní zbraně mění dějiny. Při všech snahách o vnější pomoc prosím nezapomínejme na duchovní podporu a jistě také na prosby o ochranu pro naši zemi, naši farnost, naše obce, rodiny, děti a vnoučata i pro sebe osobně. Situace je vážná a je za co se modlit. Využívejme prosím stávající možnosti, a to napříč obcemi. Je jich dost. Kromě nedělních bohoslužeb jistě také bohoslužby ve všední dny a před nimi modlitba svatého růžence či adorace, o nedělích

K DISPOZICI JE KRIZOVÝ TÝM – INFORMACE K 5. BŘEZNU 2022

Velký dík všem, kdo nabídli své síly a materiální zajištění pro přijetí uprchlíků z Ukrajiny. Z vašich nabídek byla vytvořena databáze a tato databáze byla předána k dispozici krizovému týmu, který v naší farnosti 4. března vznikl. V naší farnosti jsme vytvořili krizový tým, který v případě potřeby bude organizovat pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Dle nabídek a kontaktů v databázi budou členové týmu kontaktovat ty, jejichž nabídky bude potřeba využít. Podobně i vy pokud chcete nabídnout svou další pomoc v

UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ – AKUTNÍ!!!!! – INFORMACE K 3. BŘEZNU 2022

Milí farníci a lidé dobré vůle, všechny moc zdravím a obracím se na vás s akutní prosbou: Situace kolem uprchlíků z Ukrajiny se podstatně změnila a je akutní. Místa k ubytování již chybí. V sobotu vyrazí od Ukrajinských hranic 1 autobus s uprchlíky, pro které momentálně není místo k ubytování. Na 2 dny budou uprchlíci s největší pravděpodobností ubytovaní ve Vyšních Lhotách, kde jim bude poskytnut prvotní potřebný kontakt s úřady. Pravděpodobně od pondělí bude potřeba co nejvíce z nich

POMOC UKRAJINĚ – INFORMACE K 1. BŘEZNU 2022

Farnost Pustá Polom podporuje lid Ukrajiny v jeho obraně před Ruskou Federací, sleduje aktuální dění v této oblasti a aktivně se angažuje v pomoci ukrajinským občanům. V případě zájmu o zapojení do pomoci prosíme občany, aby v současné době přispívali nejlépe finanční formou, sledovali internetové stránky své obce a farnosti , stránky Ministerstva vnitra ČR, města Ostravy a tradičních charitativních organizací (Člověk v tísni, Charita ČR). Vyplynou-li aktuálně další potřeby pomoci, bude to zveřejněno. Podrobnosti k

PROMLUVA Z 27. ÚNORA 2022 – S UKRAJINOU SOUCÍTÍME I POMŮŽEME

Slíbil jsem, že při dnešní mši svaté budeme přemýšlet nad tím, co v bolestných zkouškách této doby můžeme a máme jako křesťané dělat. V Otčenáši se denně modlíme: Buď vůle Tvá! Co je pro nás Boží vůlí tady a teď? Sděluje nám to Bůh sám ve slovech Písma svatého: V prvním čtení jsme slyšeli, jak Kain říká: Copak jsem já strážcem svého bratra? To je hodně falešná myšlenka! Jsme strážci svých bratří! V evangeliu Ježíš vybízí: Milujte se navzájem, jak

MŠE SVATÁ V NEDĚLI 27. ÚNORA – SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ

Tuto neděli 27. února ČBK vyhlašuje při bohoslužbách sbírku na pomoc Ukrajině. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Při mši svaté v neděli bude z rozhodnutí ČBK použitý formulář mše svaté „V době války nebo rozvratu.“ Budeme při mši svaté také přemýšlet, co v dané situaci můžeme a máme jako věřící lidé dělat. Pokud máte konkrétní impulsy či nabídky pomoci, pošlete je prosím svému faráři do e-mailu. Prosím, sdělte tyto informace také těm, kdo s internetem nezacházejí a pozvěte prosím na

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – BŘEZNOVÉ ČÍSLO

ZDE naleznete elektronickou podobu březnového čísla našeho farního časopisu. Má postní úvod, ale je věnován především ohlédnutím za farní částí Synody o synodalitě, kterou vyhlásil papež František. Naleznete zde však také pozvání k pokračování v této cestě i k dalším záležitostem na měsíc březen. Nechybí ani ohlédnutí za zemřelým otcem biskupem.

PROMLUVA ZE 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – KDO JE MŮJ NEPŘÍTEL

„Milujte své nepřátele“, říká Ježíš. Máme nepřátele? Četl jsem takový zajímavý článek na téma „Kdo je můj nepřítel?“ Je to článek, který se snaží ukázat, že nepřítelem nemusí být jenom ten, s kým jsme „do krve pohádaní“ a že nepřátelství může mít i daleko jemnější podoby. Už samotné to slovo nám naznačuje, NE-PŘÍTEL je prostě ten, kdo není náš přítel. Přítel je člověk, se kterým jsem na stejné „vlnové délce“, se kterým si mám co říct, který mi řekne pravé

K ÚMRTÍ A K POHŘBU OTCE BISKUPA

Své slovo k úmrtí a k pohřbu otce biskupa Františka posílá naší diecézi její apoštolský administrátor biskup Martin David. ZDE také naleznete parte otce biskupa a na památku (třeba ke stažení do počítače či k vytištění ) též jeho fotografii. Ať odpočívá v pokoji!