Browse By

Liturgie Svatého týdne

Víme dobře, čemu se říká „klíčové okamžiky“. Mohou to být okamžiky ve sportovním utkání, ve kterých jde o všechno, ale je to jenom hra. Ovšem klíčové okamžiky má i lidský život. Takovým okamžikem může být maturita, svatba, nevyléčitelná nemoc, smrt někoho blízkého. Klíčové okamžiky má i život církve. Každoročně je prožíváme ve Svatém týdnu. A já vás chci dneska pozvat k jeho slavení. Nejsou důležité jenom Velikonoce. Důležitý je celý Svatý týden. Kdo neprožije s Kristem jeho sebedarování v Eucharistii,

Ježíš a samařská žena v nás

Dlouhé ale překrásné evangelium k nám dneska zaznělo. Vypráví hlavně o třech věcech: O tom, že Ježíš sám si nachází člověka, o tom, že Ježíš přistupuje k člověku v pravdě a lásce a pak vypráví také o tom, co to s člověkem může a má udělat, když se setká s Kristem, když prožije ten dotek jeho pravdy a lásky. Ježíš sám si nachází člověka. Všimněme si: Ta samařská žena jde navážit vodu v poledne. Ne ráno, ne večer, ale v

Boží zaslíbení

Dnes máme s Učící se církví uvažovat nad Božími zaslíbeními. Vzpomínám si, jak svého času kterési dítě vysvětlovalo, že když něco slibuje a má přitom prsty zkřížené přes sebe, tak že ten slib prý splnit nemusí. Pěkná hloupost! Budeme uvažovat nad tím, že lidé mohou klamat, ale Bůh je ve svých slibech věrný. Podívejme se na dnešní 1. čtení: Bůh slibuje Abrahámovi (který se tehdy ještě jmenoval Abrám), že jeho potomstvo bude veliké, a tak se i stalo: Z jeho

SBĚR STARÉHO ŠATSTVA

Také budete dělat doma jarní úklid? Bdete též vyřazovat nepotřebné oblečení? A chcete tímto oblečením ještě někomu prospět? Máte možnost. ZDE se dovíte více o sbírce nepotřebného šatstva. Pomozme – zvláště když nás to vcelku nic nebude stát.

BISCUP ANEB DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Jako každoročně tak i letos je mládež (řekněme od 14 let) zvána na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Tentokrát se uskuteční ve Štramberku od 08.04. do 09.04. 2011. Program: začátek na náměstí, předprogram od 18.30 hod., oficiální zahájení v 19 hod. Následovat bude slůvko, svědectví, divadlo, vystoupení kapely a závěr bude patřit muzikálu Pašije Ježíše Krista. K doznění večerního programu budou sloužit: adorace, modlitba chval, zpovídání či duchovní rozhovory. Sobotní dopoledne bude patřit tematickým skupinkám ve škole, chceme

Ospravedlnění a Rok křtu

V dnešním 2. čtení zaznívá moc důležitá myšlenka, že totiž všichni jsou hříšníky, nedostává se jim Boží slávy, ale z Boží dobroty zdarma docházíme ospravedlnění. Budeme tady dneska uvažovat nad dvěma tekutinami, které člověka ospravedlňují, a to nad krví a nad vodou. Víme, jak vzácnou tekutinou je krev, jak často se mluví o dárcovství krve. Když daruješ krev, můžeš zachránit život. Dnešní druhé čtení nám připomnělo jedno mimořádné dárcovství krve, připomnělo nám, že Ježíš za nás daroval svoji krev na

DALŠÍ FOTOGRAFIE

Nejsou právě nejnovější ale také ne nejstarší a už vůbec nic to neubírá na jejich zajímavosti. Chcete se podívat, jak nám spolu bylo na podzimní návštěvě TV Noe a na loňské Mikulášské besídce? Máte možnost. Tyto fotografie už jsou také ve fotogalerii a ZDE je přímá cesta k nim.