20. dubna, 09:00

Děkanátní setkání mládeže Hlučín

Děkanátní setkání mládeže hlučínského děkanátu. Noví potencionální kámoši a kámošky. Velká hra i katecheze, mše svatá a další aktivity. Jak se přihlásit? Koukni na Instagram ( mladez_dekanat_hlucin ) a Facebook ( Mládež děkanátu Hlučín ). A BONUS pro pustopolomské: "Když se ozveš svému knězi - nemusíš platit příspěvek na setkání."

další události

19. dubna, 16:00

Formace společenství modlitba chvály

Víkendové setkání k prohloubení křesťanského života.

19. dubna, 18:00

Víkend pro ženy

Víkendové setkání pro ženy k prohloubení křesťanského života.

27. dubna, 09:00

Setkání pro mladé manžele

Jednodenní setkání podporující křesťanská manželství v prvních pěti letech manželství.

2. května, 00:01

Novéna za rodiny

Novéna směřující k slavnostní příležitosti uložení ostatků blahoslavené rodiny Ulmanových...

Zasdílejte akci svým známým