Browse By

BISCUP ANEB DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Jako každoročně tak i letos je mládež (řekněme od 14 let) zvána na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Tentokrát se uskuteční ve Štramberku od 08.04. do 09.04. 2011. Program: začátek na náměstí, předprogram od 18.30 hod., oficiální zahájení v 19 hod. Následovat bude slůvko, svědectví, divadlo, vystoupení kapely a závěr bude patřit muzikálu Pašije Ježíše Krista. K doznění večerního programu budou sloužit: adorace, modlitba chval, zpovídání či duchovní rozhovory. Sobotní dopoledne bude patřit tematickým skupinkám ve škole, chceme

Ospravedlnění a Rok křtu

V dnešním 2. čtení zaznívá moc důležitá myšlenka, že totiž všichni jsou hříšníky, nedostává se jim Boží slávy, ale z Boží dobroty zdarma docházíme ospravedlnění. Budeme tady dneska uvažovat nad dvěma tekutinami, které člověka ospravedlňují, a to nad krví a nad vodou. Víme, jak vzácnou tekutinou je krev, jak často se mluví o dárcovství krve. Když daruješ krev, můžeš zachránit život. Dnešní druhé čtení nám připomnělo jedno mimořádné dárcovství krve, připomnělo nám, že Ježíš za nás daroval svoji krev na

DALŠÍ FOTOGRAFIE

Nejsou právě nejnovější ale také ne nejstarší a už vůbec nic to neubírá na jejich zajímavosti. Chcete se podívat, jak nám spolu bylo na podzimní návštěvě TV Noe a na loňské Mikulášské besídce? Máte možnost. Tyto fotografie už jsou také ve fotogalerii a ZDE je přímá cesta k nim.

Křesťan a majetek

Na začátku dnešního úryvku evangelia k nám zaznělo: Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. A my si máme dnes s Učící se církví trošku víc povyprávět právě o tom, co Pán Ježíš učil o vztahu křesťana k majetku. Nejprve co nás Ježíš učí svým životem: Narodil se v chlévě, spal v cizích jeslích, neměl, kam by hlavu složil, kázal z cizí lodičky, jel na cizím oslátku, zemřel mezi nebem a zemí na kříži, pohřben byl v cizí hrobce… I z jeho

Boží chvála

V dnešním žalmu zaznívají slova: Veleb, duše má Hospodina, vše, co je ve mně veleb jeho svaté jméno! Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! Nejen prosit, ale také chválit, děkovat… Velebit, chválit Boha – to je jedna z největších věcí, kterou je člověk schopen Boha oslavit. A je to také silná zbraň do našich životů. Vzpomínám si na jednoho člověka, který vyprávěl, že když na něho přišla třeba různá ta pokušení mládí, tak vzal kytaru

Co všechno Bůh ví

Dnes máme společně otevřít další velmi zajímavé téma. Máme – vedeni dnešním 1. čtením – uvažovat nad Boží vševědoucností. Co všechno ví Bůh? Kniha Sirachovcova říká, že Bůh vidí všechno. Zná věci minulé, přítomné, budoucí, zná moje myšlenky, slova, skutky, má mě „přečteného“. Všecko je před ním nahé a odkryté. Jenže… Vyprávěl jeden kněz, jak dával přednášku jakési skupině lidí a při té přednášce řekl toto: „Představ si, že Bůh se na tebe dívá. Vžij se do toho. A ptej

SPOLČO KŘESŤANSKÉ MLÁDEŽE

Kde jsou dva nebo tři v Ježíšově jménu, tam je on uprostřed nich. Chceš jít cestou víry společně se svými vrstevníky a snad se tak i více přiblížit Ježíši? Přijmi pozvání do spolča.