Browse By

OPRAVUJEME KOSTEL

Kostel v Pusté Polomi již prochází další intenzívní etapou generální opravy. Pracuje se na nové podlaze presbytáře, nové elektroinstalaci, novém topení do lavic, počítá se s novými omítkami a podle peněz také ještě v letošním roce s výmalbou, případně i pořízením mramorového oltáře a ambonu. A víte proč? Třeba proto, abychom TAK nedopadli. Aneb s úsměvem jde všechno líp ☺

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – JEŽÍŠOVA MOC V CÍRKVI

Na internetu jsem našel hezký vtip, který ministr Karel Schwarzenberg vyprávěl sám o sobě: Svatý Petr sedí u brány nebeské a najednou vidí, že nahoru jde Schwarzenberg a chechtá se na celé kolo. Svatý Petr se na něho podívá a povídá: „Poslouchej, ty jsi vedl velice nemravný život a ani v poslední době jsi nebyl zrovna vzorný! Za chvilku stojíš před Pánem a musíš se zodpovídat za celý svůj život, tak zvážni honem!“ Schwarzenberg se nepřestane smát a říká: „Svatý

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – ŠROUBEK, ANEB VŠICHNI JSME POVOLANÍ

Evangelista svatý Marek nám dnes ukazuje, jak Pán Ježíš zakládá církev, povolává si apoštoly… My jsme minulou neděli uvažovali nad povoláním k zasvěcenému životu, zvláště nad povoláním ke kněžství. Dneska půjdeme kousek dál a pokusíme se přiblížit si, že povolaní jsme všichni. Ke kněžství jistě jenom někteří. Ale k aktivnímu životu v církvi jsme povolaní všichni, kdo jsme pokřtěni. Ve svátosti křtu se každému z nás dostalo povolání: „Pojď za mnou!“ Ovšem jako v rovině kněžství platí, že Bůh asi

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – TVŮJ SLUŽEBNÍK POSLOUCHÁ

Už na začátku mše svaté jsem připomenul ten krásný postoj starozákonního Samuela: Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá. Náš otec biskup si přeje, abychom tuto myšlenku dnes promítli do jedné konkrétní roviny – a to do roviny povolání ke kněžství. Ten postoj mladých mužů a chlapců i v této rovině – Mluv, Pane, tvůj služebník slyší – je zvláště v naší diecézi velmi aktuální. V letošním akademickém roce se v Kněžském semináři v Olomouci za celou naši diecézi připravují ke kněžství

POZVÁNÍ PRO (NEJEN) PŘEDŠKOLNÍ DĚTI A JEJICH RODIČE

A je zde zase cosi nového. Naše paní učitelka Barbora Vavrečková před časem předala vedení scholy dalším děvčatům a od toho pololetí se objeví v nové roli – 1x měsíčně jako průvodkyně maličkých dětí a jejich rodin nedělním odpolednem. ZDE se dovíte víc.

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ – K † M † B † 2012

Je hezkým zvykem, že právě kolem svátku Zjevení Páně (sv. Tří králů) obcházejí koledníci naše domovy. V posledních letech je toto koledování spojeno se sbírkou pro Charitu, tedy pro organizaci církve, která pečuje o chudé, nemocné a postižené lidi. Ovšem zdaleka nejde jenom o sbírku. Koledníci přinášejí do našich domovů prosbu o Boží požehnání. Posvěcenou křídou píšou na dveře našich domů K†M†B†2012. Písmena K, M, B jsou začátečními písmeny tradovaných jmen svatých Tří králů: Kašpara, Melichara a Baltazara. Někde koledníci

POZVÁNÍ NA PLES

Přijměte, prosím, pozvání ke společenskému setkání při Farním plesu v sále Kulturního domu v Podvihově v pátek 27.ledna 2012 od 20.00 hodin. Příznivce a přátele (i ty, kteří na ples nepůjdou) prosíme o ceny do tomboly. Můžete je nosit ke kontaktním osobám, které prodávají lístky, v Hlubočci paní Ulmanové. Srdečné díky!

FARNÍ ČASOPIS – LEDNOVÉ ČÍSLO

ZDE naleznete elektronickou podobu lednového čísla Přístavu. V něm se mj. dovíte o křížkování dětí 🙂 , o tom, jak se správně zpovídat, o událostech posledního čtvrtletí uplynulého roku, a nebude chybět ani pozvání k tomu, co je, dá-li Pán Bůh, před námi v lednu.