Browse By

Jeden Bůh ve třech osobách

Slavíme slavnost Nejsvětější Trojice – Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Učení o Nejsvětější Trojici je jedním z největších a nejhlubších tajemství v církvi. Už hodně křesťanských myslitelů – teologů – se snažilo pochopit a proniknout toto tajemství. Jedním z nich byl i svatý Augustin. Vypravuje se o něm, že jednou šel po mořském břehu a viděl tam malého chlapce, jak nosí ve škebli vodu s nalévá ji do důlku vyhloubeného v písku. Sv. Augustin se ptá: „Co to děláš?“

KYJOVICKÁ ZVONICE

Děkujeme Bohu a dobrým lidem za to, že naše kyjovická kaple opět rozkvetla do nové krásy. Zdobí ji nové hodiny odměřující i odbíjející čas našeho života a zvony zvou k modlitbě i ke společným setkáním. Obnovená zvonice byla už také požehnána. Nechcete se podívat? ZDE je prezentace.

KYJOVICE ZVOU NA SLAVNOST

Pojďme nejen pracovat, ale i společně slavit. Tak třeba v pátek 17/6 můžeme v Kyjovicích oslavit hlavního patrona obce i kaple sv. Víta a zároveň prožít radost z žehnání rekonstruované zvonice. Podrobnosti ZDE.

Vanutí Ducha

Kdo zná kroniku života prvních křesťanů – Skutky apoštolů, ten ví, že v této knize je maličká zmínka o tom, jak pohanští Athéňané měli, mimo jiné, postaven také oltář, který byl zasvěcen „neznámému bohu“. Kdybychom v dnešní době my – křesťané – chtěli udělat něco podobného, možná bychom jako neznámému Bohu mohli postavit oltář třetí božské osobě – Duchu svatému. Často o něm slyšíme, snad se k němu i modlíme, ale co vlastně o něm víme? Nejprve tedy se zamysleme

POUŤ DĚTÍ NA PRAŠIVÉ

Milí rodiče, srdečně zveme děti a celé rodiny s dětmi a letos obzvlášť také prarodiče na pouť dětí na Prašivé (viz přiložený plakát). Celý program se ponese v návaznosti na mezigenerační téma „Babičko, dědečku, vyprávěj“, které chce vyzdvihnout hodnotu vztahů mezi vnoučaty a prarodiči a hodnotu tradice, zkušeností, vzpomínek nebo starých věcí a řemesel. Odpoledne na stanovištích si budete moci např. zahrát hry našich dědečků a babiček. Setkáte se s dědečkem dráteníkem. Uhodnete, k čemu kdysi sloužily některé věci?

Co Ty pro Krista?

Je dnes svátek Nanebevstoupení Pána Ježíše. Vzpomínám si na jednu takovou „perličku“: Bavili jsme se v náboženství se staršími žáky o hoře, na které zemřel Pán Ježíš, a která se jmenuje Golgota. Říkali jsme si, že to slovo „Golgota“ v překladu znamená „lebka“ a že ta hora se právě takto jmenovala proto, že to byla popravčí hora, hora, kde se popravovali zločinci, a že ta hora snad i svým tvarem připomínala lidskou lebku. Načež jeden mladý člověk říká: „Jestli se

KONCERT PAPRSKŮ

Přijměte, prosím, srdečné pozvání (a pozvěte také svoje přátele) na perfekt super hyper mega koncert skupiny Paprsky, který se uskuteční v našem kostele v Pusté Polomi v předvečer svatodušních svátků. Na plakátku je i odkaz na webové stránky této skupiny.

Kým je pro mě kněz

Neděle Dobrého pastýře je nejen příležitostí k zamyšlení nad Dobrým pastýřem Kristem, ale bývá to v církvi také Den modliteb za nová duchovní povolání. Víme, že v tom žebříčku prestiže různých povolání je kněžství v očích tohoto světa velmi nízko. A tak se dnes zamysleme, jak kněžství vnímáme my, čím je kněžská služba pro nás. Vzpomínám si na jedno děvčátko z mé bývalé farnosti, které mě vídávalo v sakristii oblékat se ke mši svaté a já jsem vždycky dělával –

Cesty, na které Bůh člověka nepozval

To je tak nádherné evangelium! Víte, o čem to evangelium je? To vyprávění o učednících jdoucích do Emauz je vyprávěním o cestě, na kterou Bůh člověka nepozval. Člověk se většinou domnívá, že ve svém životě jde tak nějak správně. Málokdo je přesvědčený o tom, že jde úplně špatně. Většinou si myslíme, že ta základní linie našeho života je dobrá. A přesto při pohledu zpátky víme, že ne všechny naše cesty byly správné a že někdy jsme to poznali až s