Browse By

Promluva z 24. neděle v mezidobí – Hledání smyslu života

V dnešním druhém čtení zazněla myšlenka sv. apoštola Pavla: Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě, neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li umíráme pro Pána. Nad těmito slovy máme dnes spolu s Učící se církví uvažovat nad hledáním smyslu života. Víme dobře, že je spousta lidí, kteří smysl života hledají právě v tom, že žijí sami sobě. Když se v rodině sejde pět takových sobců, tak to je potom opravdu lepší žít sám. To je jedna skupina

Promluva z 23. neděle v mezidobí – Ustanovil jsem tě strážným

V evangeliu minulé neděle zazněla moc vážná myšlenka: „Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?“ A dnes to Boží slovo jde ještě dál a připomíná, že křesťan si nemůže hrát jenom „na svém písečku“ a spasit svou duši a všecko ostatní nechat svému osudu: Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho, napomeň ho, upozorni ho na to! Tak jako v přirozené rovině platí, že mám-li někoho rád, tak mi to není jedno, že ten člověk

HLADOMOR V LIDSKÉ RODINĚ

Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce – jak v něm může zůstávat Boží láska? Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! (1Jan 3, 17-18) Milá farní rodino, drazí přátelé a příznivci naší farnosti, téměř denně se snad ve všech médiích objevují zprávy o hladu především v Somálsku a Etiopii, ale i jinde na naší zemi, v naší lidské rodině. V Somálsku hrozí hladomor 10ti milionům lidí,

PRO MLÁDEŽ

Do hlavního menu byla umístěno nová sekce „Pro mládež“. V ní naleznete odkaz na různá zamyšlení, poučení, příběhy a odpovědi na dotazy mladých.

Promluva z 22. neděle v mezidobí – Kdo chce jít za mnou

Dnešní evangelium je pokračováním evangelia minulé neděle: Petr vyznal, že Ježíš je Boží Syn. My jsme minulou neděli uvažovali nad tím, jestli Ježíš je opravdu Boží Syn i pro nás osobně. Kam až dovolím Ježíšovi ve svém životě jít? A to zažil i Petr. On vyznal: Ano, Ježíši, jsi Mesiáš, Boží Syn. A teď Ježíš jako Boží Syn začíná vypravovat o tom, že bude trpět, že bude zabit. A to Petrovi „nehrálo do not“. On si představoval Mesiáše, který jedním

FARNÍ DEN

Do fotogalerie byly přidány fotografie z letošního Farního dne. V tomto Roce křtu byl tématem právě křest. Snad nám spolu bylo fajn. Taky jsme zažili trochu legrace: Mimochodem – víte, jak by třeba mohl vypadat křest v budoucnosti? Podívejte se na video. Možná budete smíchy i slzet….

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODIČE

Rodičům předškoláků a školáků zvěstujeme úžasnou novinu, že totiž ve dnech 7.-9. října mohou děti svěřit babičkám dědečkům a vyrazit na duchovní obnovu pro rodiče předškoláků a školáků, kterou vede vzácný člověk a zkušený pedagog – tvalý jáhen Mgr. Josef Janšta, autor mnohých hezkých knih pro děti, mládež i dospělé. Téma: „Vychovávám druhé, když vychovávám sebe.“ Jistě to bude stát za to. ZDE jsou podrobnosti.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ SCHOL

Holkám scholáckým a jejich rodičům zvěstujeme úžasnou novinu, že totiž 1. října se koná v Hati Děkanátní sekání schol. ZDE je pozvání. Domlouvejte se přes vedoucí schol.