Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Od 1. do 8. listopadu můžeme denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Denně tak můžeme jednu duši z očistce vysvobodit. Je to velký dar, který těmto trpícím duším můžeme dát. Nebuďme k těmto duším lhostejní! Nezapomeňme: Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat… 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek(svatá zpověď, sv. přijímání , modlitba na úmysl

Misijní neděle

Misijní neděle, kterou každoročně prožíváme, je charakterizována zvláště dvěma prvky: Modlitbou a hmotnou pomocí podporujeme dílo šíření radostné zvěsti evangelia ve světě a modlitbou a hmotnou pomocí také podporujeme ty nejchudší ve světě. Obojí spolu úzce souvisí. Dílo šíření evangelia se velmi často odehrává ve velmi chudých oblastech světa. Hezky to nedávno v Katolickém týdeníku vyjádřila zakladatelka hospicové péče u nás Marie Svatošová. Řekla: „My v těch hospicích nemůžeme mluvit o Bohu, dokud nenaplníme základní lidské potřeby těch, o které

List ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2010

Drazí přátelé misií, nedávno mi jeden misionář vyprávěl, co zažil: „Šel jsem navštívit chudou rodinu, která žila v těžko dostupném terénu asi 3 hodiny cesty vysoko v horách. Jejich obydlí bylo velmi prosté. Překvapilo mě, když mi k obědu připravili pečené kuře. Protože jsem žádná zvířata v okolí domku běhat neviděl, zeptal jsem se, zdali ještě nějaká kuřata mají. Sami by se jistě nepochlubili, že mi dávají to poslední. Na jejich tvářích však byla vidět radost, že pro mě měli

Nemoc v životě člověka

Dnešní 1. čtení i evangelium přímo vybízejí, a vybízí k tomu i projekt Učící se církev, abychom si trochu povyprávěli o nemoci v životě člověka. K tomu napřed jednu zkušenost z náboženství z posledních dní: S těmi nejstaršími jsme si vyprávěli o rozumových cestách k poznání Boží existence. V té skupince dvanáctiletých až patnáctiletých jsou i někteří, kteří ještě nebyli u 1. sv. přijímání, ještě nikdy předtím do náboženství nechodili, začali chodit až teď – možná ze zvědavosti, možná proto,

Učitelský úřad církve

Dnešní naše zamyšlení bych začal malou slovní hříčkou: Budeme dnes spolu s „Učící se církví“ uvažovat nad posláním církve učit. Než Pán Ježíš po své smrti a po svém vzkříšení vstoupil do nebe, dal apoštolům jasné poslání nejenom křtít, ale také učit: „Jděte do celého světa, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. (Mt 28,19-20) Tam jsou důležitá dvě slovíčka. Slovíčko UČTE: Ježíš

Neomylnost církve

Dnes se máme s Učící se církví zabývat otázkou pro mnohé dost citlivou a pro mnohé dost nepochopenou. Tou otázkou je neomylnost církve. Někdo, když ten pojem slyší, tak se možná naježí a řekne: „A to znamená co? To znamená, že když se papež ráno vzbudí, protáhne se na posteli a prohlásí, že 1+1=3, tak se na všech církevních školách budou měnit učebnice matematiky?“ To jistě ne. Zkusme si to přiblížit příkladem a jeho výklad pak berme i s určitou