Browse By

Emanuel – Bůh s námi

Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel… Nevím proč, ale když slyším tato slova, tak si vzpomenu na Makovou panenku, na motýla Emanuela. Ovšem to slovo „Emanuel“ není jméno pro motýla. To slovo má hluboký význam. To slovo „Emanuel“ znamená „Bůh s námi“. A to je pojem, který máme zvláštním způsobem prožít právě o Vánocích. Až budeme za pár dní klečet u jesliček, máme si uvědomit, že Ježíš nepřichází proto, abychom měli dárky, nebo abychom měli

Farní ples

Je před námi další velká farní akce – náš ples. Vše podstatné se dovíte ZDE. Pojďme se setkat i mimo kostel při hodnotné společenské akci!

První číslo farního časopisu

Od prosince t.r. začíná v naší farnosti vycházet farní časopis PŘÍSTAV. Bude bývat pravidelně zveřejňován i na našich webových stránkách. ZDE je jeho první číslo.

Otázky ve víře

Máme si dnes s Učící se církví vyprávět o otázkách, otaznících, pochybnostech ve víře. Evangelium nám ukazuje, že i Jan Křtitel – tak veliká postava – cosi takového prožil. Minulou neděli jsme slyšeli z 3. kapitoly Matoušova evangelia, jak Jan očekává a oznamuje Ježíše jako vládce a jakou soudce, který to na tom svém mlatě proseje. Dneska jsme se jakoby přesunuli v čase. Dnešní úryvek Matoušova evangelia je až z 11. kapitoly. Uplynul čas, Ježíš už veřejně působí a Jan

Duchovní obnova

V Centru sv. Kláry v Hrabyni je možno ve čtvrtek 9/12 a v pátek 10/12 zúčastnit se duchovní obnovy s knězem olomoucké arcidiecéze P.Františkem Petríkem. Jste srdečně zváni.

Příprava pohanů na Vykupitele

Dnešní 1. čtení je zase ryze adventní. Mluví o té veliké touze věřících lidí Starého zákona po příchodu Vykupitele. Nicméně v závěru toho čtení se objevuje zajímavá myšlenka, že i pohané ho budou hledat. Pohané, tzn. lidé bez víry v jednoho Boha. Budou ho hledat. Když se podíváme do hluboké historie, tak objevíme jednu velice zajímavou skutečnost: Archeologové ukazují (třeba ze způsobů pohřbívání), že nikdy neexistoval jediný ateistický národ, který by neuznával něco nebo někoho, kdo člověka přesahuje. Kolik existuje

Znovu přijde soudit živé i mrtvé

Vstoupili jsme opět do doby adventní. Je to doba, která nás má připravit na příchod Pána Ježíše o Vánocích, ale zároveň je to doba, která nás má připravit na ten jedinečný okamžik, kdo Ježíš přijde ne už jako bezbranné děťátko do Betléma, ale kdy přijde na konci světa v plnosti své moci a slávy jakou Soudce. To je myšlenka, kterou připomíná zvláště 1. neděle adventní. Připomíná ji i dnešní evangelium. Vzpomínám si na jednu hodinu náboženství v 9. třídě v