Browse By

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE ADVENTNÍ – OČEKÁVÁNÍ JEŽÍŠOVA PŘÍCHODU

Co se člověku vybaví jako první, když se řekne „advent“? Někomu možná peníze, někomu dárky, jinému fronty v nákupních centrech, dalšímu předvánoční úklid, pečení, předvánoční stresy. Co se vybaví jako první nám křesťanům, když se řekne „advent“? Možná totéž, co lidem světa, možná adventní věnec, možná roráty, možná dárek pro chudé, možná otázka, co dám Pánu Ježíši k jeho narozeninám já, možná se nám vybaví předvánoční zpověď. Advent je ale mnohem víc. Je to očekávání Ježíšova příchodu. A to nejen

PRODEJ MISIJNÍCH POHLEDNIC

Děti naší farnosti pomáhají chudým dětem ve světě. Malují vánoční pohlednice. Pomůžete i vy zakoupením těchto pohlednic?

CHORÁL V KRAVAŘÍCH

Advent je doba zaměřená mj. na duchovní ztišení a načerpání. Na 4. neděli adventní 18.12.2011 se připravuje v Kravařích s několika kněžími, jáhny a bohoslovci moravských diecézí hudební pásmo gregoriánského chorálu. Je to nejen možnost k zamyšlení nad dobou adventní, ale i snaha rozšířit mezi lidmi povědomí o kráse gregoriánském chorálu. Pásmo je prokládáno texty Písma k době adventní i slovy na vysvětlení tohoto liturgického zpěvu. K dispozici budou také překlady všech zpívaných latinských textů.

PASTÝŘSKÝ LIST

Zde naleznete pastýřský list otce biskupa Mons. Františka V. Lobkowicze k Roku biřmování.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY

Jsi dívkou, které je 14 až 18 let? Víš, jakou cenu má Tvůj život? A nechceš se před Vánocemi trochu ztišit a pouvažovat nad tím? ZDE nalezneš podrobnosti.

PROMLUVA Z 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – ZAKOPANÉ HŘIVNY

Jedno lidové rčení říká, že kdo nic nedělá, ten nic nepokazí. To je sice pravda, ale Ježíš to vnímá jinak. Ježíše v dnešním evangeliu říká, že nejde jenom o to nezneužít hřivny, nezpronevěřit je, ale že jde o to využít jich, podnikat s nimi. Těmi hřivnami může být cokoliv: zdravé ruce, nohy, hlava, schopnosti, vlohy, Boží dary, čas… Chci vám dnes nabídnout jedno krátké, ale hutné zamyšlení na toto téma: Měla 18 let. Když přišla na ni řada, přistoupila ke