Browse By

PROMLUVA ZE 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – ZACHOVEJ JE VE SVÉM JMÉNU

Pán Ježíš prosí v dnešním evangeliu za svoje učedníky: „Otče, zachovej je ve svém jménu…“ To Boží jméno je nesmírně silné. Bůh sám je nesmírně silná skutečnost. Svatý Jan ve 2. čtení píše: „My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám a uvěřili jsme v ni.“ Když člověk uvěří v Boží lásku, když ji zakusí, tak to je nesmírně silná skutečnost. Skutečnost, která člověka nese, skutečnost, ke které se člověk vrací. Poslouchal jsem vyprávění dnes už zemřelého vzácného kněze

PROMLUVA Z 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – NENÍ PŘÍTEL JAKO PŘÍTEL

Pán Ježíš v dnešním evangeliu říká: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.“ Víme dobře, jak ten pojem „přítel“ je dneska zdevalvovaný… Když někdo řekne: „Já mám přítele, já mám přítelkyni“, tak často to znamená: „My se máme rádi, my spolu žijeme, ale nebudeme se vázat žádným manželstvím. Kdyby něco, tak z toho můžeme snadno vycouvat.“ Bohužel často to pak bývají právě děti, které se stávají rukojmím takového vztahu. To není přátelství. Láska, která

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU

Prožíváme 4. velikonoční neděli. Ta bývá v církvi nazývána Nedělí Dobrého pastýře. O této neděli se vždy čte pasáž evangelia o Kristu – Dobrém pastýři. On je Pastýř, který za nás – svoje ovečky – dává život. Ale ta dnešní neděle je také zároveň Dnem modliteb za nová duchovní povolání: za povolání ke kněžství, ale také k řeholnímu životu. Pokud jde o povolání ke kněžství, poslechněme si k tomu zamyšlení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera: Když jsem jednou navštívil v nemocnici

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – NEVĚDOMOST HŘÍCHU NEČINÍ

Dnešní první čtení nás upozorňuje na jednu moc důležitou věc: Svatý Petr vyčítá lidem, že původce života – Ježíše – dali zabít a vyprosili si milost pro vraha Barabáše. Ale pak svatý Petr dodává: „Já ovšem vím, bratři, že jste to udělali z nevědomosti.“ Oni ti, kteří Ježíše vydali na smrt, to dělali opravdu v nevědomosti. Jestli ta nevědomost byla zaviněná nebo nezaviněná, to už je druhá věc. Ale oni v něm opravdu nepoznali Božího Syna a když ho vydali

MINISTRANTSKÝ DEN

Pomalu se blíží náš společný výlet do Olomouce na Ministrantský den v sobotu 12. května. Všechny kluky srdečně zvu. Kluci mají akci zdarma jako odměnu za ministrantskou službu. Jen je potřeba co nejdříve je přihlásit – nejpozději do 1/5 2012. Přihlášeným pak budou informace upřesněny. Pro ministranty starší 16ti let bude připraven speciální program.

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – ROZUMOVÝ POHLED NA JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ

Celých 50 dní slaví církev dobu velikonoční. Celých 50 dní slaví církev Ježíšovo zmrtvýchvstání. Ježíšovo zmrtvýchvstání je ústřední pravdou naší víry. S faktem Ježíšova zmrtvýchvstání stojí a padá naše víra. Potvrzuje to i sv. apoštol Pavel: „Nevstal-li Kristus z mrtvých, marná je naše víra, marné je naše hlásání. … Ale on z mrtvých vstal!“ (1 Kor 15,14-20) Máme se dnes spolu s Učící se církví podívat rozumem – rozumovými argumenty – na fakt Ježíšova vzkříšení. Máme si na základě rozumových