Browse By

Otázky ve víře

Máme si dnes s Učící se církví vyprávět o otázkách, otaznících, pochybnostech ve víře. Evangelium nám ukazuje, že i Jan Křtitel – tak veliká postava – cosi takového prožil. Minulou neděli jsme slyšeli z 3. kapitoly Matoušova evangelia, jak Jan očekává a oznamuje Ježíše jako vládce a jakou soudce, který to na tom svém mlatě proseje. Dneska jsme se jakoby přesunuli v čase. Dnešní úryvek Matoušova evangelia je až z 11. kapitoly. Uplynul čas, Ježíš už veřejně působí a Jan

Duchovní obnova

V Centru sv. Kláry v Hrabyni je možno ve čtvrtek 9/12 a v pátek 10/12 zúčastnit se duchovní obnovy s knězem olomoucké arcidiecéze P.Františkem Petríkem. Jste srdečně zváni.

Příprava pohanů na Vykupitele

Dnešní 1. čtení je zase ryze adventní. Mluví o té veliké touze věřících lidí Starého zákona po příchodu Vykupitele. Nicméně v závěru toho čtení se objevuje zajímavá myšlenka, že i pohané ho budou hledat. Pohané, tzn. lidé bez víry v jednoho Boha. Budou ho hledat. Když se podíváme do hluboké historie, tak objevíme jednu velice zajímavou skutečnost: Archeologové ukazují (třeba ze způsobů pohřbívání), že nikdy neexistoval jediný ateistický národ, který by neuznával něco nebo někoho, kdo člověka přesahuje. Kolik existuje

Znovu přijde soudit živé i mrtvé

Vstoupili jsme opět do doby adventní. Je to doba, která nás má připravit na příchod Pána Ježíše o Vánocích, ale zároveň je to doba, která nás má připravit na ten jedinečný okamžik, kdo Ježíš přijde ne už jako bezbranné děťátko do Betléma, ale kdy přijde na konci světa v plnosti své moci a slávy jakou Soudce. To je myšlenka, kterou připomíná zvláště 1. neděle adventní. Připomíná ji i dnešní evangelium. Vzpomínám si na jednu hodinu náboženství v 9. třídě v

Když Kristus zazáří

Chtěl bych naše dnešní zamyšlení začít trochu netradičně – jednou indiánskou povídkou: „Na konci jedné indiánské vesnice žil starý Indián. Hned za jeho wigwamem se zvedala veliká hora. Všichni chlapci v indiánské vesnici toužili po tom, aby na tuto horu mohli vystoupit. Jednoho dne se vypravila na cestu skupina chlapců. Indián čekal dlouho. Nakonec uviděl prvního chlapce, který se vracel z hory. V ruce držel větvičku vrby. Starý Indián se zasmál: „Ty jsi nedošel daleko, došel jsi k potoku, který

To všecko půjde pryč

Pán Ježíš své posluchače asi docela šokoval. Právě ve chvíli, kdy se radovali z krásy jeruzalémského chrámu, který byl pro židy velikou radostí a chloubou, on říká: To všecko přijde pryč. Nezůstane kámen na kameni… Asi se nejeden z přítomných na něj za tu větu docela zlobil. Nicméně tato Ježíšova věta se naplnila. Naplnila se asi 40 let po té předpovědi, když v r. 70 po Kr. přišli Římané a chrám srovnali se zemí. Z celé té nádhery zůstala stát

Vydat svědectví pravdě

Četl jsem kdesi takovou krásnou větičku z dětské hlavy: „Bože, chtěl bych být mučedníkem, ale prosím tě, pokud možno bez hřebíků…“ My jsme dneska k 1. čtení otevřeli starozákonní 2. knihu Makabejskou. Je tam řeč o mučednictví sedmi bratrů a jejich matky. Je to vyprávění z doby velkého pronásledování židů ve 2. století před Kristem za vlády syrského krále Antiocha IV. Epifana. Tento pohanský vladař chtěl sjednotit národy, a tak chtěl také židovskou víru v jednoho Boha zlikvidovat a nahradit