Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Category Archives: Uncategorized

PROMLUVA ZE SVÁTKU SVATÉ RODINY – A ON TU ZATÍM ŘEŽE DŘEVO

Je v tom dnešním úryvku evangelia nepatrná zmínka o tom, že po událostech v chrámě šel Ježíš s Marií a Josefem do Nazareta a poslouchal je a prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. O dnešním svátku vám chci nabídnout jedno zajímavé čtené zamyšlení právě na téma „Ježíšův život v Nazaretě“. Je vzato z časopisu MILUJTE SE! a nese název: A on zatím řeže dřevo. Víte, to je divné! Toto je někdy člověku k nepochopení. Lidé toužili

VÝSTAVA BETLÉMŮ

Nechcete se trochu předvánočně naladit a přijít se podívat na výstavu betlémů? Možnost bude od 11. do 14. prosince. Více na plakátku.

SILVESTR ANEB NOVÝ TEST NA KORONAVIRUS :)

Bývalo zvykem v období kolem posledního dne roku do farního časopisu přidat nějaké „silvestrovské téma“. Farní časopis je v tomto období nahrazen aktuálními informacemi zasílanými na e-maily a zveřejňovanými na farním webu. Přijměte tedy alespoň touto cestou na poslední den roku malý příspěvek vážně-nevážně. A nezapomeňte, že veselá mysl – půl zdraví… Nedostali jste se na antigenní testy? Nevadí. Jsou i jiné… Seznamte se s valašským testem na koronavirus

PROMLUVA K 30. VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1989 – DNY HNĚVU A NADĚJE

Slavíme dnes výročí, které bychom v našem zamyšlení neměli pominout. Je to dnes přesně 30 let, kdy se po čtyřicetileté totalitě začala rodit naše novodobá svoboda. Můžeme říct, že to byly dny hněvu a dny naděje. Byly to dny hněvu, protože to, co jsme slyšeli v evangeliu, to nejsou jenom záležitosti, které budou předcházet konci světa. To byly záležitosti i let 1948 až 1989, kdy nejenom že národ povstal proti národu, ale kdy i Čech povstal proti Čechu, kdy lidé