Browse By

Category Archives: Výpis z farní kroniky

FARNÍ KRONIKA 2016

Velké poděkování patří panu Petru Stonišovi za precizní vypracování kroniky farnosti za rok 2016. Jako obvykle události ve farnosti jsou vsazeny do rámce diecézního, národního i světového dění. Přečtěte si

KRONIKA 2010, 2011, 2012

Milovníkům historie, zvláště té farní, sdělujeme, že sekce Historie byla doplněna kronikami farnosti za roky 2010, 2011 a 2012. Nahlédnout do nich můžete i ZDE.

KRONIKA ROKU 2011

Pan Petr Stoniš dokončil podrobné zpracování událostí zvláště v naší farnosti v r. 2011. ZDE je elektronická podoba, do které můžete nahlédnout.