Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Category Archives: Výpis z farní kroniky

FARNÍ KRONIKA ROKU 2021

Opět moc děkuji panu Petru Stonišovi za zpracování další části kroniky naší farnosti. Jedná se o rok 2021 a ZDE můžete do ní nahlédnout i vy…

FARNÍ KRONIKA – ROK 2020

Moc děkuji panu Petru Stonišovi za (jako vždy) precizní zpracování další části farní kroniky. Tentokrát slovem i obrazem zmapoval rok 2020. ZDE je vám kronika k dispozici.

KRONIKA ROKU 2018

Velké poděkování patří panu Petru Stonišovi za zpracování farní kroniky za rok 2018. Můžete si přečíst

FARNÍ KRONIKA 2016

Velké poděkování patří panu Petru Stonišovi za precizní vypracování kroniky farnosti za rok 2016. Jako obvykle události ve farnosti jsou vsazeny do rámce diecézního, národního i světového dění. Přečtěte si

KRONIKA 2010, 2011, 2012

Milovníkům historie, zvláště té farní, sdělujeme, že sekce Historie byla doplněna kronikami farnosti za roky 2010, 2011 a 2012. Nahlédnout do nich můžete i ZDE.

KRONIKA ROKU 2011

Pan Petr Stoniš dokončil podrobné zpracování událostí zvláště v naší farnosti v r. 2011. ZDE je elektronická podoba, do které můžete nahlédnout.