Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Category Archives: Vzděláváme se ve víře

PROMLUVA ZE ZELENÉHO ČTVRTKU – CO ODE MĚ ČEKÁŠ, JEŽÍŠI?

Už jsme si tak nějak zvykli, že na Květnou neděli a na Velký pátek se čtou celé pašije – zpráva evangelia o Ježíšově utrpení a smrti – nejdelší úryvek evangelia v liturgickém roce. Tak si říkám: Škoda, že na Zelený čtvrtek se čte jenom ten krátký úryvek evangelia o tom, jak Ježíš myje apoštolům nohy. Určitě by stálo za to číst celé to dlouhé Janovo vyprávění – všechna ta Ježíšova slova od slov u mytí nohou, přes slova rozloučení s

VZDĚLÁVÁME SE VE VÍŘE – NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU, HLAVNÍ HŘÍCHY, CÍRKEVNÍ PŘIKÁZÁNÍ

Spolu s biřmovanci jsme zakončili pronikání do hlubin Desatera pohledem na přikázání týkající se jazyka, který je sice malým orgánem, ale umí napáchat velká zla. Nahlédli jsme také mezi 7 hlavních hříchů a 5 církevních přikázání. Nechcete nahlédnout také? Koneckonců: Víte, jaké jsou třeba současní postní předpisy?

PROMLUVA Z 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – JEDNÁNÍ SRDCE JE STEJNĚ DŮLEŽITÉ JAKO JEDNÁNÍ RUKY

Dnešní naše zamyšlení bych začal krásným a výstižným citátem, který přišel cestami internetu. Je k dnešnímu 1. čtení: Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Kdo z nás se někdy na něco nevymlouvá? Za co všechno mohou lidé z našeho okolí, politici, počasí, doba a kdoví co ještě… Slova Bible jsou ale jasná, stručná a úměrná schopnostem i důstojnosti člověka: „Chceš-li – můžeš!“, spal se,