Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Category Archives: Promluvy

PROMLUVA Z 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ZA JEŽÍŠEM I PO ČTYŘECH

Víme, že jsou lidé, kteří si rádi zkoušejí svoje síly – třeba formou nějakých adrenalinových záležitostí. A i když většina z nás tyto záležitosti asi nějak moc nevyhledává, tak stejně život sám přináší spoustu situací, které nám ukážou a prověří, co v nás je a kolik těch sil máme a někdy nám ukážou třeba i to, jak jsme slaboučcí. Zažili to i učedníci v tom dnešním úryvku evangelia a moc v tom neobstáli. Myslím, že většina z nás bouři na

PROMLUVA Z 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – BUBÁK SMRTI

Svatý apoštol Pavel napsal před 2000 roky velice silná slova. My jsme je slyšeli v dnešním 2. čtení. Bude dobře ještě jednou si je připomenout a bude dobře si připomenout, že svatý Pavel tady mluví v množném čísle, do kterého zahrnuje i nás. Vsaďme si tam tedy i sami sebe. Zaznívají tam tato slova: Jsme ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu

PROHLÁŠENÍ BISKUPŮ – VRACEJME SE DO KOSTELŮ!

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie v naší zemi Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba,

PROMLUVA ZE 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) – KŘÍŽEK NA CESTU I DO ŽIVOTA

Už třetí neděli po sobě uvažujeme nad tím, jak je důležité, abychom jako živé ratolesti zůstali přirostlí ke Kristu, jak je důležité neztratit spojení s ním, nestát se suchou a neplodnou ratolestí, jak je důležité zůstávat v jeho lásce. I dnes v evangeliu slyšíme Ježíšovu prosbu: „Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi dal…“ Minulou neděli jsme uvažovali nad jednou z velmi jednoduchých cest, které pomáhají udržovat a upevňovat naše spojení s Ježíšem. Tím prvkem je žehnání. Žehnání je

PROMLUVA Z 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) – JSOU PRVKY LIDOVÉ ZBOŽNOSTI UŽ „ZA ZENITEM“?

Dnešní evangelium je pokračováním úryvku evangelia z minulé neděle. Před týdnem jsme slyšeli podobenství o ratolesti, která čerpá mízu z kmene. Tou ratolestí jsme my, tím kmenem je Ježíš. To spojení s ním nám bylo dáno křtem. Skrze křest jsme přirostlí k němu. Uvažovali jsme nad tím, jak to spojení udržovat, rozvíjet. Dnes i v tom našem přemítání budeme volně pokračovat. I Ježíš nás v evangeliu vybízí: „Zůstaňte v mé lásce!“ Jistě můžeme to spojení s ním rozvíjet a v 

PROMLUVA Z 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) – A DÝCHAT MÁŠ ČAS?

Pán Ježíš používal tak nádherných, jednoduchých příkladů… Jeden z nich slyšíme dnes v evangeliu. Mluví o kmeni, o ratolestech. Sám to vysvětluje: On je ten kmen, my jsme ratolesti. A být s ním spojený, být spojený s tímto kmenem – to není nadstandard – to je životní nutnost! Čerpat mízu z toho kmene, aby se člověk nestal suchou ratolestí, aby člověk přinesl plody, které Bůh od něho čeká. Jak nám musí záležet na tom, abychom to spojení s Kristem, které

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A,B,C) – DOBRÝ PASTÝŘ? OPRAVDU?

4. neděle velikonoční bývá vždy slavena jako „Neděle dobrého pastýře“. O každé 4. neděli velikonoční slyšíme jednu část evangelia o Ježíši – dobrém pastýři. Chci vám na toto téma dnes nabídnout jedno čtené zamyšlení. Je aktuální nejen k této neděli, ale i k době, kterou nyní prožíváme: „Já jsem pastýř dobrý…“ (srov. Jan 10,11) „Bůh je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstvuje mou duši. Vede mě po

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) – MÁME PŘÍMLUVCE

Minulou neděli jsme se snažili alespoň trošku nahlédnout na neproniknutelné Boží milosrdenství. Dnes v tom můžeme volně pokračovat. Budeme to dělat pod zorným úhlem dnešního 2. čtení, kde svatý apoštol Jan říká: „Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého.“ Možná jste se i vy někdy v životě setkali s někým, kdo měl druhého tak rád, že byl ochotný „pálit si pro něho prsty“ tím, že se za něho přimlouval u někoho, kdo

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A,B,C) – NEPRONIKNUTELNÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

Máme Neděli Božího milosrdenství, a jak jsme slyšeli znovu v evangeliu, Boží milosrdenství se nejvíce projevuje odpouštěním hříchů. Apoštolka Božího milosrdenství sv. Faustyna Kowalská mluví o „neproniknutelném Božím milosrdenství“. Říká, že věčnost na to bude krátká, abychom dostatečně pochopili Boží milosrdenství. Tím spíš ho plně nepochopíme zde na zemi. Ale přesto se pokusíme alespoň trochu na něj nahlédnout. Víte, kdo pochopí Boží milosrdenství? Boží milosrdenství pochopí člověk, který pochopil hřích. K tomu pochopení hříchu nám výborně může napomoci krásný a

PROMLUVA Z VELIKONOČNÍHO PONDĚLÍ – PRÁZDNÉ HROBY

Velikonoční evangelia vyprávějí o prázdném hrobu. O prázdných hrobech budeme dnes přemýšlet i my. O prázdném hrobu Ježíšově i o prázdných hrobech našich. To je důležitá součást naší víry a k tomu je třeba stále se vracet. V modlitbě Věřím v Boha vyznáváme, že věříme ve vzkříšení těla. Věříme, že až zemřeme, duši Bůh povolá hned a na konci světa vzkřísí i naše těla. I naše hroby budou jednou prázdné. Jistě všichni známe evangelium o vzkříšení Lazara. V tom úryvku