Browse By

Category Archives: Promluvy

PROMLUVA Z 27. ÚNORA 2022 – S UKRAJINOU SOUCÍTÍME I POMŮŽEME

Slíbil jsem, že při dnešní mši svaté budeme přemýšlet nad tím, co v bolestných zkouškách této doby můžeme a máme jako křesťané dělat. V Otčenáši se denně modlíme: Buď vůle Tvá! Co je pro nás Boží vůlí tady a teď? Sděluje nám to Bůh sám ve slovech Písma svatého: V prvním čtení jsme slyšeli, jak Kain říká: Copak jsem já strážcem svého bratra? To je hodně falešná myšlenka! Jsme strážci svých bratří! V evangeliu Ježíš vybízí: Milujte se navzájem, jak

PROMLUVA ZE 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – KDO JE MŮJ NEPŘÍTEL

„Milujte své nepřátele“, říká Ježíš. Máme nepřátele? Četl jsem takový zajímavý článek na téma „Kdo je můj nepřítel?“ Je to článek, který se snaží ukázat, že nepřítelem nemusí být jenom ten, s kým jsme „do krve pohádaní“ a že nepřátelství může mít i daleko jemnější podoby. Už samotné to slovo nám naznačuje, NE-PŘÍTEL je prostě ten, kdo není náš přítel. Přítel je člověk, se kterým jsem na stejné „vlnové délce“, se kterým si mám co říct, který mi řekne pravé

PROMLUVA Z 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – BŮH UMÍ ŘEZAT I S TUPOU PILOU

To, co spojuje dnešní první čtení a evangelium, je otázka povolání. V prvním čtení Bůh volá Izaiáše za proroka, v evangeliu volá Petra za apoštola – za rybáře lidí. Tak právě o této neděli vám přečtu už tradiční výzvu našich biskupů k přihláškám do kněžského semináře a pak kratičké slovo nad dnešním Božím slovem. Takže nejprve slovo našich biskupů. Je to slovo nejen pro adepty kněžského povolání, ale je to slovo pro nás všechny: Milé sestry a bratři, obracíme se

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – BOŽÍ PŘÍTOMNOST V BLIŽNÍM

Už více než měsíc tady zvláště o nedělích uvažujeme nad Boží přítomností v tomto světě, nad Boží přítomností v našich životech. Co můžeme ve svém životě prožívat většího, než je přítomnost živého Boha?! Uvažovali jsme nad přítomností Boží v Ježíšově obyčejném lidském těle. To už tady nezažijeme. Ale můžeme velmi silně zažít Boží přítomnost v Eucharistii, Boží přítomnost ve svém srdci, Boží přítomnost v Písmu svatém. V dnešním 2. čtení slyšíme Velepíseň lásky. To zase úplně vybízí, abychom dnes uvažovali

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – BOŽÍ PŘÍTOMNOST V PÍSMU SVATÉM

O dnešní Neděli Božího slova je naší zvláštní pozornosti svěřena Bible. My jsme v době vánoční a ještě i po ní hodně uvažovali nad Boží přítomností v tomto světě, nad Boží přítomností v našich životech. Uvažovali jsme nad Boží přítomností v Ježíšově lidském těle, uvažovali jsme nad Boží přítomností v Eucharistii, nad Boží přítomností v srdci člověka. Dnes alespoň krátké zamyšlení nad Boží přítomností v Písmu svatém. V dnešním prvním čtení jsme slyšeli o lidech, kteří plakali, když Ezdráš četl

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – STUDNA

Nebudeš se již nazývat „opuštěná“ a tvá zem „osamělá“… Tak to říká v dnešním prvním čtení Bůh skrze proroka Izaiáše. Opuštěnost, osamělost – to všecko můžeme prožít ve svém životě. Zvlášť ve stáří, anebo i dřív, když děti „vylétnou z hnízda“, zvlášť když potom třeba jeden z manželů ovdoví. Anebo člověk klidně i může být obklopený lidmi, a přesto může prožívat vnitřní samotu, prázdnotu. Tak je dobré vědět o Boží přítomnosti. Proto jsme tolik o ní uvažovali v době vánoční.

PROMLUVA ZE SVÁTKU KŘTU PÁNĚ (A,B,C) – BOŽÍ PŘÍTOMNOST V SRDCI ČLOVĚKA

Na internetu na adrese „Vlčí doupě“ jsou výborná videa s křesťanskou tématikou zvláště pro děti. (Mohu doporučit!) Jedno takové video bylo spojeno s anketou: Děti se měly vyjádřit, kterou postavou v Betlémě by chtěly být a proč. Tak jsem si říkal: To by mě samého zajímalo! A pak mě napadla otázka: Kým bych vlastně v tom Betlémě chtěl být já? A napadla mě odpověď: No asi Pannou Marií, protože ta měla k Pánu Ježíši nejblíž. Tak zvlášť děti mohou být

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ (A,B,C) – PŘIJÍMÁ BŮH MÉ DARY?

Dnešní svátek nás znovu vrací do Betléma i k těm našim kostelním a domácím betlémům. Dobře známe výjev tajemství dnešního svátku – klanění mudrců. Váží dalekou cestu, protože chtějí dát. A dávají tak zvláštně. Všimněme si: Oni ty dary nedávají Panně Marii a svatému Josefovi. Oni je dávají miminku, které je lidsky vzato na první pohled ocenit a přijmout nemůže. Známe různá ta vyobrazení z betlémů, mnohdy umělecká, krásná, ale z fyziologického hlediska někdy dost zavádějící. Už jste viděli čerstvě