Browse By

Category Archives: Promluvy

PROMLUVA Z 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – DIAGNÓZA ODCHODŮ V CÍRKVI

Dnešní úryvek evangelia začíná nepatrnou zmínkou o tom, jak se lidé na Ježíše tlačili, aby slyšeli Boží slovo. A tlačí se i dneska. Celosvětově křesťanů přibývá. Problém je v tom, že jich ubývá v našich farnostech, v naší zemi, v naší Evropě. Čím to je? A co s tím? Pojďme nad tím trošku uvažovat! Budeme postupovat tak jako lékař, když k němu přijde pacient. Napřed určí diagnózu, pak stanoví léčbu. Takže jaká je diagnóza? Určitě nepokryjeme všechny důvody. Ale aspoň

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – JE LASKAVOST A LÁSKA TOTÉŽ?

Už kdysi jsem tady zmiňoval článek amerického katolického kněze a žurnalisty Mons. Charlese Popa „Osm moderních omylů, které by měl každý katolík znát a vyhýbat se jim“. My jsme se zastavili jenom u jednoho omylu, který se nazývá „staurofobie“ neboli „strach z kříže“. Uvažovali jsme nad strachem mluvit v církvi o náročných věcech, uvažovali jsme nad tím, že i těžké věci jsou v životě někdy tím nejlepším, co je třeba udělat. Dnes budeme uvažovat nad dalším z osmi moderních omylů,

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – TADY A TEĎ

Otevřeli jsme a budeme si teď o nedělích otvírat evangelium svatého Lukáše. Svatý Lukáš hned na začátku uvádí, že ho píše nějakému Teofilovi. To slovo v překladu znamená „Bohem milovaný“, ale také „Boha milující“. Takže to slovo je adresované každému z nás. Všichni jsme Bohem milovaní a dej Bůh, abychom byli všichni i Boha milující. V tom dnešním úryvku nám svatý Lukáš zachycuje začátek Ježíšova veřejného působení. Ježíš vyhlašuje, že přijal za svůj program, který prorok předpověděl: Duch Páně je

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – NEMÁME VÍNO

Panna Maria v tom dnešním úryvku evangelia říká Ježíšovi: „Už nemají víno.“ I náš otec biskup nám dnes svým listem chce připomenout, že „nemáme víno“. Chce se spolu s námi zamyslet nad nedostatkem kněžských povolání. Před nedávnem jsem se setkal s ředitelem Teologického konviktu (tzn. toho tzv. „nultého“, přípravného ročníku, který je společný pro všechny diecéze naší země), a tak jsem se ho ptal: „Fredy, tož kolik jich tam letos máš?“ Po otázce, kolik jsem mu jich tam poslal já,

PROMLUVA ZE SVÁTKU KŘTU PÁNĚ (A,B,C) – KŘESTNÍ VODOZNAK

Máme dnes svátek Ježíšova křtu, tak můžeme uvažovat i nad svým vlastním křtem. K čemu nám to bylo? K čemu nám to je? Pokusím se to přiblížit něčím, co se křtem na první pohled vůbec nesouvisí, a přece pak zjistíme, že souvislost tady je, a že je velmi významná. Mám tady dneska takovou zvláštní záložku. Je to lístek z takové legrácky, která se jmenuje „zápisník pro milionáře“. Je to takový bloček, kde každý lístek má na jedné straně napodobeninu pětitisícové

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ (A,B,C) – TŘI SVĚTY ANEB HLEDAT ČI NEHLEDAT?

Můžeme říct, že od nepaměti příběh mudrců fascinoval lidovou zbožnost. Mudrci mají svoje pevné místo i v různých těch vyobrazeních Betléma. Ale ta cesta mudrců nebyla proto, abychom měli další figurky v Betlémě. Ta cesta mudrců má pomoci nám k pochopení naší cesty. Cesty hledání nebo nehledání. Evangelium nám dneska ukazuje tři světy. Svět mudrců, svět krále Heroda a jeho lidí a svět velekněží a učitelů Zákona. Svět mudrců neboli moudrých lidí ukazuje tu touhu, se kterou hledají Krista. Nejdřív

NOVOROČNÍ PROMLUVA – ÚZKOST A NADĚJE

Tak jsme přežili další silvestrovskou noc… Někdy říkám: Proč všechno to hrozné řádění kolem nás? Možná to přináší pocit úlevy, že jsme to všecko vloni přežili. Je to samozřejmě i jakýsi styl života, touha bavit se, být se svými přáteli… Ale možná, že člověk tak i jaksi překřikuje úzkost, která se taky ozývá, když člověk stojí na začátku něčeho neznámého. To je jako když člověk má cestovat někam hodně daleko a někam hodně do neznáma. Možná se na to i

VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA

Vážení a milí přátelé v diecézi, bratři a sestry, včera večer jste jistě trávili ve svých rodinách krásné společenství kolem stromečku. Děti by teď mohly soutěžit, kdo měl stromeček krásnější, ale určitě se nebudou chlubit a někomu říkat, že ten jejich je hezčí než sousedův. Všechny vánoční stromečky jsou krásné, protože vyrostly z vůle Stvořitele a byly ozdobeny láskou našich nejbližších.        Také můžeme vzpomínat, které Vánoce byly nejkrásnější. Mně je 70 let a stále rád vzpomínám na ty dětské Vánoce,

PROMLUVA Z PŮLNOČNÍ MŠE SVATÉ 2018 – SLÁVA BOHU A POKOJ LIDEM

Rád bych zde dnes připomněl jednu událost, která se stala před 160 lety, a která na první pohled s Vánocemi vůbec nesouvisí, ale pak zjistíme, že ta souvislost tam je, a že je velmi významná. V roce 1858 se podařila úžasná věc. Podařilo se propojit dva světadíly: Evropu a Severní Ameriku. Podařilo se tyto dva světadíly propojit podmořským kabelem, který musel být položen na dno Atlantského oceánu, aby umožnil okamžitou telegrafickou komunikaci mezi oběma kontinenty. Stálo to obrovské úsilí tehdejší

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (C) – PŘEDVÁNOČNÍ MEDITACE

A ty, Betléme Efratský… Betlém. Město omilostněné. Město prorokem předpovězené. Město zaslíbené. Město, kde z Hvězdy vyjde Slunce. Tak to zaznívá v rorátní písni. Maria je Hvězda. Z ní vzešlo Slunce. A přesto: Vyvolené, omilostněné město. Betlém. Ve své drtivé většině úplně minul i Hvězdu i Slunce, když před nimi zavřel dveře. Bylo plno. Ale pár obyčejných pastýřů a pár vznešených mudrců, pár lidí, to Slunce přijalo. To Slunce prozářilo jejich životy. Dveře před Sluncem se zavírají i dnes. Je