Browse By

Category Archives: Promluvy

PROMLUVA Z 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – JÁ SI TO S BOHEM VYROVNÁM SÁM

Vypadá docela legračně služebník z dnešního úryvku evangelia, který slibuje panovníkovi zaplatit celý dluh! Ten dluh byl tak šílný! Ten dluh vůči panovníkovi se v přepočtu na naše poměry pohyboval v miliardových částkách. Stejně tak legračně vypadá hříšník, který říká: „Já si s Bohem svoje hříchy vyrovnám sám.“ Nevyrovnáš! Na to nemáš! Když si člověk uvědomí, kdo je člověk a kdo je Bůh… Když si člověk uvědomí, co to znamená, když se tvor hříchem postaví proti Tvůrci… Když si člověk

PROMLUVA Z 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – OPRAVDOVÝ PŘÍTEL NEMLČÍ

„Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho…“ To je zase hodně silné Boží slovo dnešní neděle! A přiznejme si – pro mnohé nepřijatelné: „Pane faráři, ne! Tohle fakt ne! Každý má zodpovědnost sám za sebe a já se nikomu do života montovat nebudu. To je věc každého, co dělá a jak žije a do toho já nebudu strkat nos.“ Vnímáte to taky tak? Tak pojďme se na to Boží slovo podívat trošku blíž. O čem je tady řeč… Možná

PROMLUVA Z 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – CO PROSPĚJE ČLOVĚKU, KDYŽ ZÍSKÁ CELÝ SVĚT…

Neděle je vždycky určitý vrchol, ke kterému má směřovat všechno to, co v týdnu prožíváme. A od toho vrcholu se pak odvíjí všechno, co budeme prožívat v týdnu následujícím. My jsme v uplynulém týdnu ve čtvrtek v církvi prožívali památku svaté Moniky a v pátek pak památku jejího syna svatého Augustina. Víme, že Augustin ve svém mládí hodně bloudil, žil docela zhýralým životem, a jeho maminka Monika hodně plakala a toužila po jeho obrácení a modlila se za něj. A

PROMLUVA Z 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – K ČEMU JE DOBRÁ CÍRKEV DNES

V dnešním úryvku evangelia nacházíme výstižnou odpověď na to, když lidé říkají: „Ježíš ANO, církev NE!“ Ježíš Petrovi slibuje, že na něm založí SVOU církev. Církev není lidské dílo. Církev chtěl a založil Ježíš. Církev je touha a láska Ježíšova Srdce. Budeme dnes uvažovat nad tím, k čemu je církev dobrá. A hlavně k čemu je církev dobrá dnes. K tomu si o dnešní neděli poslechněme zamyšlení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera: Posláním Církve je oslava Boha a věčná spása lidí.

PROMLUVA Z 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – KDYŽ ČLOVĚK PROSÍ A NEBE MLČÍ

Dnešní evangelium začíná tak zvláštně… Žena prosí, volá. V zásadní věci. A Ježíš neodpoví. Evangelista dokonce řekne: „Neodpověděl jí ani slovo.“ Zažili jste to někdy? Zažili jste to, že jste s někým chtěli komunikovat a on vám neodpověděl ani slovo? Ani ano, ani ne, ani tak, ani onak, prostě člověk mlčel. Já jsem to zažil. Je to zvláštní pocit! Co asi prožívala ta žena, když jí Ježíš neodpověděl ani slovo?! A co prožíváme my, když Ježíš neodpovídá nám? Když o

PROMLUVA Z 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – VYJDI Z JESKYNĚ!

Dnešní evangelium o učednících na lodi, na kterou dorážejí vlny, a o Petrovi kráčejícím za Kristem po vodní hladině asi známe velice dobře. Možná si ho pamatujeme ještě z hodin náboženství. A tak bych dneska chtěl naši pozornost zaměřit zvláště k prvnímu čtení. Opět je tam souvislost s evangeliem, ale je tam ta souvislost docela skrytá. Tak se ji pokusíme objevit. Je tam řeč o proroku Eliášovi. Eliáš tehdy padl v nemilost tehdejšího krále Achaba a v ještě větší nemilost

PROMLUVA Z NEDĚLE 2. SRPNA – OSLAVA VÝROČÍ 400 LET OD MUČEDNICKÉ SMRTI SV. JANA SARKANDRA

V dnešním 2. čtení jsme slyšeli: Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení, nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití? A pak svatý Pavel vyjmenovává všecko možné a výslovně říká, že dokonce ani smrt nás nemůže od Boží lásky odloučit. To byla víra křesťanů i mučedníků všech dob. A je to víra i naše. Dnešní bohoslužbou nás provází svatý Jan Sarkander, mučedník pro zpovědní tajemství, jehož čtyřsetleté výročí umučení si letos připomínáme.

PROMLUVA ZE 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – TĚM, KTEŘÍ MILUJÍ BOHA, VŠECHNO NAPOMÁHÁ K DOBRÉMU

Už se vám někdy stalo, že jste něco po Bohu chtěli a že vám to Pán Bůh nedal? Mně jo! Mně se to stalo. Anebo už se vám někdy stalo, že jste po Bohu něco chtěli a on vám dal pravý opak? Mně jo! Mně se to stalo. A byli jste z toho smutní anebo jste se dokonce na Boha zlobili, že jste něco po něm chtěli a on vám to nedal, nebo že vám dal pravý opak? Já jo!

PROMLUVA Z 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – BŮH CYNICKÝ, BEZMOCNÝ NEBO TRPĚLIVÝ?

O čem to dnešní evangelium vypráví? Možná napřed o čem nevypráví. Určitě nevypráví o tom, že je jedno, jak člověk jedná. Není to jedno! Ta eschatologická (konečná) spravedlnost bude a bude odpovídat právě jednání člověka. Ale proč Bůh nezasáhne proti zlu hned? A proč ty zlé nezlikviduje hned? To je tak bezmocný nebo cynický nebo lhostejný? Co to je za Boha?! Služebníci v tom podobenství říkají: „Pane, máme jít a ten plevel sesbírat?“ A hospodář jim říká: „Ne! Protože byste

PROMLUVA Z 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – MOC A BEZMOC BOŽÍHO SLOVA

Myslím, že Boží slovo dnešní neděle je nám hodně blízké: Jednak doba prázdnin je dobou žní, jednak přece jenom žijeme na vesnici a máme zkušenost se setbou, s očekáváním úrody, s radostí z výnosu i se zklamáním, když úroda nějak nevyjde nebo je zničena. Myslím také, že dnešní podobenství není potřeba ani nějak zvlášť vysvětlovat, protože ho vysvětlil v evangeliu sám Ježíš. Ale něco přece jenom: O čem to dnešní evangelium a koneckonců i první čtení je? Mluví o moci