Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Category Archives: Papež

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen 2019

– Abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srv. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství. Pokud člověk žije jako dítě Boží, pokud žije jako člověk vykoupený, pokud se nechává vést Duchem Svatým (srov. Řím 8,14) a dokáže poznávat a uvádět do praxe Boží zákon, počínaje zákonem vepsaným do jeho srdce a do přírody, pak koná dobro i pro stvoření a spolupracuje na jeho vykoupení. Proto si stvoření, jak říká svatý Pavel, toužebně přeje, aby se

MÁME PAPEŽE

Stal se jím argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires. Je 266. papežem v dějinách církve. Věřící i nevěřící okouzluje svou prostotou, bezprostředností, vřelostí i smyslem pro humor. Jsme svědky řady překvapení, která nás probouzejí z naší otupělosti a vedou k zamyšlení a nutně i k očekávání, jakou cestou se bude církev pod vedením nového papeže ubírat. Během svého celého pastoračního působení byl člověkem, který měl blízko k chudým a slabým, byl znám jednoduchostí svého života a tím,

PAPEŽ FRANTIŠEK NA NAŠEM WEBU

Do hlavního menu byla přidána sekce „Papež František“. Kromě základních údajů o jeho osobnosti tam naleznete také odkaz na webové stránky, na nichž mimo jiné můžete sledovat krok za krokem jeho slova i skutky. Nechejme se jím okouzlit i povzbudit na naší cestě víry…