Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Category Archives: Oznámení

MŠE SVATÁ V NEDĚLI 27. ÚNORA – SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ

Tuto neděli 27. února ČBK vyhlašuje při bohoslužbách sbírku na pomoc Ukrajině. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Při mši svaté v neděli bude z rozhodnutí ČBK použitý formulář mše svaté „V době války nebo rozvratu.“ Budeme při mši svaté také přemýšlet, co v dané situaci můžeme a máme jako věřící lidé dělat. Pokud máte konkrétní impulsy či nabídky pomoci, pošlete je prosím svému faráři do e-mailu. Prosím, sdělte tyto informace také těm, kdo s internetem nezacházejí a pozvěte prosím na

K ÚMRTÍ A K POHŘBU OTCE BISKUPA

Své slovo k úmrtí a k pohřbu otce biskupa Františka posílá naší diecézi její apoštolský administrátor biskup Martin David. ZDE také naleznete parte otce biskupa a na památku (třeba ke stažení do počítače či k vytištění ) též jeho fotografii. Ať odpočívá v pokoji!

P. JAN CZUDEK – NOVÁ TVÁŘ VE VEDENÍ DIECÉZE.

Přichází delegát ad omnia – bývalý opavský děkan P. Jan Czudek. Je to je druhá osoba ve vedení diecéze (hned po otci biskupovi Martinovi). V neděli 14. listopadu o slavnosti sv. Martina navštíví naši farnost. Pojďme se seznámit s ním a s jeho názory a zkušenostmi…

PŘIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE NA RUKU

Doba pandemická také v církvi leccos změnila. I když to není striktní nutnost, stále se z epidemiologických důvodů velmi doporučuje přijímat Eucharistii prioritně na ruku. Živý Ježíš v proměněné svaté Hostii je tím, nejvzácnějším, co v církvi máme. Podle toho je také potřeba s Eucharistií zacházet. ZDE naleznete výbornou krátkou videokatechezi, jak správně Eucharistii na ruku přijímat včetně upozornění na chyby, které se často dějí. Prosím, nabídněte tuto katechezi také svým dětem a vnoučatům. Je to docela důležité…

NOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY OD 26. DUBNA 2021

Zdá se, že jsou na obzoru dobré zprávy, tedy alespoň pokud jde o bohoslužby. ZDE naleznete více. Co to znamená konkrétně pro naši farnost, naleznete v záložce „Ohlášky“. Vzhledem k podstatným změnám prosím doručte tyto informace i ohlášky ve svém okolí také všem, kdo se s internetem nekamarádí. Těším se na vás…

MŠE SVATÉ VE VENKOVNÍM PROSTORU

S přibývajícími hezkými dny bude jistě dobře zmínit možnost účastnit se mše svaté venku dle vládního nařízení platného od 12. dubna 2021 – cituji: 7. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že: a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, b) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene c), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej

BOHOSLUŽBY PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Jak oznámil otec biskup Martin, od pondělí 12. 4. 2021 končí nouzový stav, ale nekončí pandemie. Na základě pandemického zákona může vláda dále vydávat mimořádná opatření, což také učinila. Z toho, které platí od pondělí vyplývá, že se ve vztahu k bohoslužbám zatím nic nemění a zůstává omezení počtu účastníků bohoslužby na 10% obsazené kapacity míst k sezení při dodržení hygienických opatření (roušky, rozestupy, desinfekce rukou) a omezení hromadného zpěvu. ČBK ve spolupráci s ERC se snaží jednat s novým