Browse By

Category Archives: Oznámení

FARNÍ PLES ZRUŠEN

Všem, kdo se těšili na farní ples, oznamujeme smutnou zprávu, že vzhledem k epidemiologické situaci se ani letos farní ples neuskuteční.

PROTIPANDEMICKÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 26.11.2021

Také po zpřísnění epidemiologických opatření od 26. listopadu platí, že k bohoslužbám není třeba prokazovat ani očkování, ani prodělanou nemoc, ani test bezinfekčnosti. Taktéž není omezen počet účastníků bohoslužeb. Podrobnosti naleznete ZDE.

PROTIPANDEMICKÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 22. LISTOPADU 2021

Vzhledem k otazníkům nad zpřísněnými epidemiologickými opatřeními platnými od 22. listopadu sdělujeme, že BOHOSLUŽEB SE ZPŘÍSNĚNÍ NETÝKÁ! K bohoslužbám tedy není třeba prokazovat ani očkování, ani prodělanou nemoc, ani žádný test bezinfekčnosti. Stejná zásada platí rovněž pro církevní pohřby, neboť jejich součástí je bohoslužba, na kterou je umožněn svobodný přístup. Více níže v e-mailu od otce biskupa Martina: Milí spolubratři, od pondělí 22. 11. 2021 začínají platit zpřísněná opatření v boji proti pandemii, jejich dopad na bohoslužby by však neměl

P. JAN CZUDEK – NOVÁ TVÁŘ VE VEDENÍ DIECÉZE.

Přichází delegát ad omnia – bývalý opavský děkan P. Jan Czudek. Je to je druhá osoba ve vedení diecéze (hned po otci biskupovi Martinovi). V neděli 14. listopadu o slavnosti sv. Martina navštíví naši farnost. Pojďme se seznámit s ním a s jeho názory a zkušenostmi…

PŘIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE NA RUKU

Doba pandemická také v církvi leccos změnila. I když to není striktní nutnost, stále se z epidemiologických důvodů velmi doporučuje přijímat Eucharistii prioritně na ruku. Živý Ježíš v proměněné svaté Hostii je tím, nejvzácnějším, co v církvi máme. Podle toho je také potřeba s Eucharistií zacházet. ZDE naleznete výbornou krátkou videokatechezi, jak správně Eucharistii na ruku přijímat včetně upozornění na chyby, které se často dějí. Prosím, nabídněte tuto katechezi také svým dětem a vnoučatům. Je to docela důležité…

NOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY OD 26. DUBNA 2021

Zdá se, že jsou na obzoru dobré zprávy, tedy alespoň pokud jde o bohoslužby. ZDE naleznete více. Co to znamená konkrétně pro naši farnost, naleznete v záložce „Ohlášky“. Vzhledem k podstatným změnám prosím doručte tyto informace i ohlášky ve svém okolí také všem, kdo se s internetem nekamarádí. Těším se na vás…