Browse By

Category Archives: Oznámení

NABÍDKA NÁKUPŮ PRO OSAMOCENÉ SENIORY, NEMOCNÉ A LIDI V KARANTÉNĚ

Nacházejí-li se na území naší farnosti osamocení senioři 65+, nemocní lidé, případně lidé v karanténě, kteří nemají nikoho, kdo by se jim postaral o nákup či přinesení léků, je možno obrátit se také na faru: 603 368 922. Na stejném čísle se mohou hlásit také dobrovolníci k této službě. Pokud ve svém okolí víte o někom, kdo by tuto službu potřeboval či naopak byl ochotný ji poskytnout, předejte mu prosím kontakt.

PREVENCE A ŽIVOT V NAŠÍ FARNOSTI KE DNI 11.03.2020

Až do odvolání se při bohoslužbách ruší pozdrav pokoje (podávaní rukou). Z kropenek bude odstraněna svěcená voda. Kvóta maximálně 99 účastníků bohoslužeb platí i pro naši farnost (včetně pohřbů – viz nařízení vlády a pokyn ČBK!!!). Až do odvolání se ruší výuka náboženství a příprava dětí k přijímání svátosti smíření a Eucharistie. Bohoslužby zatím zůstavají beze změn. Jsou určeny jen pro absolutně zdravé osoby, které nebudou v karanténě. Informace budou dále upřesňovány, případně měněny. Sledujte dále na našich webových stránkách.

Koronavirus

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE V NAŠÍ FARNOSTI BOHOSLUŽBA V RODINĚ – KVĚTNÁ NEDĚLE BOHOSLUŽBA V RODINĚ – 5. NEDĚLE POSTNÍ KE SHLÉDNUTÍ – 2 VIDEA K SOUČASNÉ SITUACI NABÍDKA NÁKUPŮ PRO OSAMOCENÉ SENIORY, NEMOCNÉ A LIDI V KARANTÉNĚ CO S VOLNÝM ČASEM DĚTÍ? TŘEBA SOUTĚŽ! BOHOSLUŽBA V RODINĚ – 4. NEDĚLE POSTNÍ KATECHEZE PRO ŠKOLÁKY JE MOŽNÁ ZPOVĚĎ PO TELEFONU? BOHATÉ MENU PRO DOBU KORONAVIRU DOPIS FARNÍKŮM Z 20.03.2020 ŽIVOT FARNOSTI V NOUZOVÉM STAVU K 20.03.2020 PŘENOSY BOHOSLUŽEB V TELEVIZI

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Asi 150 dobrovolníků z naší farnosti se letos zapojilo do Tříkrálového koledování. Jim a také všem, kdo do sbírky přispěli, patří poděkování ředitele Diecézní charity a našeho otce biskupa. Přečtěte si

BEZLEPKOVÉ HOSTIE

Oznamujeme všem, kteří mají bezlepkovou dietu, že v naší farnosti v Pusté Polomi a v Kyjovicích je běžná možnost používat bezlepkové (přesněji řečeno nízkolepkové) hostie odpovídající normám potřebným pro celiaky. Je pouze zapotřebí před mší svatou (pokud možno alespoň 10 minut předem) požádat kostelníky o přichystání bezlepkové hostie k proměnění při mši svaté. Celiak pak přistupuje ke sv. přijímání jako první. Pokud vyplyne pravidelná potřeba používat tyto hostie také v Hlubočci, je možno také tam tuto možnost zřídit. Stačí dát

ZEMŘEL P. PAVEL KUPKA

Předešl nás na věčnost náš rodák P. Pavel Kupka. Poslední rozloučení se uskuteční v Ostravě – Staré Bělé ve středu 30. října 2019 ve 14.00 hodin. Více informací naleznete na parte a můžete se podívat i na společnou fotografii kněží – rodáků z naší farnosti.

FOTOGALERIE DOPLNĚNA

Po delších problémech s uložištěm se opět podařilo aktualizovat fotogalerii z akcí spojených s životem naší farnosti. Naleznete zde nově fotografie z netradičních Křížových cest, z misijního štrůdlování a přednášky o Ghaně, z koncertu ZUŠ pro maminky, z výletu školáků z náboženství na bobovou dráhu v Tošovicích, z 1. svatého přijímání i z pouti dětí na Prašivou. Podívejte se

PARTE – TATÍNEK

Milí farníci a přátelé, děkuji všem, kdo jste svými modlitbami doprovázeli mého tatínka ve dnech, kdy jeho pozemský život vrcholil. Pán jej povolal do plnosti života. ZDE naleznete tatínkovo parte. Budeme vděčni i nadále za vaše modlitby. P. Zdeněk a maminka