Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Category Archives: Oznámení

ZMĚNA VE VEDENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY A POZVÁNÍ NA MŠI SVATOU

Milí farníci, farnice a farničata, milí přátelé naší farnosti jak většina z vás už asi ví, zůstávám farářem v Pusté Polomi, ale z pověření otce biskupa od 12. dubna odcházím do konce června na nutnou výpomoc na Novojičínsko. Zdejší farnost po dobu mé nepřítomnosti povede pan farář z Velké Polomi P. Zdenko Vavro (zvavro@doo.cz, tel. 739 002 769). Od 12. dubna se proto se všemi svými potřebami a se všemi potřebami farnosti obracejte na něj. Chceme vás společně pozvat na

FARNÍ PLES – VYPRODÁNO

Oznamujeme, že k 11. lednu jsou bohužel již všechny vstupenky na farní ples prodány.

BYLI JSME NA MINISTRANTSKÉ POUTI

V sobotu 8.října proběhla v Hlučíně Ministrantská pouť. 320 kluků z celé diecéze se zde seznámilo se specifickou oblastí nazývanou „Prajzská“. Zahráli si hry, procvičili se v liturgice, podívali se na vystoupení dobového vojska a samozřejmě se setkali s otcem biskupem Martinem. Z naší pustopolomské farnosti se setkání zúčastnilo pět ministrantů, kteří prožili akční den a unaveni, ale hlavně spokojeni se vraceli domů. Lojza Folvarčný

POMOC UPRCHLÍKŮM – INFORMACE K 15. BŘEZNU 2022

K dnešnímu dni jsme na faru a do Komunitního centra přijali 13 uprchlíků, o které se snažíme postarat a postupně je aktivně zapojit do života v naší zemi. Další jsou ubytováni v rodinách. Stále platí, co bylo oznámeno již dříve: Z vašich nabídek pomoci byla vytvořena databáze a tato databáze byla předána k dispozici krizovému týmu, který v naší farnosti 4. března vznikl, a který tyto nabídky již postupně využívá. I nadále platí: Pokud chcete nabídnout svou další pomoc v

POMOC UPRCHLÍKŮM – INFORMACE K 07.03.2022

Římskokatolická farnost Pustá Polom děkuje všem, kteří nabídli svou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Podařilo se tak vytvořit databázi nabídek pro pomoc uprchlíkům a vytvořit tým lidí připravených pomáhat. Situace se dynamicky vyvíjí. Uprchlíci, kterým jsme chtěli nabídnout místo v naší farnosti, zakotvili jinde. Zůstáváme ve stavu pohotovosti a naše možnosti byly nabídnuty také Diecézní charitě Ostrava. Buďme i nadále připraveni pomáhat…

K DISPOZICI JE KRIZOVÝ TÝM – INFORMACE K 5. BŘEZNU 2022

Velký dík všem, kdo nabídli své síly a materiální zajištění pro přijetí uprchlíků z Ukrajiny. Z vašich nabídek byla vytvořena databáze a tato databáze byla předána k dispozici krizovému týmu, který v naší farnosti 4. března vznikl. V naší farnosti jsme vytvořili krizový tým, který v případě potřeby bude organizovat pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Dle nabídek a kontaktů v databázi budou členové týmu kontaktovat ty, jejichž nabídky bude potřeba využít. Podobně i vy pokud chcete nabídnout svou další pomoc v

UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ – AKUTNÍ!!!!! – INFORMACE K 3. BŘEZNU 2022

Milí farníci a lidé dobré vůle, všechny moc zdravím a obracím se na vás s akutní prosbou: Situace kolem uprchlíků z Ukrajiny se podstatně změnila a je akutní. Místa k ubytování již chybí. V sobotu vyrazí od Ukrajinských hranic 1 autobus s uprchlíky, pro které momentálně není místo k ubytování. Na 2 dny budou uprchlíci s největší pravděpodobností ubytovaní ve Vyšních Lhotách, kde jim bude poskytnut prvotní potřebný kontakt s úřady. Pravděpodobně od pondělí bude potřeba co nejvíce z nich

POMOC UKRAJINĚ – INFORMACE K 1. BŘEZNU 2022

Farnost Pustá Polom podporuje lid Ukrajiny v jeho obraně před Ruskou Federací, sleduje aktuální dění v této oblasti a aktivně se angažuje v pomoci ukrajinským občanům. V případě zájmu o zapojení do pomoci prosíme občany, aby v současné době přispívali nejlépe finanční formou, sledovali internetové stránky své obce a farnosti , stránky Ministerstva vnitra ČR, města Ostravy a tradičních charitativních organizací (Člověk v tísni, Charita ČR). Vyplynou-li aktuálně další potřeby pomoci, bude to zveřejněno. Podrobnosti k

MŠE SVATÁ V NEDĚLI 27. ÚNORA – SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ

Tuto neděli 27. února ČBK vyhlašuje při bohoslužbách sbírku na pomoc Ukrajině. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Při mši svaté v neděli bude z rozhodnutí ČBK použitý formulář mše svaté „V době války nebo rozvratu.“ Budeme při mši svaté také přemýšlet, co v dané situaci můžeme a máme jako věřící lidé dělat. Pokud máte konkrétní impulsy či nabídky pomoci, pošlete je prosím svému faráři do e-mailu. Prosím, sdělte tyto informace také těm, kdo s internetem nezacházejí a pozvěte prosím na

K ÚMRTÍ A K POHŘBU OTCE BISKUPA

Své slovo k úmrtí a k pohřbu otce biskupa Františka posílá naší diecézi její apoštolský administrátor biskup Martin David. ZDE také naleznete parte otce biskupa a na památku (třeba ke stažení do počítače či k vytištění ) též jeho fotografii. Ať odpočívá v pokoji!