Browse By

Category Archives: Oznámení

TRVALÁ ZMĚNA VE VEDENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY

Moji milí, jak většina z vás už nepochybně ví, doba mé farářské služby ve farnosti Pustá Polom se pomalu naplnila. 13 let je dlouhá doba. Přece jen z novodobých kněží jsem v Pusté Polomi byl nejdéle. Déle zde už byl jen legendární P. Bílek. Chci moc poděkovat Bohu i vám za vše dobré a hezké, co jsme spolu mohli prožít. Dnes nechci vyjmenovávat konkrétně, neboť je těch záležitostí a těch lidí tolik, že bych nepochybně na mnohé zapomněl. Stejně tak

PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ ZMĚNY VE VEDENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY

Milí farníci, farnice a farničata, milí přátelé naší farnosti! Všechny zdravím z Novojičínska, kde dle domluvy s otcem biskupem má mise byla prodloužena o další 2 měsíce – tedy do konce srpna 2023. Do této doby se stále se všemi svými záležitostmi s důvěrou obracejte na pana faráře z Velké Polomi P. Zdenka Vavra (zvavro@doo.cz, tel. 739 002 769). Všem žehná P. Zdeněk Šimíček, stále váš farář

ZMĚNA VE VEDENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY A POZVÁNÍ NA MŠI SVATOU

Milí farníci, farnice a farničata, milí přátelé naší farnosti jak většina z vás už asi ví, zůstávám farářem v Pusté Polomi, ale z pověření otce biskupa od 12. dubna odcházím do konce června na nutnou výpomoc na Novojičínsko. Zdejší farnost po dobu mé nepřítomnosti povede pan farář z Velké Polomi P. Zdenko Vavro (zvavro@doo.cz, tel. 739 002 769). Od 12. dubna se proto se všemi svými potřebami a se všemi potřebami farnosti obracejte na něj. Chceme vás společně pozvat na

FARNÍ PLES – VYPRODÁNO

Oznamujeme, že k 11. lednu jsou bohužel již všechny vstupenky na farní ples prodány.

BYLI JSME NA MINISTRANTSKÉ POUTI

V sobotu 8.října proběhla v Hlučíně Ministrantská pouť. 320 kluků z celé diecéze se zde seznámilo se specifickou oblastí nazývanou „Prajzská“. Zahráli si hry, procvičili se v liturgice, podívali se na vystoupení dobového vojska a samozřejmě se setkali s otcem biskupem Martinem. Z naší pustopolomské farnosti se setkání zúčastnilo pět ministrantů, kteří prožili akční den a unaveni, ale hlavně spokojeni se vraceli domů. Lojza Folvarčný

POMOC UPRCHLÍKŮM – INFORMACE K 15. BŘEZNU 2022

K dnešnímu dni jsme na faru a do Komunitního centra přijali 13 uprchlíků, o které se snažíme postarat a postupně je aktivně zapojit do života v naší zemi. Další jsou ubytováni v rodinách. Stále platí, co bylo oznámeno již dříve: Z vašich nabídek pomoci byla vytvořena databáze a tato databáze byla předána k dispozici krizovému týmu, který v naší farnosti 4. března vznikl, a který tyto nabídky již postupně využívá. I nadále platí: Pokud chcete nabídnout svou další pomoc v

POMOC UPRCHLÍKŮM – INFORMACE K 07.03.2022

Římskokatolická farnost Pustá Polom děkuje všem, kteří nabídli svou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Podařilo se tak vytvořit databázi nabídek pro pomoc uprchlíkům a vytvořit tým lidí připravených pomáhat. Situace se dynamicky vyvíjí. Uprchlíci, kterým jsme chtěli nabídnout místo v naší farnosti, zakotvili jinde. Zůstáváme ve stavu pohotovosti a naše možnosti byly nabídnuty také Diecézní charitě Ostrava. Buďme i nadále připraveni pomáhat…

K DISPOZICI JE KRIZOVÝ TÝM – INFORMACE K 5. BŘEZNU 2022

Velký dík všem, kdo nabídli své síly a materiální zajištění pro přijetí uprchlíků z Ukrajiny. Z vašich nabídek byla vytvořena databáze a tato databáze byla předána k dispozici krizovému týmu, který v naší farnosti 4. března vznikl. V naší farnosti jsme vytvořili krizový tým, který v případě potřeby bude organizovat pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Dle nabídek a kontaktů v databázi budou členové týmu kontaktovat ty, jejichž nabídky bude potřeba využít. Podobně i vy pokud chcete nabídnout svou další pomoc v

UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ – AKUTNÍ!!!!! – INFORMACE K 3. BŘEZNU 2022

Milí farníci a lidé dobré vůle, všechny moc zdravím a obracím se na vás s akutní prosbou: Situace kolem uprchlíků z Ukrajiny se podstatně změnila a je akutní. Místa k ubytování již chybí. V sobotu vyrazí od Ukrajinských hranic 1 autobus s uprchlíky, pro které momentálně není místo k ubytování. Na 2 dny budou uprchlíci s největší pravděpodobností ubytovaní ve Vyšních Lhotách, kde jim bude poskytnut prvotní potřebný kontakt s úřady. Pravděpodobně od pondělí bude potřeba co nejvíce z nich