Browse By

Category Archives: Oznámení

NÁVRAT PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Od pátku 17. července z důvodu zhoršené epidemiologické situace platí mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje spočívající mj. v plošné povinnosti opět nosit roušky ve všech vnitřních prostorách mimo domov na území celého Moravskoslezského kraje. Toto nařízení se týká také bohoslužeb. Prosím, pamatujme na něj a respektujme jej! V souvislosti s tímto opatřením, po konzultaci s lékařkou, která je také členkou Pastorační rady farnosti, především s ohledem na větší počet starších (a tedy rizikových) účastníků bohoslužeb, se v naší

ROZHODNUTÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O UVOLNĚNÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ PŘI LITURGII

Na plenárním zasedání České biskupské konference na Velehradě bylo rozhodnuto, že je možné z liturgie odstranit všechna protiepidemická opatření zavedená v minulých měsících. ZDE naleznete plný text prohlášení. Také v naší farnosti se tedy vracíme k praxi, na kterou jsme byli zvyklí před koronavirovou pandemií: Je možno opět půjčovat si kancionály, používat svěcenou vodu, přijímat Eucharistii na jazyk, zdravit se pozdravem pokoje, přinášet v průvodu srdíčka, obětní dary, shomažďovat se s dětmi u oltáře na modlitbu Otče náš, dávat dětem

FARNÍ OHLÁŠKY

Upozorňujeme, že záložka „OHLÁŠKY“ na našich webových stránkách je již opět pravidelně aktualizována a najdete v ní v této době především aktuální časy a úmysly mší svatých.

VRACÍME SE DO KOSTELŮ, ALE VELMI ZVOLNA – INFORMACE K 24.04.2020

Vláda ČR na svém zasedání 23.04.2020 opět povolila konání veřejných bohoslužeb, zatím jen za účasti maximálně 15 osob. Bližší informace naleznete ZDE. Prosím, seznamte s nimi také starší lidi ve své rodině a ve svém okolí, kteří se s počítačem nekamarádí.

NABÍDKA NÁKUPŮ PRO OSAMOCENÉ SENIORY, NEMOCNÉ A LIDI V KARANTÉNĚ

Nacházejí-li se na území naší farnosti osamocení senioři 65+, nemocní lidé, případně lidé v karanténě, kteří nemají nikoho, kdo by se jim postaral o nákup či přinesení léků, je možno obrátit se také na faru: 603 368 922. Na stejném čísle se mohou hlásit také dobrovolníci k této službě. Pokud ve svém okolí víte o někom, kdo by tuto službu potřeboval či naopak byl ochotný ji poskytnout, předejte mu prosím kontakt.

PREVENCE A ŽIVOT V NAŠÍ FARNOSTI KE DNI 11.03.2020

Až do odvolání se při bohoslužbách ruší pozdrav pokoje (podávaní rukou). Z kropenek bude odstraněna svěcená voda. Kvóta maximálně 99 účastníků bohoslužeb platí i pro naši farnost (včetně pohřbů – viz nařízení vlády a pokyn ČBK!!!). Až do odvolání se ruší výuka náboženství a příprava dětí k přijímání svátosti smíření a Eucharistie. Bohoslužby zatím zůstavají beze změn. Jsou určeny jen pro absolutně zdravé osoby, které nebudou v karanténě. Informace budou dále upřesňovány, případně měněny. Sledujte dále na našich webových stránkách.

Koronavirus

BOHOSLUŽBA V RODINĚ OD ZELENÉHO ČTVRTKU DO SLAVNOSTI VZKŘÍŠENÍ VÝZVA BISKUPŮ – NA BÍLOU SOBOTU ZAPALTE ZA OKNY SVÍČKU DIECÉZNÍ ZPRAVODAJ OKNO – DUBNOVÉ ČÍSLO SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE V NAŠÍ FARNOSTI BOHOSLUŽBA V RODINĚ – KVĚTNÁ NEDĚLE BOHOSLUŽBA V RODINĚ – 5. NEDĚLE POSTNÍ KE SHLÉDNUTÍ – 2 VIDEA K SOUČASNÉ SITUACI NABÍDKA NÁKUPŮ PRO OSAMOCENÉ SENIORY, NEMOCNÉ A LIDI V KARANTÉNĚ CO S VOLNÝM ČASEM DĚTÍ? TŘEBA SOUTĚŽ! BOHOSLUŽBA V RODINĚ – 4. NEDĚLE POSTNÍ KATECHEZE PRO ŠKOLÁKY

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Asi 150 dobrovolníků z naší farnosti se letos zapojilo do Tříkrálového koledování. Jim a také všem, kdo do sbírky přispěli, patří poděkování ředitele Diecézní charity a našeho otce biskupa. Přečtěte si

BEZLEPKOVÉ HOSTIE

Oznamujeme všem, kteří mají bezlepkovou dietu, že v naší farnosti v Pusté Polomi a v Kyjovicích je běžná možnost používat bezlepkové (přesněji řečeno nízkolepkové) hostie odpovídající normám potřebným pro celiaky. Je pouze zapotřebí před mší svatou (pokud možno alespoň 10 minut předem) požádat kostelníky o přichystání bezlepkové hostie k proměnění při mši svaté. Celiak pak přistupuje ke sv. přijímání jako první. Pokud vyplyne pravidelná potřeba používat tyto hostie také v Hlubočci, je možno také tam tuto možnost zřídit. Stačí dát