Browse By

Category Archives: Oznámení

P. JAN CZUDEK – NOVÁ TVÁŘ VE VEDENÍ DIECÉZE.

Přichází delegát ad omnia – bývalý opavský děkan P. Jan Czudek. Je to je druhá osoba ve vedení diecéze (hned po otci biskupovi Martinovi). V neděli 14. listopadu o slavnosti sv. Martina navštíví naši farnost. Pojďme se seznámit s ním a s jeho názory a zkušenostmi…

PŘIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE NA RUKU

Doba pandemická také v církvi leccos změnila. I když to není striktní nutnost, stále se z epidemiologických důvodů velmi doporučuje přijímat Eucharistii prioritně na ruku. Živý Ježíš v proměněné svaté Hostii je tím, nejvzácnějším, co v církvi máme. Podle toho je také potřeba s Eucharistií zacházet. ZDE naleznete výbornou krátkou videokatechezi, jak správně Eucharistii na ruku přijímat včetně upozornění na chyby, které se často dějí. Prosím, nabídněte tuto katechezi také svým dětem a vnoučatům. Je to docela důležité…

NOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY OD 26. DUBNA 2021

Zdá se, že jsou na obzoru dobré zprávy, tedy alespoň pokud jde o bohoslužby. ZDE naleznete více. Co to znamená konkrétně pro naši farnost, naleznete v záložce „Ohlášky“. Vzhledem k podstatným změnám prosím doručte tyto informace i ohlášky ve svém okolí také všem, kdo se s internetem nekamarádí. Těším se na vás…

MŠE SVATÉ VE VENKOVNÍM PROSTORU

S přibývajícími hezkými dny bude jistě dobře zmínit možnost účastnit se mše svaté venku dle vládního nařízení platného od 12. dubna 2021 – cituji: 7. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že: a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, b) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene c), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej

BOHOSLUŽBY PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Jak oznámil otec biskup Martin, od pondělí 12. 4. 2021 končí nouzový stav, ale nekončí pandemie. Na základě pandemického zákona může vláda dále vydávat mimořádná opatření, což také učinila. Z toho, které platí od pondělí vyplývá, že se ve vztahu k bohoslužbám zatím nic nemění a zůstává omezení počtu účastníků bohoslužby na 10% obsazené kapacity míst k sezení při dodržení hygienických opatření (roušky, rozestupy, desinfekce rukou) a omezení hromadného zpěvu. ČBK ve spolupráci s ERC se snaží jednat s novým

DOČASNÁ ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Římskokatolická farnost Pustá Polom oznamuje, že v měsíci dubnu bude sociální poradenství poskytováno pouze telefonicky na čísle 732 625 947 nebo prostřednictvím e-mailu: poradnappolom@seznam.cz. Děkujeme za pochopení.

PROGRAM FARNOSTI OD 27.03. DO 05.04. 2021

A je tady program na Svatý týden. Letos bude leccos trochu jinak, než jsme byli zvyklí. Vzhledem k omezením daným pandemií, vzhledem k aktuálním instrukcím otce biskupa a vzhledem k možnostem, které dává samotný misál, bude liturgie uspořádána v jednotlivých dnech a v jednotlivých časech tak, aby se jí pokud možno každý zájemce mohl zúčastnit alespoň 1x v období od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty a alespoň 1x v období od Velikonoční neděle do Velikonočního pondělí, zároveň však aby

SLOVO BISKUPA K NOUZOVÉMU STAVU – PLATNÉ K 1. BŘEZNU 2021

Jak asi všichni víme, byl znovu vyhlášen nouzový stav a spolu s ním byla také zpřísněna některá opatření s pandemií související. Co to znamená pro život církve? Přečtěte si… Díky, že respektujete skutečnost, že na bohoslužby již nebudou stačit látkové roušky, ale pouze roušky chirurgické, či ještě lépe respirátory nebo roušky s nanovlákny.