Browse By

Category Archives: Ohlášky

PASTORAČNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014-15

V neděli 07.09. se na faře uskutečnilo setkání rodičů a vedoucích aktivit v naší farnosti, jehož účelem bylo připravit pastorační plán zvláště pro děti, mládež a rodiny celé farnosti. Z něj vyplynulo následující: Nosné prvky pastorace dětí, mládeže a rodin budou centralizovány do Pusté Polomi a budou k nim zvány děti, mládež a rodiny celé farnosti jako jedna velká farní rodina. Pro koho nabídnuté záležitosti budou hodnotou, ten si cestu najde. Novým prvkem se stanou 1. středy v měsíci, které

HABEMUS PAPAM – MÁME PAPEŽE!!!

Stal se jím argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup Buenos Aires. Jaký je? ZDE naleznete jeho životopis, odkazy na jeho slova i program nebo třeba vzpomínku jeho přítele z mládí. A ZDE jsou také fotografie. ZDE se pak můžete vrátit k prvním chvílím po jeho zvolení.

SLOVO BISKUPŮ K BEATIFIKACI ČTRNÁCTI FRANTIŠKÁNSKÝCH MUČEDNÍKŮ

Milé sestry, milí bratři, letos v květnu papež Benedikt XVI. podepsal dekret o mučednictví čtrnácti františkánů, Bedřicha Bachsteina a druhů, zabitých 15. února 1611 v klášteře Panny Marie Sněžné v Praze. Tím oficiálně otevřel cestu k jejich blahořečení, které proběhne v pražské katedrále 13. října tohoto roku. Tento završující se proces blahořečení čtrnácti umučených bratří, přestože u nás dosud nevěšel v obecnou známost, nese v sobě některé rysy zasluhující pozornost. Není to jen 400 let dlouhé čekání a několikeré přerušení

MINITÁBOR S DUCHEM SVATÝM

O víkendu 25.05. až 27.05. se v Rychalticích uskutečnil pro děti a mládež z náboženství další Minitábor – tentokrát s Duchem svatým. Vždyť máme Rok biřmování a navíc jsme v celé církvi slavili svatodušní svátky. Jak nám spolu bylo? Podívejte se!

OPRAVUJEME KOSTEL

Kostel v Pusté Polomi již prochází další intenzívní etapou generální opravy. Pracuje se na nové podlaze presbytáře, nové elektroinstalaci, novém topení do lavic, počítá se s novými omítkami a podle peněz také ještě v letošním roce s výmalbou, případně i pořízením mramorového oltáře a ambonu. A víte proč? Třeba proto, abychom TAK nedopadli. Aneb s úsměvem jde všechno líp ☺