Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Category Archives: Fotografie

RYCHLÁ ROTA

Umí se děti a mládež naší farnosti jenom bavit, anebo umí i přiložit ruku k dílu a pro svou farní rodinu i pracovat? Akce Rychlá rota aneb Pomoz své farnosti ukázala, že naši mladí se umí bavit i pracovat, případně umí se i bavit při práci. Naši mladí během 3 dnů odpracovali cca 90 hodin. Udělali kus užitečné práce: Malovaly se vstupní hala a kancelář na faře, natíral se plot a 3 lavičky, čistily se chodníky od trávy, leštily se

FOTOGRAFIE Z JÁHENSKÉHO A KNĚŽSKÉHO SVĚCENÍ

Nebyli jste na svěcení našeho jáhna Jakuba Vavrečky? Nebyli jste ani na kněžském svěcení novokněze P. Jakuba Dominika Štefíka, který před dvěma lety konal v naší farnosti bohosloveckou praxi. Anebo jste byli a chcete si tyto chvíle připomenout? Nahlédněte do fotogalerie webových stránek Biskupství ostravsko-opavského.

SKAUTSKÉ SLIBY

V pátek 7. června na naší farní zahradě skauti skládali sliby. Můžete se podívat.

MÁME NA CO VZPOMÍNAT

Cože? Vy jste nebyli na farním táboru? Ani na dovolené rodin v Králíkách? Ani na přednášce o Kanadě? Ani na výstavě o dřevu a savcích? Ani na Svatomartinských slavnostech? Ani na malování misijních pohlednic? Ani na slavnostní přípravě k 1. sv. přijímání? Ani na pletení adventních věnců? Dokonce ani na farním plesu? A na maškaráku či Silvestru rodin jste byli? A co třeba na Tříkrálovém koledování, první skautské schůzce nebo na první katechezi předškoláků? Ať už byli nebo nebyli, můžete