Browse By

Category Archives: Fotografie

FOTOGRAFIE Z PRAŠIVÉ

Prázdniny jsme s dětmi naší farnosti zahájili již tradičním výletem na horu Prašivou. Děti se setkaly nejen s otcem biskupem, ale v tomto Roce Eucharistie taktéž s různými lidmi, kteří mají něco do činění s přípravou chleba – ať už pozemského nebo právě chleba ke slavení Eucharistie. Podívejte se!

FOTOGRAFIE Z MINITÁBORA

Letošní minitábor pro děti a mládež z náboženství je již za námi. Letos jsme jej prožívali s Donem Boskem v Havířově – Šumbarku jako připomenutí jubilea 200 let od narození tohoto svatého kněze, přítele a vychovatele mladých. Podívejte se!

FOTOGRAFIE Z 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

O slavnosti Těla a Krve Páně jsme v naší farnosti prožili toto tajemství umocněným způsobem. Právě o tomto svátku 4 děti přijaly poprvé Pána Ježíše. Můžete se podívat na moc hezké fotky.

BLAHOPŘEJEME VÍTĚZŮM!

V sobotu 30. května se v Ostravě uskutečnila diecézní Biblická olympiáda. Blahopřejeme Petře Benové, Alžbětě Knápkové a Pavlu Pískovskému, kteří naši farnost výborně reprezentovali. V konkurenci celé diecéze (která rozlohou odpovídá zhruba Moravskoslezskému kraji) se umístili na krásném 1. místě. A cena také nebyla k zahození. Fotoaparát se hodí vždycky. ZDE naleznete pár fotografií.

FOTOGRAFIE Z POUTI NA SVATÝ HOSTÝN

V sobotu 23. května jsme na Svatém Hostýně společně poděkovali za 20 let kněžství vašeho faráře. Všem moc děkuji za účast, za přípravu nádherné liturgie i malého agapé po ní, za přípravu a provedení programu pro děti i za duchovní a hmotnou podporu. Atmosféru v bazilice si můžeme připomenout na několika fotografiích.

FOTOGRAFIE Z KŘÍŽOVÉ CESTY RODIN

Asi 40 človíčků malých i velkých se 15. března vydalo po svých nebo byli neseni na Křížovou cestu na Kalvárii v Hradci nad Moravicí. Následovala pak skautská výprava. Podívejte se.