Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

TRVALÁ ZMĚNA VE VEDENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY

Moji milí,

jak většina z vás už nepochybně ví, doba mé farářské služby ve farnosti Pustá Polom se pomalu naplnila. 13 let je dlouhá doba. Přece jen z novodobých kněží jsem v Pusté Polomi byl nejdéle. Déle zde už byl jen legendární P. Bílek.

Chci moc poděkovat Bohu i vám za vše dobré a hezké, co jsme spolu mohli prožít. Dnes nechci vyjmenovávat konkrétně, neboť je těch záležitostí a těch lidí tolik, že bych nepochybně na mnohé zapomněl. Stejně tak chci poprosit o odpuštění všeho, co jsem nějakým způsobem „nedotáhl“ nebo „přetáhl“. A především chci také farnost předat novému duchovnímu správci, kterým je P. Radim Zielonka, který do naší farnosti přichází z farnosti Zátor. Vlastně se tak už úředně stalo při předávce farnosti v pondělí 28. srpna. Ať vám Pán žehná a ať také s novým duchovním správcem prožijete mnoho krásného a hlubokého! Ať Pán žehná a odplatí zvláště též P. Zdenkovi Vavrovi a P. Jiřímu Filipcovi z Velké Polomi, kteří více než rok obětavě vypomáhali a nakonec 4 a půl měsíce zcela zastupovali mě v době mé nepřítomnosti.

Rád bych se s vámi rozloučil a za vše dobré poděkoval také osobně. Dá-li Pán Bůh, budu spolu s vámi slavit bohoslužby v sobotu 16. září a v neděli 17. září dle běžného pořádku bohoslužeb. Moc se také těším na setkání ve farní kavárně v neděli 17. září. Přesné časy naleznete v ohláškách.

Pokud jde o mou osobu, s Pustou Polomí zároveň končím i službu zastupujícího farního vikáře ve farnostech Nový Jičín, Šenov a Kunín, kterou jsem poslední 4 a půl měsíce vykonával. Od 4. září přijímám novou službu: Z pověření otce biskupa se stávám administrátorem (dočasným správcem) farnosti Starý Jičín, kde budu zastupovat dlouhodobě a vážně nemocného našeho rodáka o. Marcela Krajzla. Spolu s touto službou se budu i nadále věnovat péči o moji starou a nemocnou maminku. Prosím, pamatujte na nás všechny ve svých modlitbách. No a někdy se třeba ukažte, zavolejte nebo napište. Telefon 603 368 922 mi stále zůstává, stejně tak e-mailová adresa zdenek.simicek@volny.cz.

Ještě jednou: Mějte se krásně! Ať vám i všem, které nosíte ve svém srdci, žehná dobrý Bůh Otec, Syn i Duch Svatý!