Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ ZMĚNY VE VEDENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY

Milí farníci, farnice a farničata, milí přátelé naší farnosti!

Všechny zdravím z Novojičínska, kde dle domluvy s otcem biskupem má mise byla prodloužena o další 2 měsíce – tedy do konce srpna 2023. Do této doby se stále se všemi svými záležitostmi s důvěrou obracejte na pana faráře z Velké Polomi P. Zdenka Vavra (zvavro@doo.cz, tel. 739 002 769).

Všem žehná

P. Zdeněk Šimíček,

stále váš farář