Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

ZMĚNA VE VEDENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY A POZVÁNÍ NA MŠI SVATOU

Milí farníci, farnice a farničata, milí přátelé naší farnosti

jak většina z vás už asi ví, zůstávám farářem v Pusté Polomi, ale z pověření otce biskupa od 12. dubna odcházím do konce června na nutnou výpomoc na Novojičínsko. Zdejší farnost po dobu mé nepřítomnosti povede pan farář z Velké Polomi P. Zdenko Vavro (zvavro@doo.cz, tel. 739 002 769).

Od 12. dubna se proto se všemi svými potřebami a se všemi potřebami farnosti obracejte na něj.

Chceme vás společně pozvat na velikonoční mši svatou, kterou v rámci předávky farnosti bude spolu s námi v neděli 9. dubna v 10.30 hod. ve farním kostele v Pusté Polomi slavit delegát ad omnia P. Jan Czudek (druhé „já“ otce biskupa).

Ať celým vašim rodinám Pán žehná a přeji také krásné a požehnané velikonoční svátky!
A prosím: Zůstávejme spojeni ve vzájemných modlitbách!

Mějte se moc hezky!
P. Zdeněk Šimíček, farář