Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

WEBOVÉ STRÁNKY A NABÍDKY CENTRA PRO RODINU

V návaznosti na nedělní pastýřský list otce biskupa a pro umožnění snadnějšího nalezení nabízíme odkaz na webové stránky Centra pro rodinu a sociální péči při biskupství ostravsko-opavském. Naleznete zde zajímavé nabídky pro rodiny a páry, informace o poradenství pro rodiny v obtížných situacích, programy pro seniory a nabídky pro lidi se zdravotním postižením i pro pečující a leccos dalšího.