Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

POSTNÍ VÝZVA BISKUPA MARTINA – 40 x 40 PRO POSTNÍ DOBU

Otec biskup Martin nás zve k hezké postní aktivitě, která může být dobrou příležitostí pro jednotlivce i pro celé rodiny, jak plodně prožít postní dobu. Kromě výzvy „40×40“ v tomto odkazu také naleznete nabídku postních duchovních obnov.

Požehnanou cestu postní dobou!