Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

BYLI JSME NA MINISTRANTSKÉ POUTI

V sobotu 8.října proběhla v Hlučíně Ministrantská pouť. 320 kluků z celé diecéze se zde seznámilo se specifickou oblastí nazývanou „Prajzská“. Zahráli si hry, procvičili se v liturgice, podívali se na vystoupení dobového vojska a samozřejmě se setkali s otcem biskupem Martinem. Z naší pustopolomské farnosti se setkání zúčastnilo pět ministrantů, kteří prožili akční den a unaveni, ale hlavně spokojeni se vraceli domů.

Lojza Folvarčný