Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

POMOC UPRCHLÍKŮM – INFORMACE K 15. BŘEZNU 2022

K dnešnímu dni jsme na faru a do Komunitního centra přijali 13 uprchlíků, o které se snažíme postarat a postupně je aktivně zapojit do života v naší zemi. Další jsou ubytováni v rodinách. Stále platí, co bylo oznámeno již dříve:

Z vašich nabídek pomoci byla vytvořena databáze a tato databáze byla předána k dispozici krizovému týmu, který v naší farnosti 4. března vznikl, a který tyto nabídky již postupně využívá. I nadále platí: Pokud chcete nabídnout svou další pomoc v konkrétní oblasti, můžete se obracet PŘÍMO na zodpovědného člověka a přenechat mu svoji nabídku a kontakt na sebe.

Ubytování – Jaroslav Krajzl – jarek75@email.cz

Administrativa – Gabka Pchálková, Zdenka Nováková – novakovazdenka@centrum.cz

Doprava – Peter Kordoš – kordos.peter@gmail.com

Materiální potřeby – Dáša Trojančíková – dasa.trojancik@seznam.cz

Jídlo – Jana Knápková – j.knapkova121@gmail.com

Informační servis – P. Zdeněk Šimíček – zdenek.simicek@volny.cz

Znovu díky za otevřená srdce a připravenost k pomoci! Kéž nám vydrží. A šetřeme síly! Očekává se, že ti největší chudáci teprve přijdou.