Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

POMOC UPRCHLÍKŮM – INFORMACE K 07.03.2022

Římskokatolická farnost Pustá Polom děkuje všem, kteří nabídli svou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Podařilo se tak vytvořit databázi nabídek pro pomoc uprchlíkům a vytvořit tým lidí připravených pomáhat. Situace se dynamicky vyvíjí. Uprchlíci, kterým jsme chtěli nabídnout místo v naší farnosti, zakotvili jinde. Zůstáváme ve stavu pohotovosti a naše možnosti byly nabídnuty také Diecézní charitě Ostrava. Buďme i nadále připraveni pomáhat…