Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

K DISPOZICI JE KRIZOVÝ TÝM – INFORMACE K 5. BŘEZNU 2022

Velký dík všem, kdo nabídli své síly a materiální zajištění pro přijetí uprchlíků z Ukrajiny. Z vašich nabídek byla vytvořena databáze a tato databáze byla předána k dispozici krizovému týmu, který v naší farnosti 4. března vznikl.

V naší farnosti jsme vytvořili krizový tým, který v případě potřeby bude organizovat pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Dle nabídek a kontaktů v databázi budou členové týmu kontaktovat ty, jejichž nabídky bude potřeba využít. Podobně i vy pokud chcete nabídnout svou další pomoc v konkrétní oblasti, můžete se obrátit nyní PŘÍMO na zodpovědného člověka a přenechat mu svoji nabídku a kontakt na sebe. Zvláště ještě prosíme o nabídku pomoci zajištění přepravy – nejen lidí, ale také třeba věcí.

Ubytování – Jaroslav Krajzl – jarek75@email.cz

Administrativa – Gabka Pchálková, Zdenka Nováková – novakovazdenka@centrum.cz

Doprava – Peter Kordoš – kordos.peter@gmail.com

Materiální potřeby – Dáša Trojančíková – dasa.trojancik@seznam.cz

Jídlo – Jana Knápková – j.knapkova121@gmail.com

Informační servis – P. Zdeněk Šimíček – zdenek.simicek@volny.cz

V případě potřeby spolu tým komunikuje a zařídí vše potřebné.

Ještě jednou díky za otevřená srdce a připravenost k pomoci!

Za Krizový tým P. Zdeněk