Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ – AKUTNÍ!!!!! – INFORMACE K 3. BŘEZNU 2022

Milí farníci a lidé dobré vůle, všechny moc zdravím a obracím se na vás s akutní prosbou:

Situace kolem uprchlíků z Ukrajiny se podstatně změnila a je akutní. Místa k ubytování již chybí.

V sobotu vyrazí od Ukrajinských hranic 1 autobus s uprchlíky, pro které momentálně není místo k ubytování. Na 2 dny budou uprchlíci s největší pravděpodobností ubytovaní ve Vyšních Lhotách, kde jim bude poskytnut prvotní potřebný kontakt s úřady. Pravděpodobně od pondělí bude potřeba co nejvíce z nich ubytovat v naší farnosti. (Situace se může samozřejmě změnit!)

Vyhražujeme Komunitní centrum, faru a ve spolupráci s obcí se pokusíme najít další prostory. Jídlo zajistí paní Gabka Pchálková přes Potravinovou banku. Jinak ale bude potřebný tým lidí, kteří se postarají.

Prosím, zvažte, jak můžete pomoci. Jedná se především o:

– Ubytování v rodinách.

– Ostatní logistické zajištění těch, kdo budou ubytovaní na faře, v Kom. centru či v jiných prostorách obce, možná též v případě potřeby odvoz autem, případně dovoz potřebných věcí, léků, apod.

– Budou asi potřebné též nějaké matrace, spacáky, deky, apod.

– Možná další potřebné záležitosti, v nichž umíte pomoci, napadnou i vás.

Farní rada se sejde tento pátek v 18.00 hodin na faře. Pokud možno do té doby bychom potřebovali vědět, kdo co nabízí zajistit, udělat, darovat, apod. ZATÍM PROSÍM NIKAM NIC NENOSTE!!! Jen prosím nabídněte, čeho jste ochotni a schopni na e-mail: zdenek.simicek@volny.cz. Uveďte prosím i své telefonní číslo. Pak čekejte na vyzvání: na webových stránkách farnosti, obecním rozhlasem, telefonem, apod. Sledujte za tímto účelem pravidelně webové stránky naší farnosti (farnost.pustapolom.cz) a své e-mailové schránky.

Děkuji za váš akční vstřícný přístup a otevřená srdce!

A pamatujeme na to, nad čím jsme uvažovali v neděli:

PROMLUVA Z 27. ÚNORA 2022 – S UKRAJINOU SOUCÍTÍME I POMŮŽEME

Předem díky a Pán Bůh vám to odplať!

P. Zdeněk