Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

POMOC UKRAJINĚ – INFORMACE K 1. BŘEZNU 2022

Farnost Pustá Polom podporuje lid Ukrajiny v jeho obraně před Ruskou Federací, sleduje aktuální dění v této oblasti a aktivně se angažuje v pomoci ukrajinským občanům. V případě zájmu o zapojení do pomoci prosíme občany, aby v současné době přispívali nejlépe finanční formou, sledovali internetové stránky své obce a farnosti , stránky Ministerstva vnitra ČR, města Ostravy a tradičních charitativních organizací (Člověk v tísni, Charita ČR). Vyplynou-li aktuálně další potřeby pomoci, bude to zveřejněno.

Podrobnosti k aktuální situaci:

Situace je velmi dynamická. Shrnutí posledních událostí a závěr pro tento tyto dny:
Magistrát města Ostravy přizval členku naší farnosti na operativní schůzku, na které mimo jiné byly organizace jako Adra, Červený Kříž, Diecézní Charita, Potravinová banka, Sociální odbor, Organizace pro uprchlíky apod. Ze schůzky vyplynulo, že všichni chtějí pomáhat, ale pomoc je nekoncepční a zbytečně se vysilujeme něčím, co zde ještě není.
Stát má připraven konkrétní postup, jak se bude těmto lidem pomáhat. Musí proběhnout procedury k jejich pobytu, právní poradenství, sociální poradenství apod. Proto by měli projít centrem, které je pro ně připraveno ve Vyšních Lhotách. Odkud pak budou posílání na další místa ubytování.
Zde je několik ukazatelů:
Co nedělat: materiální sbírky – všeho je dost, hranice přetékají věcmi, které lidé vozí na slovenskou a polskou hranici, je problém s distribucí, ty věci není kam uložit. Organizace, které se tím zabývají, spíše uvítají finance, protože pak mohou peníze adresně použít na to, co je skutečně třeba. V ČR velmi dobře funguje potravinová banka, i tam můžete přispět jídlem.
Dovoz uprchlíků z hranic – spousta fyzických osob tam jezdí, ale není to již úplně třeba. Na Slovensku mají ti lidé dopravu zdarma, z Polska i z Ukrajiny jsou nyní vypravovány speciální vlaky. Ta situace se samozřejmě může změnit!! Pokud budeme mít konkrétní osoby, pro které je třeba jet, rádi využijeme Vaši pomoc.
Co udělat – lze nabídnout svoji pomoc zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/www-nasiukrajinci-cz-ministerstvo-vnitra-spusti-web-koordinujici-nabidky-i-zadosti-o-pomoc-pro-ukrajinu.aspx
Prosíme, udržte si svoji chuť pomoci. Ona bude opravdu třeba. Nevíme jak dlouho ten konflikt bude trvat a kolik uprchlíků zde bude. Šetřte síly. Teď jsou plná média o uprchlících a konfliktu, za měsíc toto téma může ztratit na své atraktivitě a pak ti lidé budou potřebovat pomoci. Je to jako s tornádem, všichni chtěli pomáhat, ale pomoc byla nesystematická. Za měsíc zde může být lidí tolik, že to český systém nebude zvládat, ale to nevíme. Nyní je pomoc dobře připravena, ale na české straně. Ti lidé potřebují pomoci přímo na Ukrajině, ČČK tam posílá zdravotnický materiál a je problém dostat vlak přes hranice, nedá se poslat ani léky, nevíme proč.
Ukrajina potřebuje Vaši modlitbu.
Na webu je uspořádaná sbírka. Peníze budou použity adresně ve spolupráci s Organizací pro uprchlíky.
Zde je odkaz:
https://www.donio.cz/zeny-a-deti-z-ukrajiny
Můžete přispět sem nebo i na jiné organizaci. Ty neziskovky vědí co s tím. Materiální sbírky opravdu moc nechtějí, pak je něčeho moc, něco se vůbec nepotřebuje a něco chybí a není za co koupit.
Toto jsou výstupy ze zmiňované schůzky.
Prosíme, buďme jako farnost v pohotovosti. Více nyní není třeba. Případně lze diecézní charitě nabídnout prostory, aby o nich věděli.
Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách farnosti.