Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

STUDENTSKÉ MŠE SVATÉ

Vysokoškolské katolické hnutí – společenství vysokoškolských studentů – se schází každé úterý v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci a společně slaví mši svatou. Nejedná se pouze o mše svaté, ale také o přednášky a zábavný program, které se konají vždy po mši svaté. Cílem společenství je umožnit mladým se setkávat s lidmi, kteří mají podobné hodnoty a které spojuje víra v Boha. Více na přiloženém plakátku.