Browse By

PROTIPANDEMICKÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 22. LISTOPADU 2021

Vzhledem k otazníkům nad zpřísněnými epidemiologickými opatřeními platnými od 22. listopadu sdělujeme, že BOHOSLUŽEB SE ZPŘÍSNĚNÍ NETÝKÁ! K bohoslužbám tedy není třeba prokazovat ani očkování, ani prodělanou nemoc, ani žádný test bezinfekčnosti. Stejná zásada platí rovněž pro církevní pohřby, neboť jejich součástí je bohoslužba, na kterou je umožněn svobodný přístup. Více níže v e-mailu od otce biskupa Martina:

Milí spolubratři,

od pondělí 22. 11. 2021 začínají platit zpřísněná opatření v boji proti pandemii, jejich dopad na bohoslužby by však neměl být výrazný. Viz článek v odkazu:

Nová opatření platná od 22. listopadu 2021 se bohoslužeb nedotknou – Církev.cz (cirkev.cz)

Přesto, že bohoslužby výrazně omezeny nejsou, neberme situaci lehkovážně a snažme se při bohoslužbách dodržovat ta nejzákladnější opatření – roušky, desinfekci rukou, rozestupy.

Na některých místech bylo obnoveno užívání svěcené vody v kropenkách, což v této situaci rozhodně nedoporučuji, stejně jako pozdravení pokoje podáním ruky.

Děkuji za pochopení!

Martin David