Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – PODZIM V NAŠÍ FARNOSTI

Zde si můžete na několika kolážích ve zkratce prohlédnout, čím naše farnost žila v uplynulých týdnech a měsících…