Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

P. JAN CZUDEK – NOVÁ TVÁŘ VE VEDENÍ DIECÉZE.

Přichází delegát ad omnia – bývalý opavský děkan P. Jan Czudek. Je to je druhá osoba ve vedení diecéze (hned po otci biskupovi Martinovi). V neděli 14. listopadu o slavnosti sv. Martina navštíví naši farnost.

Pojďme se seznámit s ním a s jeho názory a zkušenostmi…