Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – ČERNÁ DÍRA

Evangelium o uzdravení hluchoněmého. Můžeme si v něm všimnout jednoho zajímavého detailu. Ale velmi důležitého! Ježíš říká: „Effatha!“, to znamená „Otevři se!“ Komu nebo čemu to říká? Kdo anebo co se má otevřít? Na první pohled by se mohlo zdát, že Ježíš ta slova říká tomu nemocnému jazyku a těm nemocným uším. I ony se otevřely! Ale až v důsledku něčeho! Kdyby Ježíš chtěl jazyku a uším toho nemocného říct, aby se otevřely, tak by použil množné číslo. Řekl by: „Otevřete se!“ Ale on používá jednotné číslo. Říká: „Otevři se!“ Ten nemocný se měl otevřít! Měl se otevřít Bohu. Měl se otevřít jeho lásce, jeho moci. A když se to stalo, otevřely se i jeho uši a rozvázal se i jeho jazyk.

Setkal jsem se s takovým nádherným přirovnáním, o které se dnes chci s vámi podělit: Člověk, který je otevřený, otevřený Bohu, otevřený člověku, je jako nádherná hvězda, třeba jako naše Slunce, které dává světlo, dává teplo. Ale, jak říkají vědci, když hvězda vyhoří, tak se zhroutí sama do sebe a stane se černou dírou, která už nic nevydává, žádné světlo, žádné teplo. Jenom pohlcuje a vtahuje svojí obludnou přitažlivostí všechno, co se dostane do její blízkosti. Nic nevydává, jenom pohlcuje, bere a ničí.

A tak to může být s člověkem: Když je člověk otevřený Bohu, otevřený člověku, tak je jako krásná hvězda: V nejširším smyslu slova vyzařuje světlo, vyzařuje teplo. Ale když člověk vyhoří, tak se zhroutí sám do sebe a stane se „černou dírou“. Zhroutí se do sebe sama, propadne se do sebe, do svého sobectví, nic nevydává, všechno jenom bere, ničí, spoutává, vtahuje do sebe.

Když člověk vyhoří, tak se uzavře. Uzavře se Bohu a uzavře se před lidmi. Udělá si „ochranný val“. Jako první lidé. Co udělali po hříchu? Šli se skrýt. Aby Bůh neviděl. Člověk se uzavře Bohu. A uzavře se před lidmi, protože lidé nesmějí vidět do jeho duše. Člověk si kolem sebe vytvoří „ochranný val“. Ať už v tom smyslu „Dejte mi všichni pokoj“, anebo člověk začne podezřívat: Vrací se z nějakého setkání a přemýšlí: „Jak on to říkal? To myslel mě? Jak on to myslel? Nemyslel to nějak špatně? Co tím chtěl říct?“ Anebo člověk naopak začne řečnit. Samozřejmě hlavně o chybách druhého. Protože potřebuje zakrýt ty svoje. Ochranný val. Vyhoří, zhroutí se sám do sebe a stane se černou dírou, která nic nedává, jenom pohlcuje a ničí všecko, co se dostane do jeho blízkosti.

To by byl hrozný konec, kdyby nás v tom Bůh nechal! Ale Bůh nás v tom nenechává. Přichází Ježíš a říká: „Otevři se!“ Hříchem, zlem ses možná uzavřel. Možná ses stal takovou „černou dírou“. Ale otevři se! Otevři se znovu Bohu a otevři se znovu člověku. A tím se v tobě tolik uzdraví. Jako se uzdravilo v tom hluchoněmém, když se otevřel.

Otevři se! Nepotřebujeme tuto výzvu zaslechnout i my?