Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ – 2. STUPEŇ ZŠ

A ještě jednou pozvání a přihláška do vyučování náboženství. Pro 2. stupeň ZŠ je přihláška obohacena o přehled témat. Na 2. stupni máme ve zvyku nechat školáky, aby si sami volili témata, o kterých chtějí slyšet. Tento zvyk zachováme i letos. Témata aktualizovaná pro tento školní rok svěřuji vaší pozornosti, zvláště pozornosti rodičů a školáků…