Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

KOMUNITNÍ CENTRUM ŽIJE – ZPRÁVA O ČINNOSTI OD SRPNA 2020 do SRPNA 2021

Pandemie nemoci Covid-19 docela přibrzdila život v naší společnosti a také v naší farnosti. Dotkla se i komunitního centra? Posuďte sami. Můžete se podívat i na pár fotografií…