Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

NAŠE DĚTI V INDII

Jistě sledujeme sdělovací prostředky a víme, jak nemoc Covid-19 decimuje nyní zvláště Indii. Právě v Indii má naše farnost 2 děti, které podporujeme v rámci projektu Adopce na dálku. Už tak tam měli život velmi náročný, teď k tomu ještě Covid. Ano, jsou to naše děti. Prosím: Provázejme zvláště je svými modlitbami a prosme také za jejich blízké, aby jim je Pán Bůh zachoval.