Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

NOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY OD 26. DUBNA 2021

Zdá se, že jsou na obzoru dobré zprávy, tedy alespoň pokud jde o bohoslužby. ZDE naleznete více. Co to znamená konkrétně pro naši farnost, naleznete v záložce „Ohlášky“.

Vzhledem k podstatným změnám prosím doručte tyto informace i ohlášky ve svém okolí také všem, kdo se s internetem nekamarádí. Těším se na vás…