Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

MŠE SVATÉ VE VENKOVNÍM PROSTORU

S přibývajícími hezkými dny bude jistě dobře zmínit možnost účastnit se mše svaté venku dle vládního nařízení platného od 12. dubna 2021 – cituji:

7. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že: a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, b) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene c), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry.

Dle výše stanovených předpisů je tedy možno také slavit mši svatou venku (to by ovšem bylo potřeba logisticky zajistit – pokud by byl zájem a pokud by se toho někdo z farníků ujal). Je ale také možné tímto způsobem venku připojit se ke mši svaté tam, kde je ozvučení z kostela vyvedeno ven, což v naší farnosti je v Hlubočci a v Kyjovicích. V takovém případě není nutno účast na mši svaté hlásit a je možno přijít přímo. Zváni jsou farníci ze všech obcí farnosti. A koho bolí nožky, může si nosit třeba přenosnou skládací židličku, jaká se nosí třeba na poutě 🙂