Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROGRAM FARNOSTI OD 27.03. DO 05.04. 2021

A je tady program na Svatý týden. Letos bude leccos trochu jinak, než jsme byli zvyklí. Vzhledem k omezením daným pandemií, vzhledem k aktuálním instrukcím otce biskupa a vzhledem k možnostem, které dává samotný misál, bude liturgie uspořádána v jednotlivých dnech a v jednotlivých časech tak, aby se jí pokud možno každý zájemce mohl zúčastnit alespoň 1x v období od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty a alespoň 1x v období od Velikonoční neděle do Velikonočního pondělí, zároveň však aby nebyla příliš dlouhá, na druhou stranu však abychom ji též prožili opravdu důstojně a do hloubky jako skutečný vrchol liturgického roku.