Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

DIECÉZNÍ ČASOPIS OKNO – BŘEZNOVÉ ČÍSLO

Farní časopis v současné době nevychází. Je nahrazen aktuálně zasílanými a zveřejňovanými informacemi. Náhradou ZDE můžete nakouknout do elektronické podoby březnového čísla diecézního časopisu OKNO, v němž zvláště přátelé zemřelého otce Adama Ruckého naleznou malé ohlédnutí za jeho osbností. Také tam naleznete tipy na (třeba rodinnou) Křížovou cestu v přírodě a spoustu dalších zajímavých informací.

Památeční obrázky s fotografií otce Adama, jeho stručným životopisem a modlitbou za něj budou k dispozici na obvyklých místech pro tiskoviny v kostele i v kaplích.