Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ

Bohužel se letos nepodaří ve farnosti uskutečnit postní duchovní obnovu. Jako alternativu pro mládež nabízím děkanátní online duchovní obnovu. Prosím rodiče, aby tuto nabídku mladým ve svých rodinách předali a podpořili ji.