Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

SLOVO BISKUPA K NOUZOVÉMU STAVU – PLATNÉ K 1. BŘEZNU 2021

Jak asi všichni víme, byl znovu vyhlášen nouzový stav a spolu s ním byla také zpřísněna některá opatření s pandemií související. Co to znamená pro život církve? Přečtěte si

Díky, že respektujete skutečnost, že na bohoslužby již nebudou stačit látkové roušky, ale pouze roušky chirurgické, či ještě lépe respirátory nebo roušky s nanovlákny.